Przedłużenia dopuszczalnego czasu prowadzenia pojazdu.

Przedłużenia dopuszczalnego czasu prowadzenia pojazdu.
 
Odstępstwa od norm czasu pracy kierowcy – zawarte są w art.12 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego.
Pod warunkiem , że nie zagraża to bezpieczeństwu drogowemu oraz umożliwia osiągnięcie przez pojazd odpowiedniego miejsca postoju ,kierowca może odstąpić od przepisów art.6 w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu lub ładunku.

Kierowca wskazuje powody takiego odstępstwa odręcznie na wykresówce urządzenia rejestrującego lub na wydruku z urządzenia rejestrującego, albo na planie pracy najpóźniej po przybyciu do miejsca pozwalającego na postój. Odstępstwa te mogą dotyczyć ;

  • - dziennego ciągłego czasu pracy ,tygodniowego i dwutygodniowych norm czasu pracy ( art.6),
  • - obowiązkowej przerwy (45min.) po 4,5 godz. jazdy ciągłej ( art.7),
  • - dziennych i tygodniowych okresu odpoczynku (art.8),
  • - przerw gdy kierowca towarzyszy pojazdowi transportowanemu promem lub pociągiem( art.9).

Ustawodawca nie podaje jakie to mogą być sytuacje. Są sytuacje ,które uniemożliwiają kierowcy bez narażenia siebie lub ładunku zachować wszystkich powyższych norm prowadzenia pojazdu. W przepisie tym występują dwie przesłanki od ,których ustawodawca uzależnia dopuszczalne odstępstwa: bezpieczeństwo drogowe i niemożność przewidzenia tej sytuacji. Jakie to mogą być sytuacje: przedłużony pobyt(przejazd) na przejściu granicznym, objazd spowodowany wypadkiem drogowym czy inną okolicznością (blokada dróg), brak odpowiedniego miejsca postoju (zajęte parkingi), przewożenie wartościowego ładunku. Dlatego ustawodawca przewidział możliwość takiego odstępstwa od przedstawionych norm jazdy w niezbędnym zakresie.

Kierowca zobowiązany jest do wpisania na tylniej stronie wykresówki albo w swojej dziennej karcie powód odstąpienia od obowiązujących wymogów po przyjeździe do celu podróży.

Dokładny opis na: www.e-forum.pl

 

 

Płyta CD z podręcznikiem użytkownika, dzieło jednotomowe, format A5, oprawa segregatorowa.imię i nazwisko
firma
adres
kod / miejscowość
tel. / fax
e-mail
NIP
adres dostarczenia (jeżeli inny niż fakturowania)
Uwagi
przedział
zatrudnienia
                            
           

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo FORUM Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13 w celach marketingowych. Wydawnictwo zapewnia klientom prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych. Wyrażam zgodę; na przesyłanie informacji handlowej przez Wydawnictwo FORUM Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Tak Nie

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL