Obowiązki w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych

Obowiązki w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych
 
Firmy zajmujące się przewozem towarów niebezpiecznych muszą wyznaczyć doradcę do spraw bezpieczeństwa. Za niespełnienie tego wymagania grozi 5 tys. zł kary.

Podstawą prawną dla zagadnień związanych z transportem materiałów niebezpiecznych jest Umowa Europejska ADR (ratyfikowana przez Polskę w 1975 roku). Oprócz niej wydano wiele rozporządzeń i ustaw związanych z transportem materiałów niebezpiecznych. Najważniejszą jest ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych.

Wszystkie przedsiębiorstwa zajmujące się przewozem oraz związanym z tym załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych mają obowiązek wyznaczenia w swoim przedsiębiorstwie doradcy do spraw bezpieczeństwa (tzw. doradca DGSA). Zadaniem takiej osoby jest bieżące doradztwo w zakresie transportu ADR, sporządzanie raportów rocznych oraz powypadkowych.

Nadawca powinien znać charakterystykę i właściwości towaru, bowiem na tej podstawie dobiera do materiału niebezpiecznego odpowiednie opakowanie, umieszcza na nim nalepki ostrzegawcze oraz sporządza dokumentację przewozową. Przy transporcie większych ilości substancji niebezpiecznych załadowca jest także zobowiązany dostarczyć kierowcy instrukcję bezpieczeństwa.

Kierowca jest z kolei zobowiązany do potwierdzonej świadectwem ADR znajomości przepisów w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych. Do jego obowiązków należy również właściwy załadunek i zabezpieczenie towaru. Ponadto, w przypadku transportu większych ilości materiałów niebezpiecznych, musi on oznakować pojazd pomarańczowymi tablicami ostrzegawczymi i posiadać właściwe środki bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Często popełnianym błędem, szczególnie w transporcie międzynarodowym, jest brak kart charakterystyk towaru w języku kraju wysyłki i odbioru oraz krajów tranzytowych. Obowiązek ten należy do załadowcy, który często przekazuje karty tylko w języku ojczystym. Kolejny błąd to brak odpowiedniego wyposażenia samochodów przewożących ADR-y. Co prawda, samochody takie wyposażenie mają, ale często się zdarza, że jest ono nieadekwatne do przewożonego produktu.

Dokładny opis na: www.e-forum.pl 

Płyta CD z podręcznikiem użytkownika, dzieło jednotomowe, format A5, oprawa segregatorowa.imię i nazwisko
firma
adres
kod / miejscowość
tel. / fax
e-mail
NIP
adres dostarczenia (jeżeli inny niż fakturowania)
Uwagi