Zwiększone przychody i zyski firmy PACCAR

Zwiększone przychody i zyski  firmy PACCAR

daf_xf105_-_600_-zolta

Firma PACCAR zarobiła 239.7 mln dolarów (0,65 dolarów na akcję) w drugim kwartale 2011 r. w porównaniu do 99.6 mln dolarów (0,27 dolarów na akcję) jakie firma osiągnęła w drugim kwartale ubiegłego roku.  Dochody ze sprzedaży netto i usług finansowych w drugim kwartale wyniosły 3,96 mld dolarów, w porównaniu do 2,46 mld dolarów zaraportowanych w 2010 r.

Przychody netto ze sprzedaży i usług finansowych za pierwsze sześć miesięcy 2011 r. wynosiły 7,24 mld dolarów, co stanowi wzrost o 54 proc. w porównaniu do 4,69 mld dolarów w zeszłym roku. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2011 r. firma PACCAR odnotowała zysk netto w wysokości 433,0 mln dolarów (1,18 dolarów na akcję), ponad dwukrotnie więcej niż 167.9 mln dolarów (0,46 dolarów na akcję rozwodnioną) w 2010 r. Firma ogłosiła w dniu 11 lipca 2011 r., wzrost jej kwartalnej dywidendy zwykłej o 50 proc., do osiemnastu centów (0,18 dolara) na jedną akcję z dwunastu centów (0,12 dolara), przypadających na akcjonariuszy według stanu na 18 sierpnia 2011 roku. Zwiększona dywidenda zostanie wypłacona w dniu 06 września 2011 r.

W pierwszej połowie 2011 r. DAF osiągnął 15,3 proc. udział w rynku produkcji samochodów ciężarowych powyżej 15 ton.
 - Cel dotyczący średnioterminowego udziału DAF w rynku wynosi 20 proc.  W ciągu ostatnich dwóch lat, DAF stał się liderem na europejskim rynku floty ciągników, a to dzięki przodowaniu DAF w zakresie wysokiej jakości produktów, niskim kosztom eksploatacji oraz doskonałej wartości odsprzedaży. Nasze szacunki na 2011 rok, dotyczące sprzedaży w branży na rynku 15-tonowych samochodów  ciężarowych w Europie przewidują 230,000-250,000 jednostek. - powiedział Harrie Schippers, prezes DAF.

Dane finansowe za pierwsze sześć miesięcy 2011 r. są następujące:skonsolidowana sprzedaż i przychody w wysokości 7,24 mld dolarów;  zysk netto w wysokości 433,0 mln dolarów; środki pieniężne z działalności operacyjnej 792 mln dolarów; usługi finansowe przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym 107.2 mln dolarów; badania i koszty rozwoju 145.9 mln dolarów;  emisje obligacji średnioterminowych (MTN) w wysokości 482 mln dolarów; inwestycje kapitałowe 193 mln dolarów. Najważniejsze wyniki finansowe PACCAR za II kwartał 2011 r. są następujące: skonsolidowana sprzedaż i przychody w wysokości 3,96 mld dolarów;  zysk netto 239.7 mln dolarów; środki pieniężne i łatwo zbywalne papiery wartościowe 2,85 mld dolarów; zarejestrowany kapitał akcjonariuszy 59,1 mld dolarów;  środki pieniężne z działalności 332.7 mln dolarów;  usługi finansowe przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym 56.9 mln dolarów;  badania i koszty rozwoju 77.5 mln dolarów; 2,0 mld USD z odnowionych kredytów bankowych .

- Przewiduje się, że w 2011 roku sprzedaż detaliczna w branży klasy 8 w USA i w Kanadzie będzie się zawierać w zakresie 180,000-200,000 pojazdów.(…) Dobrą wiadomością jest to, że dostawcy branżowi inwestują w swoje zakłady, aby móc sprostać zwiększonym wymaganiom rynku. Nasi klienci korzystają z przewozów o wyższym tonażu i polepszyli wskaźniki wykorzystania floty, czego rezultatem jest silny wzrost naszej sprzedaży części zamiennych. W pierwszej połowie 2011 r. firma PACCAR uzyskała 26,7 proc. udział w rynku sprzedaży detalicznej 8 klasy w USA i Kanadzie, co stanowi wzrost w stosunku do 24,1 proc.  osiągniętych w roku 2010 -  powiedział Dan Sobic, wiceprezes wykonawczy firmy PACCAR.

PACCAR wprowadziła na rynek serię DAF CF w regionie Andów w Ameryce Południowej w pierwszej połowie 2011 r. Obecnie dokonywany jest wybór lokalizacji dla zakładu montażu DAF w Brazylii . Na uwagę zasługuje fakt, że rynki samochodów ciężarowych w Ameryce Południowej są w trakcie wzrostu i oferują PACCAR doskonałe długoterminowe możliwości. W maju, firma DAF Trucks otworzyła nowe biuro marketingu i sprzedaży w Rosji w celu zwiększenia wzrostu firmy DAF na rynku rosyjskim. Spółka zależna firmy DAF ma na celu skoncentrować się na marketingu i sprzedaży, jak również dalszym rozwoju sieci dealerów DAF.  Ekspansja firmy DAF w Rosji będzie stanowiła uzupełnienie sprzedaży ciężarówek Kenworth, które były tam sprzedawane od ponad 30 lat.

- Firma PACCAR jest liderem w rozwoju technologii przyjaznych środowisku. Wszystkie obiekty przemysłowe firmy PACCAR zdobyły prestiżowy certyfikat środowiskowy ISO 14001.  Wyróżnienie to świadczy o tym, iż w obiektach wprowadzono rygorystyczne środki służące oszczędzaniu energii i innowacyjne funkcje projektowania.  Wielu obiektom PACCAR w USA i Europie również udało się osiągnąć status zero w zakresie  składowania odpadów  -  powiedział Bob Christensen, wiceprezes wykonawczy PACCAR.

Inne pozytywne inicjatywy ekologiczne obejmują:  Peterbilt niedawno otrzymała zamówienie na 200 pojazdów, model 367, napędzanych skroplonym gazem ziemnym (LNG);  produkcję DAF LF o napędzie hybrydowym, która  rozpoczęła się pod koniec 2010 r., a to dzięki dużemu zapotrzebowaniu na takie samochody ze strony klientów w Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Belgii i Czechach. Już trzeci rok z rzędu, produkcyjny zakład Kenworth w Renton, Waszyngton, otrzymał Nagrodę Najlepszego Miejsca Pracy oraz Recyklingu i Redukcji Odpadów od Hrabstwa King. Nagroda stanowi uznanie dla wybitnych działań firmy Kenworth w zakresie redukcji, ponownego wykorzystania i recyklingu odpadów. 

Doskonałe długoterminowe zyski firmy PACCAR, jej silny bilans oraz intensywne skupienie się na jakości, technologii i wydajności pozwoliły jej na zainwestowanie w ciągu ostatniej dekady 3,9 mld dolarów w projekty inwestycyjne, produkty innowacyjne i nową technologię. Inwestycje kapitałowe w wysokości $ 400 - 500 mln dolarów oraz koszty R&D w wysokości 275 - 300 mln  dolarów są w 2011 r. skierowane na nowe produkty i zwiększenie efektywności produkcji.  Spółka Peterbilt Motors zdobyła najwyższą pozycję w rankingu satysfakcji klientów w przeprowadzonym przez J.D. Power and Associates badaniu satysfakcji klientów 2011 w zakresie ciężkich samochodów ciężarowychSM  w segmencie zawodowym.
 
- Zawodowe pojazdy Peterbilt konsekwentnie przekraczają oczekiwania klientów w różnych konfiguracjach i aplikacjach. Jesteśmy dumni z tego, że wysoki poziom zadowolenia klientów firmy Peterbilt znalazł swoje odzwierciedleniem w badaniach przeprowadzonych przez J.D. Power and Associates w 2011 r.,  jako że klienci ocenili zawodowe pojazdy firmy Peterbilt jako najlepsze w branży -  powiedział Bill Jackson, dyrektor generalny Peterbilt. 

Firma Truck Kenworth osiągnęła najwyższą pozycję w rankingu satysfakcji klientów wśród właścicieli samochodów ciężarowych klasy 8, w segmencie usług dealerskich, w zakresie ciężkich samochodów ciężarowych, zgodnie z opublikowanymi niedawno badaniami firmy J.D. Power and Associates 2011 dotyczącymi  satysfakcji klientów ciężkich samochodów ciężarowych SM.

- Firma Kenworth jest zaszczycona otrzymaniem prestiżowej nagrody dotyczącej usług dealerskich w zakresie ciężkich samochodów ciężarowych od J.D. Power and Associates,. Pracownicy i dealerzy firmy Kenworth są zobowiązani do zapewnienia swoim klientom najwyższej jakości usług i najlepszych na świecie samochodów ciężarowych - powiedział Gary Moore, dyrektor generalny Kenworth

Firma DAF Trucks została uhonorowana jako jeden z 100 najlepszych Pracodawców oferujących staż w Wielkiej Brytanii. Firma DAF Trucks otrzymała wyróżnienie za wysoko ocenioną realizację Narodowego Programu Staży u Dealerów Samochodowych, który jest największym stosowanym w Wielkiej Brytanii programem nabywania umiejętności w zakresie naprawy i konserwacji ciężkich komercyjnych pojazdów.
 
PACCAR Financial Services (PFS) posiada portfel 137 tysięcy samochodów ciężarowych i przyczep o łącznej wartości aktywów w wysokości 8,69 mld dolarów.  Posiadająca flotę ponad 30.000 pojazdów firma PacLease, jest w Ameryce Północnej główną w tym segmencie firmą leasingową świadczącą pełen zakres usług dla samochodów ciężarowych.  W II kwartale i pierwszej połowie 2011 r., zysk PFS wzrósł, a to ze względu na lepsze marże finansowe i zmniejszenie strat kredytowych. Rezerwy na straty kredytowe w II  kwartale wyniosły 11,0 mln w porównaniu do 17.4mln dolarów w II kwartale 2010 r. Przychody w II kwartale wyniosły 258 mln dolarów w porównaniu do 239.3 mln dolarów w tym samym kwartale 2010 r. W okresie sześciu miesięcy, dochód przed opodatkowaniem wyniósł 107.2 mln dolarów, w porównaniu do 62.1 mln dolarów w 2010 r. W pierwszej połowie roku przychody wyniosły 499,0 mln dolarów, w porównaniu z 485.7 mln dolarów w tym samym okresie w poprzednim roku.
 
- Wzrost obrotów towarowych doprowadził do zwiększenia cen używanych samochodów ciężarowych na świecie, o wartości do 10-15 proc. w porównaniu do ubiegłego roku -  powiedział Todd Hubbard, prezes PACCAR Financial.

- Silny bilans PACCAR, uzupełniony ratingami kredytowymi +A/A1, umożliwia PFS oferowanie konkurencyjnego finansowania detalicznego dla dealerów i klientów Kenworth, Peterbilt i DAF. Wysoka jakość kredytowania, korzystne marże oraz doskonałe zarządzanie portfelem generują lepsze zarobki. Nadal cieszymy się doskonałym dostępem do papierów komercyjnych, średnioterminowych obligacji i rynków kredytów konsorcjalnych, co umożliwia PFS zyskowne wsparcie sprzedaży samochodów ciężarowych PACCAR w 20 krajach na trzech kontynentach - powiedział Bob Bengston.

PACCAR jest światowym liderem w zakresie technologii projektowania, produkcji i wsparcia dla klientów, w zakresie wysokiej jakości lekkich, średnich i ciężkich samochodów ciężarowych marek Kenworth, Peterbilt i DAF.  Firma PACCAR projektuje i produkuje zaawansowane silniki wysokoprężne, świadczy usługi finansowe oraz zapewnia technologie informacyjne i dystrybucję części do samochodów ciężarowych, która to działalność związana jest z jej główną działalnością.

- W drugim kwartale 2011 roku firma PACCAR odnotowała wyższe przychody i zysk netto. Wyniki PACCAR odzwierciedlają zyski ze zwiększonej sprzedaży samochodów ciężarowych w Ameryce Północnej i Europie oraz poprawę w zakresie sprzedaży części zamiennych i usług finansowych na świecie.  Duże światowe zapotrzebowanie na produkty z branży samochodów ciężarowych oraz solidny wzrost tempa produkcji samochodów ciężarowych stworzyły wyzwania dla niektórych dostawców.  PACCAR ściśle współpracuje ze swoimi dostawcami w celu zwiększenia w ciągu najbliższych miesięcy ich zdolności produkcyjnych.  Doskonałe wyniki bilansowe firmy PACCAR, w tym 285 mld dolarów w gotówce i łatwo zbywalnych papierach wartościowych, a także dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej pozwoliły na to, aby inwestycje w toku, które zwiększają obecność geograficzną PACCAR, zwiększyły wydajności pracy i wsparły rozwój nowych, innowacyjnych produktów. Inwestycje te przyczynią się do długoterminowego wzrostu w firmie. - poinformował Mark Pigott, prezes i dyrektor generalny

Źródło:  PACCAR

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL