Aktywne Inteligentne Bariery Drogowe i Mostowe

Aktywne Inteligentne Bariery Drogowe i Mostowe

Rezultaty nowatorskiego projektu Aktywne Inteligentne Bariery Drogowe i Mostowe (AIBDiM) będą przedstawiać eksperci podczas konferencji Instytutu Badawczego Dróg i Mostów organizowanej na Targach Infrastruktura 2011.

Projekt zakładał opracowanie i wdrożenie wyjątkowej konstrukcji w postaci aktywnej inteligentnej bariery, którą będzie można wykorzystać na mostach, w tunelach i punktach niebezpiecznych na drogach, by zwiększyć bezpieczeństwo uczestników ruchu. IX Międzynarodowe Targi Infrastruktury Miejskiej i Drogowej Infrastruktura 2011 odbędą się w dniach 15-17 listopada w Centrum Targowo-Kongresowym MT w Warszawie.

W ramach projektu AIBDiM została opracowana nowa bariera drogowa, która w inteligentny sposób aktywnie dostosowuje poziom absorpcji energii uderzenia do pojazdów o różnej masie. Dzięki zastosowaniu systemu wykrywania siły uderzenia, który wyzwala odpowiednią reakcję bariery w chwili zderzenia, zmniejszają się negatywne skutki wypadku, w tym stopień obrażeń jego uczestników. W barierze wykorzystano również system automatycznej informacji o zdarzeniu, który pozwoli zmniejszyć czas reakcji służb ratowniczych na wypadek. Do wykonania unikatowej konstrukcji zastosowano nowoczesne materiały oddziałujące na strukturę i układ bariery, dzięki czemu może się zwiększyć bezpieczeństwo osób, które są wewnątrz pojazdu. W projekcie po raz pierwszy na świecie w barierze drogowej zastosowano rozwiązanie mechatroniczne łączące elektronikę, mechanikę, inżynierię materiałową, zaawansowane modelowanie komputerowe oraz techniki komunikacyjne (ICT).

- Projektowi inteligentnej bariery, nad którym pracuje Instytut Badawczy Dróg i Mostów, przyświeca szczytna idea zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Właśnie poprzez działania związane z unowocześnianiem infrastruktury drogowej, a także przez wprowadzanie aktywnych systemów bezpieczeństwa chcemy zrealizować ambitny cel, jaki postawiła przed nami Komisja Europejska, a mianowicie zredukowanie liczby śmiertelnych wypadków drogowych o 50 proc. Zastosowanie  inteligentnej bariery w miejscach, które sprzyjają kolizjom wszelkiego kalibru, pozwoli zwiększyć ochronę zdrowia, a nawet życia ludzi. Cały projekt ma także duże znaczenie dla środowiska naturalnego, gdyż bariera, zmniejszając skalę zniszczeń podczas wypadków, ogranicza częstotliwość wycieków produktów ropopochodnych. O tych pozytywnych efektach naszej pracy i planach ich wdrożenia będziemy mówić podczas konferencji organizowanej na Targach Infrastruktura - mówi  Leszek Rafalski, dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się również, jak wykorzystać sztuczną inteligencję w monitorowaniu i sterowaniu aktywną barierą drogową. Omówiona zostanie też kwestia nowoczesności tego rozwiązania na tle dotychczas stosowanych konstrukcji oraz praktyczne możliwości wykorzystania rezultatów projektu w zastosowaniach komercyjnych. Międzynarodowe Targi Infrastruktury Miejskiej i Drogowej Infrastruktura są organizowane we współpracy z instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz czołowymi organizacjami branżowymi.  Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Infrastruktury oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, a patronat merytoryczny - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Gromadzą  one zarządców dróg miejskich, powiatowych, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz inwestorów branżowych z Polski i zagranicy, reprezentantów firm wykonawczych, projektowych i konsultingowych oraz przedstawicieli instytutów badawczych i uczelni.  Stanowią platformę do poznania rozwiązań stosowanych w budowie i modernizacji obiektów infrastrukturalnych oraz do nawiązania bezpośrednich kontaktów z podmiotami oferującymi produkty i usługi w tym zakresie.


Tradycje Targów  sięgają 1995 r. Do 2002 r. były organizowane przez MT Polska pod nazwą Roads and Traffic Poland, a w kolejnych latach odbywały się już jako Międzynarodowe Targi Infrastruktury Miejskiej i Drogowej Infrastruktura. Od 2009 r. organizowane są w nowoczesnym Centrum Targowo-Kongresowym w Warszawie przez należącą do Grupy MT Polska spółkę MT Targi.

Źródło: MT Targi


 

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL