Zagrożenia w tunelach drogowych

Zagrożenia w tunelach drogowych
Tunele i przejazdy podziemne stanowią szczególne źródło zagrożenia dla użytkowników dróg. Oprócz ograniczonego pola widzenia i węższych pasów ruchu, dodatkowym utrudnieniem dla kierowców jest to, że nie są w stanie przewidzieć sytuacji na drodze ze względu na często występujące zakrzywienia tunelu. Dlatego tak istotne jest, aby informować kierowców o nagle pojawiających się w tunelach zagrożeniach, takich jak np. dym czy zgubiony i zalegający na drodze ładunek.

Zdarzenie miało miejsce kilka tygodni temu w tunelu Strenger w Austrii. Samochód zawrócił na autostradzie biegnącej w tunelu i przez 1,5 km jechał pod prąd. Nikomu nic się nie stało dzięki uwadze służb ASFINAG, utrzymujących ruch w tunelach w Austrii, jak również w wyniku działania systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego opracowanego przez firmę Kapsch TrafficCom, który służy do automatycznego wykrywania zdarzeń drogowych.

System automatycznego wykrywania zdarzeń drogowych (IDS - Incident Detection System) firmy Kapsch TrafficCom umożliwia automatyczną identyfikację potencjalnych zagrożeń i powiadamianie o nich w ciągu ułamka sekundy odpowiednich służb nadzorujących ruch w tunelu. Dzięki temu mogą one podjąć natychmiastowe działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego.
W normalnych warunkach, takie systemy działające na zasadzie analizy materiałów video, wykorzystywane są głównie do zbierania danych statystycznych o ruchu drogowym. Oprócz identyfikacji typu pojazdu i, jeżeli jest to wymagane, jego prędkości, system może również rejestrować dane o natężeniu i zagęszczeniu ruchu na drodze.

Jednocześnie system Kapsch IDS bardzo szybko rozpoznaje zdarzenia zachodzące na drodze. Wykrywa osoby oraz przedmioty znajdujące się na jezdni, może w niezależny sposób rejestrować tworzące się korki, pojazdy poruszające się pod prąd kierunku jazdy, a nawet oznakowania pojazdów przewożących niebezpieczne ładunki. System wychwytuje także tak zwane pełzające zmiany, takie jak ograniczenie widoczności z powodu zadymienia lub mgły.

Gdy tylko system wykryje potencjalne zagrożenie, w ciągu ułamka sekundy przesyła informację
o zdarzeniu do odpowiedniej dyspozytorni nadzorującej ruch w tunelu. Jednocześnie materiał video, który w normalnym trybie pracy przechowywany jest tylko przez krótki czas, zostaje wstecznie przekazany do pamięci długoterminowej. Dzięki temu system umożliwia udokumentowanie zdarzenia od momentu jego rozpoczęcia. Poza Austrią systemy Kapsch IDS działają również w Niemczech, Szwajcarii, Hiszpanii, Holandii i we Włoszech, gdzie w istotny sposób przyczyniają się do przeciwdziałania i ograniczania niebezpiecznych sytuacji w tunelach.


materiały: Kapsch TrafficCom

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL