Koniec ryzyka utraty funduszy unijnych na drogi

Koniec ryzyka utraty funduszy unijnych na drogi
Image- Dziś definitywnie odrzucamy ryzyko wstrzymania dofinansowania unijnego na projekty infrastrukturalne - poinformował Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk podczas briefingu w resorcie środowiska, 23 lipca br. – Odzyskujemy wiarygodność Komisji Europejskiej, już płyną do nas pozytywne sygnały z Brukseli – dodał szef resortu infrastruktury. - Dzięki przyjętym przez rząd dwóm projektom ustaw polskie prawo w zakresie ochrony środowiska będzie w pełni zgodne z prawem unijnym – powiedział Minister Środowiska Maciej Nowicki.
Przyjęty przez rząd projekt ustawy o uprawnieniach społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko niweluje ryzyko blokowania dofinansowania projektów infrastrukturalnych przez Komisję Europejską, dzięki prawidłowej transpozycji do polskiego porządku prawnego przepisów prawa unijnego, w szczególności dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 85/337/EWG oraz dyrektywy Rady 92/43/EWG. Ustawa zapewnia między innymi możliwość dwukrotnego przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania przygotowywanej inwestycji na środowisko.
 
- Dzięki powołaniu wyspecjalizowanego organu - Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska -  postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko będą prowadzone sprawniej, co w konsekwencji przyspieszy cały proces inwestycyjny – powiedział Minister Środowiska M. Nowicki.
 
- Chcemy budować drogi i modernizować linie kolejowe w zgodzie z wymogami ochrony środowiska – dodał Minister Infrastruktury C. Grabarczyk.

źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL