Mamy nową obwodnicę

Mamy nową obwodnicę
Image Wojnicz czekał na tę inwestycję wiele lat. Poprzez rozdzielenie ruchu tranzytowego i lokalnego ma ona wielkie znaczenie dla tej okolicy, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i życia mieszkańców oraz przyspieszy jej rozwój gospodarczy
– powiedział Minister Transportu Jerzy Polaczek 9 lipca br. podczas otwarcia obwodnicy Wojnicza, w ciągu drogi krajowej nr 4 Kraków – Tarnów. Inwestorem projektu jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a wykonawcą konsorcjum utworzone przez Mota – Engil Engenharia e Construção SA z Porto (Portugalia) oraz Mota – Engil Polska SA z Krakowa. Obwodnica Wojnicza ma długość 3,75 km. Prace budowlane trwały 570 dni (19 miesięcy).

Wartość kontraktu wynosi 68,1 mln złotych brutto. Inwestycja była współfinansowana z pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Koszt całego przedsięwzięcia, tzn. prac budowlano – montażowych wraz z wykupami nieruchomości, dokumentacją, pracami archeologicznymi i nadzorem to 72,7 mln zł brutto.

Prace przy budowie obwodnicy Wojnicza obejmowały m.in.: budowę jednojezdniowej drogi klasy GP; przebudowę dróg poprzecznych; budowę dróg dojazdowych; budowę 3 wiaduktów w ciągu obwodnicy oraz budowę 2 wiaduktów w ciągu dróg poprzecznych.

Ze względów ekologicznych w związku z budową obwodnicy Wojnicza posadzono 2,5 tysiąca drzew i krzewów; zbudowano 2,14 km ekranów akustycznych o wysokości od 2 do 6 m oraz zbudowano urządzenia oczyszczające wody opadowe spływające z jezdni: 7 osadników, 8 separatorów.

Podkreślenia wymaga duży zakres robót związany z przebudową i zabezpieczeniem urządzeń towarzyszących, w tym: napowietrznych linii energetycznych, napowietrznej linii telekomunikacyjnej, sieci wodociągowej oraz sieci gazowej wysokiego ciśnienia.źródło: Ministerstwo Transportu

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL