Będzie unijna droga

Będzie unijna droga
Image Kontrakt na budowę autostrady A1 na odcinku Sośnica-Bełk (15,5 km) zostanie podpisany w poniedziałek 22 stycznia br. w Katowicach. Koszt budowy wynosi 213,5 mln euro, z czego 83% pochodzi z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Wykonawcą robót budowlanych jest firma J&P – Avax S.A. Termin realizacji kontraktu wynosi 24 miesiące.

Zakres robót:
• zabezpieczenia nasypów na terenach poddanych eksploatacji górniczej z systemem technologii posadowień nasypów na gruntach samonośnych,
• budowa 3 nowych węzłów typu "trąbka"
• budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu, systemu zarządzania i monitoringu
• budowa placu poboru opłat oraz 3 stacji poboru opłat na węzłach
• przebudowa dróg lokalnych w miejscach przekroczeń autostrady
• budowa 2 Miejsc Obsługi Podróżnych
• budowa urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, urządzenia do podczyszczania wód, zieleń ochronna)

Więcej o innych kontraktach współfinansowanych przez UE w ramach Funduszu Spójności – zobacz

Projekt budowy autostrady A1 w korytarzu VI B sieci TINA, na odcinku Sośnica - Gorzyczki o długości 48 km, poprzez połączenie z autostradą A4 w węźle "Sośnica" w Gliwicach realizuje cel strategiczny dając najdogodniejsze połączenie krajów z południa Europy i regionów południowej Polski z krajami Europy zachodniej na przejściu granicznym z Niemcami w Zgorzelcu i Olszynie oraz z krajami Europy wschodniej na przejściu granicznym z Ukrainą w Korczowej. Budowa tego odcinka autostrady doprowadzi do nawiązania współpracy między regionami i wzrostu jej znaczenia w procesie integracji europejskiej wzmacniając spójność gospodarczą i społeczną.

Węzeł „Sośnica” w Gliwicach jest połączeniem autostrady A1 z A4 co ma decydujący wpływ na ożywienie i rozwój województw leżących w południowym pasie Polski integrując i rozwijając, poddane procesom restrukturyzacyjnym, poszczególne regiony i podregiony tych województw.


Autostrada A1 ma fundamentalne znaczenie w rozwoju polskiej sieci dróg i jest jedną z największych projektów drogowych realizowanych przez rząd Rzeczypospolitej.

W chwili obecnej prowadzone są intensywne prace i przygotowania w celu jak najszybszej budowy wszystkich odcinków autostrady A1.

Poniżej prezentujemy bieżące informacje na temat pozostałych odcinków autostrady A1 od Gdańska do granicy z Czechami.

Odcinek Gdańsk (Rusocin) – Grudziądz (Nowe Marzy)
• Odcinek o długości 91 km
• W realizacji do końca 2008 roku
• Koszt: ok. 2 mld złotych (504 mln € - zgodnie z umową o budowę i eksploatację)
• Inwestor/wykonawca: konsorcjum Gdańsk Transport Company
• Odcinek realizowany w systemie PPP

Odcinek Grudziądz (Nowe Marzy) – Toruń
• Odcinek o długości 62 km
• Decyzja o ustaleniu lokalizacji – uzyskana
• Wykupione zostało 99% gruntów
• Finansowanie: wartość kosztorysowa 1 460 000 tys. zł. => w 85% współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
• Zakończono badania archeologiczno – terenowe
• Opracowanie wyników badań na ukończeniu
W sierpniu 2006 r. podpisana została umowa z firmą Transprojekt Gdański na wykonanie projektów budowlanych, projektów wykonawczych i dokumentacji przetargowej (na wybór wykonawcy) z terminem wykonania – październik 2007 r.
Na obecnym etapie prac nie występują jakiekolwiek trudności i opóźnienia.
• Lata realizacji 2008 – 2010

Toruń – Stryków
• Długość odcinka: 144 km
• Wartość kosztorysowa: 3 456 000 tys. zł
• Decyzja o ustaleniu lokalizacji – uzyskana
• Wykup gruntów:
o Woj. Kujawsko – pomorskie 42% - prace archeologiczne 12%
o Woj. Łódzkie 96,3 % - prace archeologiczne na ukończeniu
Zakończenie procesu nabywania gruntów planuje się na koniec roku 2007
• PB, PW i DP – przetarg w toku – termin realizacji tych projektów 18 miesięcy od daty podpisania umowy
• Realizacja 2008 – 2010

Stryków – Pyrzowice
• Długość odcinka 180 km
• Decyzja o ustaleniu lokalizacji – uzyskana
• Zaawansowanie procesu wykupu gruntów na poszczególnych odcinkach:
o Stryków – woj. Śląskie – 32%
o Woj. Śląskie – Częstochowa – 88%
o Częstochowa – Woźniki – 32%
o Woźniki – Pyrzowice 50%
• Projekt realizowany w systemie PPP

Pyrzowice – Sośnica
• Długość odcinka 43 km
• Decyzja o ustaleniu lokalizacji – uzyskana
• Wykup nieruchomości: rozpoczęto procedury
• Projekty budowlane i wykonawcze
o Odcinek Pyrzowice – Maciejów – wyłoniony wykonawca – konsorcjum firm Transprojekt Kraków i Complex Projekt Katowice) – (z udziałem środków unijnych TEN-T)
o Odc. Maciejów – Sośnica wykonawca wyłoniony – konsorcjum firm: Mosty Katowice i Transprojekt Kraków) planowane zakończenie dokumentacji IV kwartał 2007 r. (z udziałem środków unijnych FS)
o Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację – planowane złożenie wniosków w I i II kwartale 2007 r.
• Wartość kosztorysowa około 1 mld zł
źródło: GDDKiA

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL