Europejskie floty wobec planów oszczędności paliwa

Europejskie floty wobec planów oszczędności paliwa

Mimo wysiłków podejmowanych na rzecz poprawy efektywności paliwowej flot, jeden na siedmiu europejskich przewoźników drogowych przewiduje wycofanie się z rynku w najbliższych ośmiu latach, o ile nie zostaną wprowadzone radykalne zmiany w dziedzinie metod osiągania dalszych oszczędności paliwa - to wniosek z nowego raportu opublikowanego przez Goodyear Dunlop. Podczas sympozjum, które odbyło się w Brukseli, firma Goodyear Dunlop przedstawiła zalecenia, których wdrożenie pomoże branży transportu drogowego zwiększyć efektywność paliwową.

Zużycie paliwa przez pojazd ma bezpośrednie przełożenie na wielkość emisji CO2. W związku z tym, w najnowszym dokumencie z propozycjami zmian dla sektora przewozowego (Transportation White Paper), Komisja Europejska wyraźnie wskazuje, że w najbliższych dziesięciu latach będzie dalej wprowadzać regulacje i zwiększać opodatkowanie zarówno paliw, jak i emisji CO2. Tymczasem, jak pokazuje opracowany przez Goodyear Dunlop raport Road to 2020, aż jedna trzecia (30 proc.) europejskich flot nie planuje podjęcia dalszych działań w odpowiedzi na te zapowiadane ogólnoeuropejskie regulacje.

Jednocześnie floty transportowe zwracają się do branży i ustawodawców z apelem o pomoc w osiąganiu wyższej ekonomiki paliwowej: 1/3 chce, by Unia Europejska inwestowała w technologie oszczędzające paliwo i programy rozwoju; 1/4 oczekuje narzędzia umożliwiającego kształtowanie oraz prognozowanie kosztów i redukcji emisji CO2, a w efekcie - inwestycji w zielony sprzęt i szkolenia; 1/4 postuluje więcej informacji na temat czynników wpływających na efektywność paliwową;  1/5 wymaga europejskich uregulowań prawnych, wprowadzających zachęty dla efektywnych flot.

- Na sektor transportu drogowego wywierane są ogromne naciski w oczekiwaniu, że pomoże on zrealizować ambitne europejskie cele w zakresie zmian klimatycznych. Badania potwierdziły, że zdecydowana większość flot wprowadziła już szeroko zakrojone rozwiązania oszczędnościowe oraz zmaga się z wyzwaniem dalszego zwiększania efektywności paliwowej i zmniejszania emisji dwutlenku węgla, by osiągnąć jeszcze ambitniejsze cele. Jednak pomimo dużego zaangażowania całej branży w zwiększanie efektywności paliwowej są jeszcze floty, które mogłyby być lepiej przygotowane do rozwiązywania problemów operacyjnych i kosztowych, związanych z potencjalnymi regulacjami dotyczącymi emisji dwutlenku węgla. Jednym ze sposobów umożliwiających poprawę wymaganych wskaźników jest wybór opon o niskim oporze toczenia. Inne to: szkolenia z eko-jazdy dla kierowców, udoskonalenia w zakresie logistyki, planowania tras czy aerodynamiki pojazdów - powiedział Michel Rzonzef, wiceprezes Pionu Opon Ciężarowych Goodyear Dunlop Europe.

Efektywność paliwowa - priorytet w świetle rosnących cen paliw, dwie na pięć flot podaje, że klienci oczekują od nich zwiększenia wydajności operacyjnej. W tej sytuacji nie dziwi, że więcej niż 90 proc. flot już teraz podejmuje działania na rzecz poprawy efektywności paliwowej: 7 na 10 zainwestowało w szkolenia z ekologicznej jazdy; 6 na 10 nabyło bardziej wydajne pojazdy; 2 na 5 usprawniły logistykę i planowanie tras; 2 na 5 przeszłoby na bardziej wydajne opony.

W sytuacji, gdy zaledwie 8 proc. flot nie podjęło żadnych działań w celu zmniejszenia zużycia paliwa, europejscy przewoźnicy drogowi sceptycznie podchodzą do możliwości dalszego zwiększenia efektywności paliwowej i ograniczenia emisji. Aż 7 na 10 europejskich flot podejmuje już działania w kierunku samodzielnie określonego celu, jakim jest oszczędność paliwa lub zmniejszenie emisji CO2. Wobec istotnej skali podejmowanych już dziś wysiłków, floty ostrożnie podchodzą do możliwości dalszych oszczędności: 52 proc. flot uważa, że nie zmniejszy zużycia paliwa o więcej niż 10 proc.; Zaledwie 1 na 10 wyraża przekonanie, że branża jest w stanie osiągnąć 20-procentowy wzrost wydajności określony w planie Unii Europejskiej 20-20-20 dotyczącym zmniejszania emisji dwutlenku węgla (do 2020 r.); 1 na 5 nie jest pewna, czy możliwe są jakiekolwiek dalsze oszczędności.

Co ciekawe, floty z krajów o niższych cenach paliw wykazują większy optymizm. W Polsce i Hiszpanii, gdzie ceny paliwa są poniżej unijnej średniej, jedna piąta flot jest przekonana, że osiągnie kolejne 20 proc. oszczędności na paliwie do 2020 roku. W Wielkiej Brytanii, gdzie ceny są wyższe od europejskiej średniej, jedna trzecia flot twierdzi, że zrobiła wszystko co możliwe dla zwiększenia efektywności paliwowej i żadne dalsze oszczędności nie są możliwe.

W oparciu o te wyniki, Goodyear Dunlop apeluje do ustawodawców o wzięcie pod uwagę następujących zaleceń, których realizacja pomoże sektorowi transportu drogowego ograniczyć emisje i poprawić efektywność: Wprowadzenie obowiązku stosowania systemów monitorowania ciśnienia w oponach we wszystkich nowych wysokotonażowych pojazdach ciężarowych; Inwestycje w ulepszanie technologii monitorowania ciśnienia w oponach w wysokotonażowych pojazdach ciężarowych; Stworzenie programu motywacyjnego dla operatorów flot, którzy inwestują w udoskonalanie aerodynamiki pojazdów lub kupują opony klasy A, B i C - według nowego unijnego systemu etykietowania opon - zarówno pod względem oporu toczenia, jak i przyczepności na mokrej nawierzchni; Dostosowanie unijnych ograniczeń dotyczących ciężaru i wysokości wysokotonażowych pojazdów ciężarowych w celu zwiększania wydajności.

Raport został przedstawiony 25 stycznia br. na konferencji Zmniejszanie zużycia paliwa w europejskim transporcie drogowym – Sympozjum Flotowe Goodyear Dunlop. Pełną treść raportu można pobrać z e strony: www.fleet-fuel-efficiency.eu

Źródło: Goodyear Dunlop Tires Polska

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL