MAN osiąga rekordowe obroty

MAN osiąga rekordowe obroty

MAN-TGX-efficientline_3

MAN SE zamknął rok finansowy 2011 z bardzo dobrymi wynikami. Obroty w ubiegłym roku finansowym wzrosły o 12 proc., osiągając rekordowy poziom 16,5 mld € .

- Rok 2011 był dla Grupy MAN bardzo dobrym rokiem. Mimo nadal istniejącej niepewności, przede wszystkim na rynkach finansowych, udało nam się ponownie wyraźnie poprawić dobre wyniki uzyskane w poprzednim roku - powiedział dr Georg Pachta-Reyhofen, prezes Zarządu MAN SE.

Wynik operacyjny został poprawiony w stosunku do roku poprzedniego o 43 proc. do poziomu 1,5 mld €, zaś rentowność ze sprzedaży zwiększyła się z 7,1 proc. do 9 proc. Tym samym Grupa MAN w 2011 r. ponownie powiększyła swoją wartość. W roku 2012 zarząd przedsiębiorstwa przygotowuje się na wyhamowaną koniunkturę światową.

- W Europie liczymy się ze stabilnymi wynikami w dziedzinie pojazdów użytkowych, mniej więcej na poziomie 2011 roku. Natomiast w Brazylii sprzedaż się zmniejszy. Ogólnie obroty w sektorze pojazdów użytkowych nieznacznie się zmniejszą, prawdopodobnie o 5 proc. W dziedzinie napędów spodziewamy się natomiast wzrostu obrotów o około 5 proc. Z tego powodu dla całej grupy liczymy się z ogólnie nieznacznym spadkiem przychodów. Rentowność sprzedaży osiągnie prawdopodobnie średnią wartość rentowności docelowej rzędu 8,5 proc. Ocena ta sprawdzi się pod warunkiem, że politykom uda się uspokoić rynki finansowe i tym samym zapobiec istotnemu przeniesieniu się niepokojów w sferę realnej gospodarki - stwierdził Frank H. Lutz, członek Zarządu, odpowiedzialny za sprawy finansowe w MAN SE.

Grupa MAN jest jednym z wiodących międzynarodowych producentów pojazdów użytkowych i innowacyjnych rozwiązań transportowych na świecie, z rocznym przychodem rzędu 16,5 mld € (2011 r.). MAN oferuje pojazdy ciężarowe, autobusy, silniki Diesla, maszyny wirnikowe oraz specjalne przekładnie, zatrudniając na całym świecie prawie 52 500 pracowników. Poszczególne działy przemysłowe MAN zajmują czołowe pozycje na swoich rynkach branżowych. MAN SE z siedzibą w Monachium jest członkiem Niemieckiego Indeksu Akcji DAX, obejmującego 30 czołowych niemieckich spółek akcyjnych.

Głównym filarem rekordowych obrotów Grupy MAN był przede wszystkim sektor pojazdów użytkowych (MAN Truck & Bus i MAN Latin America). Dział ten odnotował wzrost obrotów o 19 proc. do poziomu 12,6 mld €. Łącznie MAN sprzedał 155 520 pojazdów ciężarowych i autobusów. Rentowność ze sprzedaży wyniosła przy tym 7,7 proc.

Firmie MAN Truck & Bus udało się uzyskać ponad trzykrotnie lepszy wynik z działalności operacyjnej. Wyniósł on 565 mln €. Przedsiębiorstwo ponownie rozbudowało swoją pozycję na europejskim rynku pojazdów ciężarowych o dmc ponad 6 ton, uzyskując tym samym, z 18-proc. udziałem na rynku, drugie miejsce w rankingu konkurentów. Dzięki temu, szósty raz z rzędu MAN powiększył swój udział na rynku w Europie. MAN jest liderem na tak ważnych rynkach jak Austria, Polska, Rumunia i Chorwacja. Między innymi w Niemczech, Danii, Czechach i na Węgrzech oraz w Szwajcarii MAN zajmuje drugie miejsce.
Także w dziedzinie autobusów o dmc ponad 8 ton MAN Truck & Bus poczynił postępy. Prawie 14 proc. wszystkich nowo zarejestrowanych w 2011 r. autobusów w Europie to autobusy marki MAN i NEOPLAN. W ubiegłym roku  MAN Truck & Bus dostarczył do swoich klientów łącznie 83 418 pojazdów ciężarowych i autobusów - to wzrost o 38 proc.

MAN Latin America został ponownie liderem rynku w Brazylii w dziedzinie pojazdów ciężarowych o masie ponad pięciu ton i uzyskał najlepszy wynik w historii przedsiębiorstwa. Sprzedano łącznie 72 102 pojazdy, co oznacza wzrost o 10 proc. Obroty wzrosły o 14 proc. do poziomu 3,6 mld €. Wynik z działalności operacyjnej wyniósł 400 mln €. Także poziom produkcji z 83 000 jednostkami osiągnął nowy rekord.

W Brazylii w tym roku wchodzi w życie norma emisji spalin  Euro V dla nowo rejestrowanych pojazdów użytkowych. Z tego powodu MAN Latin America będzie po raz pierwszy montował w swoich pojazdach silniki swojej europejskiej spółki siostrzanej MAN Truck & Bus. Ponadto,  marka MAN od 2012 r. obecna będzie także na rynku brazylijskim. Wprowadzenie typoszeregu MAN TGX w segmencie pojazdów ciężarowych z silnikami o mocy ponad 400 KM, w którym MAN Latin America do tej pory nie posiadał swoich produktów, stwarza nowe szanse rozwoju ekonomicznego.

Wynik Grupy MAN po opodatkowaniu osiągnął poziom 247 mln € i był tym samym o 475 mln € niższy niż wynik roku poprzedniego. Jest to spowodowane głównie kosztami związanymi z ugodą zawartą między MAN, IPIC i MPC dotyczącą sprzedaży Ferrostaal (-434 mln €). Ponadto, zmiany w wycenie udziału w Scanii obciążyły wynik 182 milionami €.

MAN w planowy sposób rozbudowywał w ubiegłych latach swoją obecność na rynkach międzynarodowych i z powodzeniem umocnił się na ważnych rynkach wzrostowych. Strategia BRIC ma nie tylko na celu korzystanie z szans, jakie oferuje rynek. Dzięki różnym cyklom koniunkturalnym rynków jej wynikiem jest także minimalizacja ryzyka. Strategia ta będzie kontynuowana w 2012 r.

W Brazylii w drugim kwartale 2012 r. rusza sprzedaż MAN TGX. Silniki MAN Euro V są montowane w pojazdach MAN Latin America już od początku 2012 r. W Rosji MAN otwiera w pierwszej połowie 2012 r. nową fabrykę w Sankt Petersburgu, której zdolności produkcyjne przewidziane są na 6000 pojazdów rocznie. W Indiach MAN Truck & Bus zawarł umowę na pełne przejęcie joint ventures z FORCE Motors. Produkcja i dystrybucja MAN CLA będą teraz prowadzone we własnym zakresie. W Chinach MAN posiada 25 proc.  plus jedną akcję w chińskiej firmie Sinotruk, produkującej pojazdy użytkowe. Początek sprzedaży nowej, wspólnej marki SITRAK planowany jest na 2013 r. W maju 2011 r. MAN Diesel & Turbo uruchomił drugi etap rozwoju swojego zakładu w Changzhou. Są tam produkowane maszyny wirnikowe, turbosprężarki wielkogabarytowych silników Diesla i komponenty do przekładni Renk.

Innym strategicznym rynkiem wzrostowym jest produkcja silników przeznaczonych do montażu w produktach obcych. Silniki MAN są na przykład instalowane w maszynach rolniczych, pojazdach szynowych lub jachtach. W roku 2011 obroty w tym sektorze wyniosły 335 mln €, wyraźnie przekraczając po raz pierwszy granicę 300 milionów euro.

Duże znaczenie strategiczne posiada dział prac badawczo-rozwojowych całej Grupy MAN. Na ten cel przedsiębiorstwo przeznacza ponad 4 proc. przychodów. Zarówno w zakresie pojazdów użytkowych, jak i energetyki, prace rozwojowe koncentrują się na redukcji emisji szkodliwych substancji, redukcji zużycia paliwa i energii, alternatywnych koncepcjach napędów i paliwach alternatywnych. W zakresie pojazdów użytkowych główna uwaga poświęcana jest technologii hybrydowej. Już w 2010 r. ruszyła produkcja autobusu hybrydowego Lion’s City. Pierwsze próby terenowe, m.in. w Monachium, Paryżu i Barcelonie, pokazują oszczędności w zużyciu paliwa do 30 proc. Także w zakresie pojazdów ciężarowych klienci stosują już pierwsze prototypy pojazdów przeznaczonych do transportu lokalnego.

W dziedzinie wielkogabarytowych silników wysokoprężnych w 2016 r. wejdą w życie istotnie zaostrzone przepisy Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w zakresie emisji szkodliwych substancji, które przewidują redukcję tlenku azotu o 80  proc. w porównaniu z rokiem 2010. Wytyczne te stanowią duże wyzwanie i wymagają od działu badawczo-rozwojowego podjęcia największych wysiłków. Mimo to, MAN Diesel & Turbo dzięki zastosowaniu układu recyrkulacji spalin drugiej generacji jako pierwszy na świecie producent już teraz spełnia wspomnianą normę czystości spalin w zakresie silników dwusuwowych.

Źródło: MAN SE

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL