Wyniki finansowe Michelin za 2011 r.

Wyniki finansowe Michelin za 2011 r.

Michelin przedstawia  informacje o wynikach finansowych za rok finansowy, zakończony 31 grudnia 2011 r.

W 2011 r., światowe zapotrzebowanie na opony generalnie pozostało silne w każdym regionie. Po ostrym wzroście w pierwszym kwartale, popyt zwolnił do tempa zgodnego bardziej z trendami długoterminowymi, wraz z malejącym latem zapotrzebowaniem na opony ciężarowe w mniej przyjaznej sytuacji gospodarczej. W ciągu całego roku, na rynku widoczne były trwające podwyżki cen wśród wszystkich producentów opon, aby zniwelować ostry wzrost kosztów surowców.


Podsumowanie rynku - opony do samochodów osobowych i dostawczych
Łączna sprzedaż netto w segmencie opon do samochodów osobowych i dostawczych wraz z dystrybucją sięgnęła 10 780 mln euro, co oznacza 10,1 proc. wzrost w stosunku do 2010 r. Wpłynął na to 3,9 proc. wzrost wolumenu sprzedaży, utrzymywanie dynamiki cenowej przez cały rok oraz sukces linii produktowych Michelin Pilot Super Sport, Michelin Primacy HP i Michelin Alpin 4. Wzrost sprzedanego tonażu opon, dodatni miks cenowy równoważący rosnące ceny surowców i wydatki na dalszy rozwój, pomogły podnieść zysk operacyjny do 1 018 mln euro, czyli 9,4 proc. sprzedaży netto.

Pierwsze wyposażenie: w Europie - + 7 proc.; popyt w Północnej Ameryce wzrósł o 10 proc. w ciągu roku; w Azji (bez Indii) popyt zmalał w sumie o 2 proc.;  w Chinach wzrósł o 2 proc.; w Japonii spadł o 14 proc. (przez tsunami); Ameryka Południowa ukończyła rok na 4 proc. wzroście.
Rynek wymiany:- europejski rynek wymiany wzrósł o 5 proc. przez ostatni rok, podnoszony przez silny popyt i stabilną sprzedaż opon zimowych; w Ameryce Północnej popyt zmalał o 1 proc.; w Azji (bez Indii) wzrost rynku o 10 proc. (Chiny - + 19 proc., Japonia - +7 proc.); Ameryka Południowej - wzrost o 6 proc. (Brazylia - +3 proc.).

Opony ciężarowe i dystrybucja
Łączna sprzedaż netto w segmencie opon ciężarowych wraz z dystrybucją sięgnęła 6 718 mln euro, czyli była wyższa od sprzedaży netto w 2010 r. o 18,3 proc. Wolumen sprzedaży pod koniec roku odnotował 5,8 proc. wzrost, który po pierwszej połowie wynosił 15,6 proc., dzięki zakupom dokonanym przed zapowiedzianym wzrostem cen. Na przestrzeni roku z sukcesem wprowadzono nowe linie produktowe  Michelin X MultiWay 3D Europe i X MultiWay XZE Brazil, umocniła się też pozycja  Michelin X One range.

Pomimo niesprzyjającego miksu rynkowego segmentów opon pierwszego/wymiennego wyposażenia i kosztów początkowych w Chinach i Indiach, zysk operacyjny wzrósł do 233 mln euro, czyli 3,5 proc. sprzedaży netto. Wszystko to, dzięki wzrostowi wolumenu sprzedaży oraz stopniowym podwyżkom cen zastosowanym, aby zbilansować rosnące w ciągu roku ceny surowców.

Pierwsze wyposażenie: Europa - wzrost popytu o 35 proc. w porównaniu z 2010 r.; Ameryka Północna - 56 proc. wzrost, Azja (nie licząc Indii) -  spadek o 3 proc.; Ameryka Południowa - trend wzrostowy, z przodującą Brazylią - +21 proc.
Rynek wymiany: Europa -  6 proc. wzrost; Ameryka Północna - rynek opon radialnych zwiększył się o 6 proc.; Azja (nie licząc Indii) - rynek wzrósł o 4 proc., zróżnicowany w poszczególnych państwach; Ameryka Południowa - 7 proc. wzrost popytu.

Opony specjalistyczne
Sprzedaż w segmencie opon specjalistycznych (przemysłowe, rolnicze, motocyklowe, lotnicze) sięgnęła 3 221 mln euro, co oznacza poprawę o 33,0 proc. w stosunku do 2010 r. i odzwierciedla 22,4 proc. wzrost w wolumenie sprzedaży i zdolności przeniesienia wyższych kosztów surowców na klientów.

Zysk operacyjny utrzymał się na wysokim poziomie 694 mln euro, czyli 21,5 proc. sprzedaży netto. Dzięki większemu tonażowi sprzedanych opon, znaczącemu udziałowi opon przemysłowych oraz zastosowaniu klauzul kontraktowych, dotyczących indeksowania cen produktów wobec cen surowców, możliwe było zrównoważenie niesprzyjającego wpływu wyższych cen surowców i zmian w kursach wymiany walut.

Sprzedaż netto i wyniki operacyjne w 2011 r.
Skonsolidowana sprzedaż netto sięgnęła 20 719 mln euro, co oznacza wzrost o 15,8 proc. w stosunku do 2010 r., przy aktualnych kursach wymiany walut. Wzrost należy zawdzięczać poprawie miksu cenowego o 10,5 proc., który był całkowicie spowodowany stałą polityką cenową firmy i korektami cen umownych. Efekt miksu, który był ledwie na poziomie -63 mln. euro, odzwierciedla niekorzystny wpływ nagłego ożywienia wolumenu sprzedaży pierwszego wyposażenia, który był prawie całkowicie zrównoważony przez trwałą poprawę w miksie segmentu. 6,7 proc. wzrost wolumenu sprzedaży odzwierciedla solidną efektywność marketingową Grupy, podczas gdy popyt pozostał generalnie prężny przez cały rok. Wpływ kursów wymiany walut na poziomie -1,8 proc. był spowodowany głównie aprecjacją euro w stosunku do dolara.
 
Zysk operacyjny przed uwzględnieniem pozycji jednorazowych i wydatków wyniósł 1 945 mln euro, czyli 9,4 proc. sprzedaży netto. Pozycji jednorazowych nie odnotowano. Wzrost zysku operacyjnego o 250 mln euro w porównaniu do 2010 r. odzwierciedla głównie korzystny wpływ wyższego wolumenu sprzedaży (473 mln euro) i miksu cenowego (2 012 mln euro), co całkowicie równoważy wzrost kosztów surowców o 1 748 mln euro. Zawiera on również zwiększenie o 207 mln euro kosztów napędzających wzrost wolumenu sprzedaży, 62 mln euro zysków z produktywności oraz niekorzystny efekt kursu wymiany walut w wysokości 100 mln euro. Zysk netto za rok 2011 wyniósł 1 462 mln euro.

Ujemne saldo wolnych środków pieniężnych za 2011 r. wyniósło -19 mln euro, z uwzględnieniem nakładów inwestycyjnych, które podwoiły się w tym okresie. Po osiągnięciu znacznego wzrostu wartości zapasów i kapitału obrotowego, wyższe ceny surowców zredukowały wolne środki pieniężne o 739 mln euro. Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego wyniósł 22 proc. na dzień 31 grudnia 2011 r., natomiast zadłużenie netto wyniosło 1 814 mln euro.

Perspektywy
We wdrażaniu swojej strategii, Michelin wykorzystuje wiele unikalnych przewag konkurencyjnych, w tym czołowe pozycje zarówno w segmencie opon Premium, jak i w każdej Działalności specjalistycznej, a także dobrze zbilansowany globalny zasięg, który jest jeszcze dodatkowo wzmocniony w 2012 r. poprzez otwarcie nowych zakładów w Brazylii i Chinach.

Jako rezultat, Michelin potwierdza swoją ambicję osiągnięcia przynajmniej 25 proc. wzrostu i wygenerowania dodatniego salda wolnych środków pieniężnych w okresie 2011-2015 oraz podnosi swój cel osiągnięcia zysku operacyjnego w 2015 r. do 2,5 miliarda euro. Jako część tego procesu, Michelin przedstawił nowy program poprawy konkurencyjności swoich produkcyjnych procesów i usług o około 1 miliard euro w ciągu najbliższych pięciu lat.

W 2012 r., Michelin chce utrzymać stabilny wolumen sprzedaży, ponieważ globalne rynki opon doświadczają zróżnicowanych poziomów wzrostu, w środowisku, które pozostanie przychylne na nowych rynkach, ale mniej prężne w Europie. Wzrost  zysku operacyjnego oraz, biorąc pod uwagę wydatki kapitałowe rzędu 1,9 miliarda euro rocznie, wygenerowanie wolnych środków pieniężnych powinny być zgodne z celami Grupy na 2015 rok.


Źródło: Michelin Polska

 

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL