Wspólne kontrole Inspekcji Transportu Drogowego

Wspólne kontrole Inspekcji Transportu Drogowego

gitd-wspolne-kontrole-4truckspl

Wykonywanie przewozów drogowych samochodami ciężarowymi to potencjalnie duże zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Transport towarów niebezpiecznych wymaga stałego nadzoru oraz sukcesywnych działań kontrolnych ze strony podmiotów i instytucji współodpowiedzialnych za kontrolę pojazdów. W związku z tym w dniu 27 marca inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku wraz z funkcjonariuszami Policji oraz pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Państwowej Straży Pożarnej uczestniczyli we wspólnych działaniach na drodze krajowej nr 61 w miejscowości Łomża oraz drodze krajowej nr 8 w Suwałkach.

W ich wyniku dokonano kontroli 23 pojazdów. Kontrolujący stwierdzili szereg naruszeń:
- wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego bez posiadania w pojeździe wymaganego ważnego zezwolenia;
- niewypełnienie przezd wjazdem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub niewłaściwe wypełnienie wymaganego przy międzynarodowym przewozie drogowym zezwolenia;
- niewyposażenie środka transportu w wymagane instrukcje pisemne;
- nadanie lub przewóz towaru niebezpiecznego środkiem transportu niezaopatrzonym w wymagane i prawidłowe oznakowanie w zakresie nalepek ostrzegawczych;
- skrócenie dziennego czasu odpoczynku;
- skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku.

Kaucje na poczet kar nałożonych na właścicieli pojazdów ciężarowych wyniosły łącznie 22 100 zł. Siedmiu kierowców za popełnione naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 4400 zł.
Do czasu opłacenia kaucji i uzyskania właściwego zezwolenia dwa pojazdy zostały skierowane na parking strzeżony.

4trucks.pl / GITD

 Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL