Rok ekspansji Grupy GEFCO

Rok ekspansji Grupy GEFCO

GEFCO-pods-roku

Grupa GEFCO ogłosiła wyniki finansowe za rok 2011.

Roczny obrót Grupy wyniósł 3782 mln €, co oznacza wzrost o 12,9% w stosunku do 2010 r. Zysk operacyjny osiągnął rekordowy poziom w wysokości 223 mln €, stanowiąc 5,9% obrotów. Otwarcie nowych oddziałów oraz znaczny wzrost zewnętrzny pozwoliły Grupie na pozyskanie nowych klientów we wszystkich sektorach przemysłu.W roku ekonomicznego kryzysu oraz niepokojów geopolitycznych, grupa GEFCO utrzymała rentowność i z powodzeniem kontynuowała swoją strategię rozwoju zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i w trzech strategicznych obszarach biznesu: logistyki dystrybucji motoryzacyjnej, lądowej logistyki dostaw oraz logistyki Overseas. Te osiągnięcia są wynikiem powiązanych działań, takich jak ścisła kontrola kosztów eksploatacyjnych i strukturalnych oraz zintensyfikowana aktywność działu sprzedaży na rynkach o wysokim priorytecie dla biznesu GEFCO.

Dzięki doświadczeniu Grupy w logistyce motoryzacyjnej, firma osiągnęła wiodącą pozycję wśród międzynarodowych graczy logistycznych przeprowadzających zdywersyfikowane operacje o globalnym zasięgu. Z unikalnego doświadczenia Grupy korzysta wielu producentów z różnych sektorów, włączając w to aeronautykę, środki produkcji czy handel specjalistyczny. W obsłudze największych klientów przemysłowych (spoza grupy PSA) GEFCO zanotowało w 2011 r. obrót w wysokości 1450,5 mln €, czyli o 19,2% większy w stosunku do poprzedniego roku.

GEFCO łączy dywersyfikację portfolio klientów z międzynarodowym wzrostem. W 2011 roku Grupa postanowiła zintensyfikować ekspansję, aby lepiej odpowiadać na potrzeby obsługiwanych przedsiębiorstw. Otwarcie nowych oddziałów w Bułgarii i Kazachstanie potwierdziło pozycję grupy

w przepływach cross-trade. Jednocześnie rozwój przepływów międzyregionalnych przyczynił się do wzrostu wartości usług, co widoczne jest w Azji, Europie Wschodniej i Ameryce Południowej.

Nabycie w czerwcu 2011 roku 70% akcji Gruppo Mercurio, włoskiego specjalisty w logistyce samochodowej, obecnego na 5 kontynentach, było również ważnym krokiem dla GEFCO. Wzmocniło to pozycję Grupy na arenie międzynarodowej i przyspieszyło rozwój na terenie Azji, a zwłaszcza w Indiach. Rozwój ten był szczególnie dynamiczny w Ameryce Południowej (15% wzrost) oraz w Europie Środkowej i Wschodniej (25% wzrost).

W ciągu najbliższych 10 lat Grupa GEFCO będzie kontynuowała strategię rozwoju poprzez wzrost organiczny jak i ekspansję zewnętrzną, wdrażając w życie cztery kluczowe elementy swojej wizji: być wiodącym, globalnym, efektywnym i odpowiedzialnym graczem na rynku logistycznym. Rok 2012 będzie decydujący dla dalszego rozwoju Grupy GEFCO, zwłaszcza po decyzji PSA Peugeot Citroën z lutego o otwarciu jej kapitału na sprzedaż.

4trucks.pl / GEFCO Polska


facebook_100x100 twitter_logo youtube_logoWyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL