Trans Polonia - nowaj strategia wzrostu

Trans Polonia - nowaj strategia wzrostu

Transpolonia-tczew-4trucks

W 2011 roku Trans Polonia osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 46,9 mln zł wobec 22,7 mln zł wypracowanych rok wcześniej, co stanowi wzrost o 107,1% r/r.

W tym samym okresie zysk operacyjny oraz zysk netto wyniosły odpowiednio 6 mln zł i  5,1 mln zł (wzrost o 342,7% i 345,8% r/r).-
Miniony rok był dla Trans Polonii okresem dynamicznego rozwoju. Pozyskane na giełdzie środki pozwoliły w pełni zrealizować założenia nowej strategii. W ramach realizacji kolejnych etapów procesu inwestycyjnego udało nam się istotnie zwiększyć skalę działalności, dzięki czemu wypracowane wyniki finansowe, zarówno po stronie przychodów jak i zysku netto, to najlepsze dotychczasowe osiągnięcia Spółki. W naszej ocenie rynek transportu, zwłaszcza dotyczący przewozu płynnych chemikaliów, największe wzrosty ma jednak dopiero przed sobą, a osiągnięte w 2011 roku wyniki potwierdzają, że znaleźliśmy receptę na optymalne wykorzystanie tego potencjału - podsumowuje Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans Polonia SA.

Osiągnięte przez Spółkę wyniki są wyższe od zrewidowanej w górę prognozy, opublikowanej przez Trans Polonię na początku bieżącego roku, kiedy to spodziewano się w całym 2011 roku przychodów na poziomie 46,8 mln zł i zysku netto wynoszącego 5 mln zł.


- W związku z rosnącym popytem na usługi świadczone przez Spółkę w zakresie transportu międzynarodowego i coraz lepszą rentowność, w 2011 roku Trans Polonia kilkukrotnie podwyższała prognozy wyników finansowych w obszarze przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto. Wypracowane wyniki są satysfakcjonujące i motywują nas do dalszej pracy na rzecz wzrostu wartości spółki i generowania dodatkowego zysku dla akcjonariuszy - skomentował Krzysztof Luks, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Trans Polonia SA.

W połowie 2011 roku Zarząd Trans Polonia rozpoczął wdrażanie nowej strategii wzrostu, polegającej na wprowadzeniu do oferty usług z zakresu transportu intermodalnego, który od tej pory stał się głównym kierunkiem rozwoju Spółki. Po niespełna kilku miesiącach od implementacji tego rozwiązania, transport intermodalny wygenerował przychody ze sprzedaży sięgające blisko 4 mln zł, co odpowiadało za 8,4% ogólnych przychodów.

Należy zauważyć, że przewozy intermodalne, wykorzystując w sposób najbardziej efektywny rozwiązania różnych gałęzi transportu, pozwalają na realizowanie większych zleceń na dłuższych dystansach niż w przypadku transportu drogowego, jednocześnie generując przy tym korzystne marże.

- Pomimo stosunkowo krótkiego czasu funkcjonowania w naszej ofercie, na koniec 2011 roku transport intermodalny odpowiadał już za 8,4% wszystkich naszych przychodów, co jest pozytywnym sygnałem, świadczącym o obraniu przez zarząd perspektywicznej drogi rozwoju. Docelowo, w okresie 3 lat, transport kombinowany powinien generować blisko połowę naszych wpływów ze sprzedaży usług - ocenił Dariusz Cegielski.

Sytuacja finansowa Trans Polonii, która specjalizuje się w transporcie i logistyce płynnych surowców chemicznych, w dużej mierze jest powiązana z kondycją sektora chemicznego. W 2011 roku przychody tej gałęzi przemysłu w Polsce wzrosły o 12% do poziomu 115 mld zł, co jest dobrym prognostykiem rozwoju dla wszystkich firm obsługujących bardzo złożony proces transportu płynnych produktów chemicznych. W opinii analityków rynku, z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na produkty chemiczne przez wiele dziedzin gospodarek światowych, kolejne lata również zdominowane będą przez wzrosty.

Trans Polonia konsekwentnie pogłębia współpracę z międzynarodowymi producentami chemikaliów. Na koniec 2011 roku jej przychody eksportowe zwiększyły udział w strukturze całych wpływów do 39% z 26% notowanych rok wcześniej.

4trucks.pl/ Trans Polonia SA

 

 


facebook_100x100 twitter_logo youtube_logoccc

 

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL