Bezpieczna Giełda w Teleroute

Bezpieczna Giełda w Teleroute

Drogi_PL_4truckspl_2

Teleroute tworzy dla swoich klientów bezpieczną platformę we współpracy ze sprawdzonymi partnerami biznesowymi.

W ramach programu Bezpieczna Giełda została uruchomiona usługa ratingu finansowego we współpracy z Creditsafe, ogólnoeuropejską firmą świadczącą internetowe usługi informacji kredytowej. Dzięki tej usłudze klienci giełdy Teleroute mogą za jednym kliknięciem uzyskać raport, na podstawie którego ocenią płynność finansową potencjalnego partnera.W 2011 roku sektor transportowy powiększył się o 11 893 nowych firm, które przyczyniły się do 2,33% wzrostu obrotów netto w tej branży.1 Niektóre kraje, jak Niemcy, Polska czy Holandia, odnotowują wzrost powyżej europejskiej średniej. Łącznie w 2011 roku działalność prowadziło 252 937 firm (w 2010 roku było ich 247 186). W tym czasie jednak 5% firm transportowych, czyli co dwudziesta, ogłosiło upadłość. Nie można o tym zapominać, szczególnie, że powodzenie działalności w branży TSL w dużej mierze zależy od współpracy z wypłacalnymi, niezawodnymi partnerami oraz od bezpiecznego środowiska biznesowego.

W ramach programu Bezpieczna Giełda firma Teleroute oferuje usługę mediacji i rozpatrywania skarg, która polega na arbitrażu pomiędzy klientami a ich partnerami biznesowymi w przypadku problemów związanych z transakcjami zawieranymi w giełdzie transportowej. Jednym z najczęściej zgłaszanych problemów są niezapłacone faktury. W 2011 roku giełda Teleroute prowadziła 1326 spraw dotyczących należności i 2641 spraw dotyczących skarg. 80% spraw związanych z niezapłaconymi fakturami zostało rozwiązanych pozytywnie, a odzyskane należności opiewały na łączną kwotę 1,27 mln euro. Warto podkreślić, że większość zgłoszonych skarg udało się rozwiązać w ciągu 10 dni.

- Teleroute pragnie chronić swoich klientów przed niewypłacalnymi partnerami biznesowymi. W tym celu postanowiliśmy dodać do programu Bezpieczna Giełda nową usługę ratingu finansowego, polegającą na sporządzaniu raportów ratingu kredytowego obrazujących sytuację finansową spółki. Dzięki temu osoby decyzyjne i kierownicy finansowi zyskają narzędzie pomocne przy wyborze niezawodnych partnerów biznesowych - komentuje Mariusz Odkała, dyrektor zarządzający Teleroute CEE.

Raporty ratingu finansowego zawierają dane niezbędne do prawidłowej oceny wyników i sytuacji finansowej spółki. Usługa jest realizowana w ścisłej współpracy z Creditsafe i jest dostępna dla wszystkich użytkowników giełdy Teleroute. Grupa Creditsafe jest najbardziej popularnym w Europie internetowym dostawcą informacji kredytowych, oferującym rozwiązania internetowe obejmujące 90% państw na całym kontynencie. Creditsafe posiada największą w Europie bazę danych dotyczącą 23 mln firm.

Raporty finansowe sporządzane przez Creditsafe powstają w oparciu o dane pochodzące ze źródeł rządowych oraz rejestrów przedsiębiorstw, dane finansowe, wyroki sądowe i informacje prawnicze. Creditsafe przeprowadza ocenę ratingową przy użyciu najlepszych dostępnych algorytmów, uwzględniając również sytuację makroekonomiczną. Informacje są na bieżąco aktualizowane. Raporty obejmują szereg wskaźników, wśród których najważniejszy jest rating kredytowy, przychód i zysk. Rating kredytowy polega na statystycznej analizie wiarygodności kredytowej firmy w oparciu o dostępne dane. Zdaniem Creditsafe, 80% bankructw można przewidzieć z dwunastomiesięcznym wyprzedzeniem.
Filip Aerts, dyrektor działu marketingu (CMO) w Teleroute: - Zdajemy sobie sprawę, jak wielkie znaczenie ma dla naszych klientów bezpieczne i niezawodne środowisko biznesowe. Dlatego też, odkąd w 2009 roku uruchomiliśmy nasz program Bezpieczna Giełda, nieustannie opracowujemy nowe usługi, dzięki którym nasi klienci mają pewność, że transakcje zawierane za pośrednictwem Teleroute są całkowicie bezpieczne. Nowa usługa ratingu finansowego, stworzona we współpracy z Creditsafe, pozwala naszym klientom sprawdzić, które firmy znajdują się w dobrej sytuacji finansowej i są godnymi zaufania partnerami, co przekłada się na większą efektywność i rentowność prowadzonej działalności.
David Knowles, dyrektor ds. Marketingu w Creditsafe: - Będąc najbardziej popularnym w Europie internetowym dostawcą raportów kredytowych na temat firm, zdajemy sobie sprawę, że w dzisiejszych trudnych warunkach ekonomicznych ocena ryzyka ma istotne znaczenie. Cieszę się, że dzięki współpracy z firmą Teleroute możemy pomóc kolejnym europejskim firmom, tym razem z branży transportowej, zabezpieczyć się przed nieściągalnymi należnościami.

4trucks.pl / Creditsafe


facebook_100x100 twitter_logo youtube_logoWyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL