Narzędzia pomocnicze Scania dla kierowców i użytkowników

Narzędzia pomocnicze Scania dla kierowców i użytkowników

Scania_-FMS-4T

Scania Driver Support to nowatorski system, który w czasie rzeczywistym ocenia styl jazdy i udziela kierowcy wskazówek. System ten został uzupełniony o usługi Fleet Management, w ramach których użytkownik może wybrać najodpowiedniejszy dla siebie zakres pomocy.

Atrakcyjność dla kierowcy jest naturalną, nieodłączną cechą samochodów ciężarowych Scania. Scania dokłada wszelkich starań, by kierowca czuł się w kabinie, jak w domu. Ale jeszcze większe znacznie ma pomoc w doskonaleniu bezpiecznego i ekonomicznego stylu jazdy, przyczyniającego się do redukcji zużycia paliwa i emisji CO2. Ma to bezpośredni związek z czynnikami, takimi jak doskonała ergonomia, własności trakcyjne i osiągi układu napędowego, dzięki którym kierowca może lepiej wykonywać swoją pracę. Ergonomiści Scania potrafią tworzyć proste i intuicyjne formy. Potwierdzeniem tego są otoczenie kierowcy i Scania Retarder, który po blisko 20 latach wciąż jest uznawany za rozwiązanie wzorcowe. Z kolei nowy układ Scania Opticruise stanowi modelowy przykład łatwości obsługi, dzięki specjalnym funkcjom działającym w maksymalnie dyskretny sposób.

Następny przykład to Scania Driver Support. System ten, działając w tle, pobiera dane z różnych czujników podłączonych do magistrali CAN pojazdu i w nie narzucający się sposób informuje kierowcę o skuteczności jego poczynań w danej sytuacji, nie rozpraszając jego uwagi w trudnych momentach. System zaprojektowano w celu utrwalania umiejętności nabywanych podczas szkoleń kierowców. Bez pomocy Scania Driver Support umiejętności z czasem zanikają. Kierowca jest najważniejszym czynnikiem, ale Scania oferuje swoim klientom daleko idącą pomoc dotyczącą również wydajności pojazdu, w celu zapewnienia maksymalnej rentowności eksploatacji. Nowe usługi zarządzania flotą także wykorzystują dane pochodzące z magistrali CAN pojazdu, przekazując je użytkownikowi w różnej postaci, zależnie od indywidualnych preferencji.

Scania Fleet Management
Usługi Scania Fleet Management opracowano z myślą o łatwym monitorowaniu wydajności kierowcy i pojazdu. Dane dotyczące pojazdu i kierowcy są odczytywane z magistrali CAN za pośrednictwem Scania Communicator. Dane te, pośród których zawsze znajdują się informacje o emisji CO2 mogą być przedstawiane użytkownikowi na kilka sposobów: Pakiet Monitor udostępnia raport dotyczący wydajności pojazdu, przesyłany w ustalonych okresach pocztą elektroniczną; Pakiet Analysis dodatkowo zapewnia dostęp do danych dotyczących pojazdu i kierowcy za pośrednictwem strony internetowej oraz udostępnia szereg narzędzi analitycznych, w tym umożliwiających ocenę oddziaływania na środowisko naturalne; Pakiet Control dodaje do pozostałych funkcjonalności m.in. funkcje monitorowania tras i pojazdów.

Podczas zakupu pojazdu Scania, klient, z pomocą sprzedawcy, wybiera odpowiedni dla siebie pakiet. Każdy z trzech pakietów może być uzupełniony o następujące usługi dodatkowe: Zdalne pobieranie i zapisywanie danych z tachografu;  Ubezpieczenie (w połączeniu z funkcją śledzenia pojazdu); Szkolenie i monitorowanie kierowców; Planowanie i rezerwacja terminów przeglądów okresowych i napraw.

Scania Driver Support
Podstawą działania systemu Scania Driver Support są zasady przekazywane kierowcom podczas szkolenia. Scania Driver Support motywuje kierowcę do doskonalenia stylu jazdy, uświadamiając mu popełniane błędy i wskazując potencjalne możliwości poprawy. Pomaga w nauce bezpiecznego i efektywnego kierowania pojazdem, a jednocześnie nie rozprasza uwagi i nie irytuje kierowcy. Działanie systemu koncentruje się na aspektach mających istotny wpływ na bezpieczeństwo i oszczędność paliwa, omawianych podczas szkolenia kierowców: Jazda w górach - ocena posługiwania się pedałem przyspieszenia i wykorzystania bezwładności pojazdu w terenie o zmiennej topografii; Przewidywanie - ocena umiejętności przewidywania sytuacji, na podstawie analizy wartości przyspieszeń i opóźnień oraz czasu pomiędzy przyspieszaniem i hamowaniem;  Użycie hamulców - ocena częstości i intensywności hamowania hamulcami zasadniczymi oraz umiejętności efektywnego korzystania z hamulców dodatkowych (Scania Retarder i hamulec wydechowy); Wybór biegów - ocena wyboru biegów i prędkości obrotowej silnika, zapewniających oszczędność paliwa.
System monitoruje działania kierowcy poprzez ciągłą analizę danych pochodzących z różnych czujników w pojeździe. Na bieżąco udziela odpowiednich wskazówek, a po zakończeniu jazdy generuje podsumowanie z oceną stylu jazdy. Scania Driver Support należy do standardowego wyposażenia większości długodystansowych pojazdów Scania. Obecnie może być stosowany również w pojazdach bez układu EBS i pojazdach bez zwalniacza, przy czym wówczas nie jest dostępny parametr ‘użycie hamulców’. Podstawowymi wymogami są obecność dwuzakresowej skrzyni biegów z półbiegami i układu ABS w pojeździe. Scania Driver Support będzie stopniowo wprowadzany w pojazdach przeznaczonych dla innych segmentów transportu i zastosowań.

Zatwierdzone Szkolenie Kierowców Scania
Ponieważ kierowca jest najważniejszym ogniwem, Scania inwestuje znaczne środki w doskonalenie umiejętności kierowców. Dowodem na zaangażowanie firmy w promocję zawodu kierowcy są Konkursy Kierowców Scania organizowane na całym świecie. Szkolenie Kierowców Scania jest zgodne z wymaganiami dyrektywy UE (2003/59/WE), przewidującej 35 godzin obowiązkowego szkolenia w okresie pięciu lat, dla kierowców samochodów ciężarowych i autobusów. Aktualnie jest oferowane w ponad 40 krajach.

Poszczególne moduły szkoleniowe obejmują zagadnienia, takie jak technika jazdy, oddziaływanie na środowisko, pierwsza pomoc i postępowanie w nagłych przypadkach, aspekty prawne i techniki zabezpieczania ładunku. Ukończenie szkolenia poświadcza specjalny certyfikat, niezbędny do dalszego wykonywania zawodu kierowcy. Szkolenie z zakresu ekonomicznej jazdy jest realizowane w ramach modułu poświęconego technice jazdy. Jest również dostępne jako odrębny kurs szkoleniowy. W programie tej części szkolenia znajduje się szczegółowy instruktaż dotyczący systemu Scania Driver Support. Doświadczenie pokazuje, że Scania Driver Support stanowi naturalną formę kontynuacji szkolenia kierowcy zawodowego. Zamiast stopniowo zanikać, umiejętności nabyte podczas kursu utrwalają się.

Źródło: Scania Polska

 

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL