Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym

Zwiększenie odpowiedzialności kierowców i spedytorów – m.in. takie zmiany zakłada najnowsza nowelizacja ustawy o transporcie drogowym. Nowe przepisy mogą wejść w życie już na początku przyszłego roku.

Wprowadzone zostaną również inne istotne zmiany,  wśród nich znajdują się m.in. uproszczenie wykonywania działalności gospodarczej w transporcie drogowym; poprawa warunków pracy kierowców oraz uszczegółowienie systemu sankcji za naruszanie przepisów. Ten ostatni punkt, w praktyce, oznacza przeniesienie części odpowiedzialności z przewoźników na łamiących prawo kierowców, osoby zarządzające i związane z transportem. Ustawa rozdziela odpowiedzialność pomiędzy te trzy podmioty. Teraz kierowca może zostać ukarany m.in. za to, że naruszył czas pracy. Wcześniej za takie naruszenie prawa karano przedsiębiorcę. Proponowane zmiany dokładnie określają kiedy odpowiedzialność spoczywa na kierowcy, a kiedy np. na przedsiębiorcy.

Zmiany regulują również m.in. kwestie załadunku, jego rozmieszczenia, ciężaru. Za przestrzeganie prawa w tym zakresie odpowiada osoba, która przekroczyła dopuszczalne normy.  W przypadku zlecenia przewozu osobie bez niezbędnych zezwoleń, odpowiedzialność spoczywa również na zleceniodawcy. Nowe przepisy sprawiają, że relacja przedsiębiorca-kierowca czy przedsiębiorca-spedytor, staje się bardziej partnerska zauważa Ramunas Vaskevicius, prezes Transit Card International Polska. W piątek, 16 września, Sejm RP, podczas swojego ostatniego posiedzenia, odrzucił poprawki proponowane przez Senat. Oznacza to, że w najbliższych dniach ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym i niektórych innych ustaw trafi do Prezydenta RP.

- Propozycje zmian były szeroko konsultowane w środowisku. Jest to, niewątpliwie, olbrzymi krok na przód. Krok, który przybliża przepisy do rzeczywistości. Nie może być przecież tak, że cała odpowiedzialność spoczywa na barkach przewoźnika, że jest on karany za sposób realizacji przewozu przez kierowcę -   mówi Tadeusz Wilk, dyrektor Departamentu Transportu Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych.

Źródło: Transit Card International Polska


 

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL