MAN Spółką Europejską

MAN Spółką Europejską
MAN dokonał zmiany i stał się formalnie Spółką  Europejską. Z dniem 19 maja 2009r., po wpisaniu do rejestru handlowego przedsiębiorstwo nosi nazwę "MAN SE", świadcząc w ten sposób o międzynarodowym charakterze Grupy przedsiębiorstw, które zrzesza. Walne Zgromadzenie wyraziło  zgodę na zmianę nazwy w dniu 3 kwietnia 2009r. Wybrana została także nowa Rada Nadzorcza SE.

MAN wraz z nową formą prawną przedsiębiorstwa spodziewa się pozytywnych efektów: forma Spółki Europejskiej, zwana również Europejską Spółką Akcyjną, zwiększa szansę, na silniejszą integrację lokalnych Spółek działających w ramach Grupy MAN, pozwalając na zdobycie - w warunkach zwiększonej globalnej konkurencji - jeszcze lepszej pozycji na rykach europejskich, dzięki  silnemu europejskiemu „Corporate Identity”  i poczuciu przynależności do jednej Grupy. Potwierdza to choćby przykład Spółki córki - MAN Diesel.

Siedziba Zarządu MAN, jako Spółki Europejskiej nadal znajdować się będzie w Monachium. Zmniejszona do szestnastu osób Rada Nadzorcza tak jak do tej pory, obsadzana będzie parytetowo, jednak teraz reprezentowana będzie również przez pracowników krajowych Spółek MAN. Europejska Rada Zakładowa zastąpiona zostanie przez Radę Zakładową Spółki Europejskiej. Na poziomie Zakładów i Spółek Grupy MAN zmiany zwiazane z SE nie mają wpływu na istniejące struktury oraz wewnętrzne ustalenia.

Zmiana formy prawnej z MAN AG na SE nie wiąże się z rozwiązywaniem Spółek, ani rejestrowaniem nowych podmiotów. Prawny i  ekonomiczny charakter Spółek nie ulega zmianom. Ze względu na charakter prawny nie zmienia się również udział akcjonariuszy w Spółce. Akcje Spółki nadal będą notowane na siedmiu giełdach w Niemczech oraz w elektronicznym systemie XETRA.źródło: MAN Nutzfahrzeuge SE

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL