ZEUS połączy prace nad bezpieczeństwem w transporcie

ZEUS połączy prace nad bezpieczeństwem w transporcie
Naukowcy z czterech polskich uczelni wyższych opracowują nowatorską i pierwszą w Europie koncepcję integracji systemów bezpieczeństwa czterech gałęzi transportu: drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego. Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu to 3-letni projekt badawczy o akronimie ZEUS, którego głównym celem jest opracowanie wspólnej dla wszystkich rodzajów transportu koncepcji systemu bezpieczeństwa. System ten ma bazować na zintegrowanym planowaniu i koordynacji działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa transportu w Polsce.

O konieczności zmian nie trzeba przekonywać żadnego uczestnika ruchu. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że na drogach świata co 30 sekund ginie jeden człowiek a w 2020 roku wypadki drogowe staną się trzecią na świecie przyczyną przedwczesnej umieralności!
W Polsce każdego roku w wyniku wypadków transportowych, życie traci blisko 6 tys. osób. Naraża to nie tylko na ból bliskich ofiar, ale i powoduje realne straty finansowe. Wypadki kosztują państwo 30 mld zł rocznie, co stanowi prawie 3 proc. PKB. Niestety, uwagę zwracamy już tylko na duże katastrofy w transporcie, natomiast przywykliśmy do faktu, iż codziennie na polskich drogach ginie 15 osób.

Realizacja i wdrożenie Projektu ZEUS są zatem niezwykle ważne. Koncepcja zakłada, że bez względu na wybór środka transportu podróżni będą czuli się bezpiecznie. Podstawowym czynnikiem, który zdecyduje o uzyskaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa, będzie adaptacja najlepszych i sprawdzonych rozwiązań istniejących w jednej gałęzi transportu, np. w transporcie lotniczym, do innych gałęzi komunikacji, jak drogowa. Projekt przewiduje ponadto skuteczne i możliwie szybkie przejęcie przez transport drogowy najlepszych praktyk z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i badania wypadków. Tym samym zminimalizuje się ryzyko dużych strat moralnych i finansowych.
Oczekiwanym efektem ZEUSA jest stworzenie zasad integracji systemów zarządzania bezpieczeństwem we wszystkich rodzajach transportu na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym. Finalnie będą one tworzyć resortową strategię bezpieczeństwa transportu, czyli strukturę organizacyjną modelu ogólnopolskiego centrum zarządzania bezpieczeństwem transportu - także w sytuacjach kryzysowych.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum naukowe złożone z ekspertów z czterech polskich uczelni: Politechnika Gdańska - generalny wykonawca, transport drogowy, Politechnika Śląska - transport kolejowy, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie - transport lotniczy, Akademia Morska w Szczecinie - transport wodny.źródło:
Politechnika Gdańska

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL