Finansowanie polskich firm - jakie możliwości mają obecnie początkujący przedsiębiorcy

Finansowanie polskich firm  - jakie możliwości mają obecnie początkujący przedsiębiorcy

Dostępne dane makroekonomiczne jasno wskazują, że polski wzrost gospodarczy przez ostatnie trzy kwartały utrzymuje się na poziomie przekraczającym 4 proc., a perspektywy na kolejne okresy są równie optymistyczne. Jak podaje Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, w przyszłym roku utrzymanie zbliżonego tempa wzrostu wydaje się jak najbardziej prawdopodobne. W dużej mierze jest to zasługa popytu krajowego.

Ponadto wysiłki Rady Polityki Pieniężnej w dążeniu do uzyskania celu inflacyjnego oraz przyjęta ustawa deregulacyjna przyniosą korzyści nie tylko samej gospodarce, ale przede wszystkim przedsiębiorcom. Pozytywny klimat i ożywienie już sprawiają, że polskie przedsiębiorstwa zaczynają w większym stopniu wykorzystywać zdolności produkcyjne (obecnie na poziomie ok. 80 proc.). Tak dobre warunki sprzyjają zakładaniu nowych firm. Według danych GUS-u w zeszłym roku działalność rozpoczęło łącznie ponad 307 tysięcy podmiotów gospodarczych, co jest rekordowym wynikiem od co najmniej dekady. Jednak aby osiągnąć sukces, najczęściej niezbędne staje się sięgnięcie po zewnętrzne źródła finansowania, które pozwolą zarówno młodej, jak i dłużej istniejącej na rynku firmie w pełni rozwinąć skrzydła. Jest to kwestia bardzo istotna, gdyż kondycja przedsiębiorstw, szczególnie z sektora MŚP, ma zasadniczy wpływ na sytuację w gospodarce narodowej. Umiejętność znalezienia i odpowiedniego wykorzystania dostępnych możliwości może okazać się kluczowa. Pytanie tylko, jaki wybór mają polskie firmy poszukujące środków na inwestycje. 

Obecnie, po wyjściu gospodarki z kryzysu ekonomicznego, kredyty inwestycyjne lub obrotowe wydają się trudno dostępne, szczególnie dla młodych przedsiębiorstw. Większość z ofert w ogóle nie przewiduje możliwości finansowania start-upów, pozostałe są obciążone różnymi wymogami oraz ograniczeniami, które klient musi spełnić. Jest to np. obowiązek posiadania konta w danym banku lub wykupienia innych produktów z oferty, co zwykle czyni sam kredyt droższym. Nawet kredyty przeznaczone specjalnie dla  początkujących przedsiębiorców często wymagają zabezpieczeń hipotecznych lub zapewnienia określonego przychodu, czego zaczynający działalność zwykle nie są w stanie zagwarantować.

Innym popularnym instrumentem, z którego chętnie korzystają polscy przedsiębiorcy, są dotacje unijne. W tym wypadku istnieje wiele różnych możliwości: regionalne programy operacyjne, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ze wszystkimi działaniami kierowanymi do poszczególnych branż. Niestety, harmonogram przyjmowania wniosków jest nieubłagany - zdecydowana większość programów jest już zamknięta i wszystkim zainteresowanym przyjdzie czekać do 2012 r., kiedy to będą uruchamiane kolejne środki. W przypadku dotacji zniechęcający może być również aparat biurokratyczny, który towarzyszy całej procedurze. Ponadto poprawne przygotowanie wniosku też nie należy do czynności prostych, a nie ma nic gorszego niż decyzja odmowna wynikająca z nieporozumień czy błędów popełnionych podczas wypełniania formularza. 

Przedsiębiorcy mogą też skorzystać z faktoringu. Jest to co prawda wygodna opcja, ale raczej dla firm już funkcjonujących na rynku, które posiadają swoich klientów, a przez to mogą czerpać korzyści z umowy podpisanej z faktorem. W wypadku dopiero co powstających przedsiębiorstw faktoring nie znajdzie raczej praktycznego zastosowania. Każdy początkujący właściciel firmy może pomyśleć także o franczyzie. Jest to ciekawe rozwiązanie, jednak dla osób mających już kapitał na start i chcących się raczej realizować w ramach sprawdzonego pomysłu bez wpływu na kształtowanie przedsiębiorstwa. Ponadto franczyza w zdecydowanej większości dotyczy punktów gastronomicznych czy sklepów, a przez to nie zainteresuje wielu osób chcących realizować się w innych sferach biznesu. Bardzo dobrym narzędziem dla firm, również tych młodych, pozostaje leasing. Oferta firm leasingowych jest niezwykle atrakcyjna, obejmuje oprócz samochodów, maszyn i urządzeń również nieruchomości czy sprzęt medyczny i IT.

Obecnie funkcjonuje też Europejski Program Modernizacji Polskich Firm. Jest to projekt powstały z inicjatywy Europejskiego Funduszu Leasingowego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Banku Rozwoju Rady Europy i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Dzięki wsparciu ze strony partnerów europejskich klienci chcący skorzystać z leasingu europejskiego mogą liczyć na bardzo korzystną ofertę, przede wszystkim na niski koszt w całym okresie trwania umowy leasingu. Firmy korzystające z leasingu europejskiego mogą go łączyć z innymi aktualnie dostępnymi promocjami w ofercie leasingu EFL. Zaletą, szczególnie dla początkujących firm, są niewielkie wymagania formalne, które należy spełnić, aby uzyskać finansowanie. Ponadto sama procedura ofertowa trwa krótko, tak aby zminimalizować czas oczekiwania na decyzję. Finansowaniem z EP MPF mogą być objęte firmy z niemal wszystkich branż oprócz rolnictwa. Wyłączone są też firmy, które muszą mieć koncesję na prowadzenie działalności. Przedmiotem leasingu mogą być wszelkiego rodzaju pojazdy, a także maszyny i urządzenie oraz sprzęt IT wraz z oprogramowaniem.

Szczególnie interesujący dla wszystkich myślących o własnym przedsiębiorstwie może być także START Leasing. Jest to produkt, który udało się uruchomić dzięki gwarancjom Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach unijnego programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji - CIP. START Leasing jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorstw funkcjonujących krócej niż pół roku, które z tego względu nie mogą liczyć na kredyt, ale za to mają ciekawy pomysł na biznes. Na takich przedsiębiorców w ramach START Leasing czeka aż 375 mln zł. Ważną informacją jest z pewnością fakt, że za zabezpieczenia finansowe w postaci gwarancji EIF nie są pobierane żadne opłaty. Ponadto wszyscy, którzy będą chcieli skorzystać z oferty START Leasing, mogą liczyć na bardzo atrakcyjną cenę leasingu oraz niski wymagany wkład własny. Obydwie powyższe inicjatywy są ciekawymi przykładami pokazującymi, że są dostępne inne niż dotacje, alternatywne źródła finansowania ze środków europejskich.

Istnieje więc wiele różnych możliwości finansowania przedsiębiorczości. Odpowiednie ich wykorzystanie będzie jednym z kluczowych czynników utrzymania długotrwałego wzrostu gospodarczego. Każdy z tych instrumentów ma charakterystyczne dla siebie zalety i na różne sposoby odpowiada za zaspokojenie finansowych potrzeb przedsiębiorstwa. Ważne jest dogłębne przemyślenie ofert i określenie, która z nich jest najlepsza dla danego przedsiębiorstwa. Decyzja o wyborze instrumentu finansowania działalności czy inwestycji firmy to decyzja strategiczna, stąd przed jej podjęciem należy zdobyć jak najwięcej niezbędnych informacji i odpowiednio się przygotować. Bardzo istotna wydaje się również pozytywna zmiana w dostępnej na rynku ofercie, polegająca na zapełnieniu swoistej luki finansowej dla start-upów. Jest to szczególnie istotne, gdyż zwykle młode przedsiębiorstwa, które najbardziej potrzebują kapitału, mają do niego najbardziej ograniczony dostęp.

Źródło: Europejski Fundusz Leasingowy

 

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL