Scania - pełne wsparcie i indywidualne rozwiązania

Scania - pełne wsparcie i indywidualne rozwiązania

Wspólnie z głównymi operatorami na kilku kontynentach Scania rozwija nowe sposoby wspierania ich działalności i zwiększania atrakcyjności podróży autobusem. Decydujące znaczenie dla przyciągnięcia pasażerów mają komfort i wygoda. Z kolei dyspozycyjność pojazdu ma zasadniczy wpływ na rentowność. To dwa kluczowe obszary tej współpracy.

W ramach intensyfikacji działań dotyczących pojazdów kompletnych i indywidualnych rozwiązań serwisowych, Scania nawiązuje ze swoimi klientami współpracę, mającą na celu znaczne zwiększenie skali możliwych przychodów i rentowności. Chodzi o rozszerzenie i uatrakcyjnienie kompleksowej oferty, obejmującej pojazdy i usługi, poprzez przełamanie tradycyjnych ograniczeń i jej precyzyjne dostosowywanie do indywidualnych potrzeb każdego operatora.

Główni międzynarodowi operatorzy autobusowi często stosują jednakowe standardy działania na wszystkich rynkach. Niektórzy z nich decydują się na prowadzenie własnych stacji obsługi z własnym personelem lub personelem zatrudnionym przez dostawcę pojazdów. Inni chcą serwisować swoje pojazdy w warsztatach należących do dostawcy lub wymagają zapewnienia pełnej obsługi serwisowej w swoich własnych obiektach.

Aby jak najskuteczniej wspierać swoich klientów, Scania wykorzystuje wiele różnych, opracowanych przez siebie koncepcji usług, w celu wzbogacenia możliwości, wynikających z modułowego systemu produktów Scania i tworzenia rozwiązań dostosowanych do zarówno tradycyjnych, jak i nowych wymagań: Możliwość uzgodnienia wymaganego poziomu dyspozycyjności, np. 95 proc. lub 98 proc., który Scania może zapewnić za pośrednictwem usługi Scania Assistance albo poprzez całodobową dostępność personelu serwisowego w serwisie Scania lub w siedzibie klienta; Możliwość przejęcia przez Scania odpowiedzialności za obsługę techniczną i naprawy kompletnego pojazdu, wraz z nadwoziem, oponami i innym wyposażeniem, a także pojazdów innych niż Scania marek. Działanie to może wymagać przejęcia na własność, zapewnienie załogi lub bieżącego kierowania pracą warsztatu należącego do klienta; Możliwość dostosowania harmonogramów przeglądów do godzin pracy operatora; obsługa techniczna może odbywać się np. w czasie, gdy pojazdy nie pracują; Możliwość zawierania kontraktów na profilaktyczną wymianę podzespołów, jako dodatkowa gwarancja dyspozycyjności; Usługi serwisowe i dostawy części są organizowane za pośrednictwem istniejącej sieci serwisowej Scania, obejmującej blisko 1600 punktów serwisowych na całym świecie - dostawy do stacji obsługi Scania lub bezpośrednio do klientów; Oferowanie indywidualnych rozwiązań finansowych, obejmujących m.in. przyjmowanie pojazdów w rozliczeniu.

Jednak utrzymywanie pojazdów w doskonałym stanie technicznym to tylko jeden z aspektów minimalizacji ryzyka operacyjnego. Równie ważna jest praca z kierowcami: Instruktorzy Scania mogą przeszkolić kierowców w miejscu ich pracy i w ich języku ojczystym, a samo szkolenie może koncentrować się na specyficznych umiejętnościach, wymaganych w danym rodzaju zadań transportowych. Rezultaty - poprawa bezpieczeństwa, mniejsza liczba uszkodzeń pojazdów i niższe zużycie paliwa;  Okresowe szkolenia uzupełniające i bezpośrednie udzielanie kierowcom wskazówek, w celu utrwalenia nabytych umiejętności;  Ciągłe monitorowanie poszczególnych pojazdów i kierowców w celu wczesnej identyfikacji i korygowania złych nawyków lub pogarszających osiągów, a także analizowanie wydajności całej floty pojazdów. Wszystko to wchodzi w zakres oferty Scania dotyczącej zarządzania flotą.

Właściwa specyfikacja pojazdu może zostać opracowana jedynie w ramach ścisłej współpracy z klientem: Przed ustaleniem ostatecznej specyfikacji inżynierowie sprzedaży wspólnie z klientem analizują szczególne warunki eksploatacji pojazdu; Istnieje możliwość powołania specjalnego zespołu technicznego, który opracuje nową, indywidualną konfigurację i wyprodukuje krótką serię pojazdów, precyzyjnie dostosowanych do wymagań danego klienta; Klientom chcącym zminimalizować swoje oddziaływanie na środowisko możemy zaoferować - w ramach koncepcji znanej jako Ecolution by Scania - specjalne konfiguracje pojazdów, harmonogramy obsługi technicznej oraz programy szkoleń i indywidualnej pomocy kierowcom, umożliwiające trwałe zachowanie proekologicznych osiągów pojazdów i umiejętności nabytych przez kierowców.

Scania jest znana z tego, że nigdy nie wchodzi na nowy rynek lub w nowy jego segment bez wcześniejszego zagwarantowania swoim klientom dostępu doczęści i usług serwisowych. Sieć serwisowa Scania działa według jednolitych standardów dotyczących kwalifikacji pracowników, warunków pracy, ochrony środowiska, asortymentu części i narzędzi itp. Rezultatem takiego podejścia są zaangażowane zespoły pracowników, potrafiące nawiązywać dobre relacje z klientami na całym świecie. Wszystko to razem tworzy solidną bazę dla dalszej ekspansji Scania na światowych rynkach.

Źródło: Scania Polska

 

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL