GITD z wizytą we Wrocławiu

GITD z wizytą we Wrocławiu
Image Główny Inspektor Transportu Drogowego przebywa z wizytą na terenie Dolnego Śląska, gdzie podczas pobytu we Wrocławiu spotka się z Wojewodą Dolnośląskim, Prezydentem Wrocławia, pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu oraz przedstawicielami Stowarzyszeń Przewoźników Drogowych. Odwiedzi też punkty, na których inspektorzy ITD prowadzą kontrole pojazdów.
Na spotkaniu z Wojewodą Dolnośląskim, Krzysztofem Grzelczykiem, Główny Inspektor poruszał sprawy związane z działalnością Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu:
  • konieczność zwiększenia liczby etatów inspektorskich (obecnie w WITD Wrocław pracuje 23 inspektorów),
  • sprawy dotyczące poprawy infrastruktury drogowej w zakresie wyznaczenia nowych miejsc parkingowych wykorzystywanych przez ITD do kontroli oraz specjalnych miejsc do ważenia pojazdów, w celu zastopowania procesu degradacji dróg.
  • omawiano sytuację w zakresie skutecznej kontroli szczególnie tzw. „szarej strefy” w transporcie drogowym osób oraz przeciwdziałania nielegalnej działalności korporacji taksówkowych we Wrocławiu.

Działalność Inspekcji Transportu Drogowego jest niezmiernie ważna z punktu widzenia funkcjonowania transportu drogowego w Polsce. W ocenie Głównego Inspektora, dotychczasowe działania Inspekcji, mimo bardzo dobrej pracy samych inspektorów, w zbyt dużym stopniu były nastawione na tworzenie różnych statystyk, a jednocześnie za mało na efektywność i skuteczność.
Kontrole Inspekcji powinny być mniej uciążliwe dla uczciwych przewoźników, w większym stopniu i bardziej skutecznie powinny koncentrować się na zwiększeniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, na walce z nieuczciwą konkurencją przy przewozie osób, ochronie rodzimego rynku transportowego i przeciwdziałaniu degradacji dróg.

Paweł Usidus stwierdził, że Inspekcja nie działa po to, żeby utrudniać życie transportowcom, lecz po to, aby pomóc i ułatwiać działanie uczciwym przedsiębiorcom. Ważnym problemem, jest walka z „szarą strefą” przy przewozie osób. Dotyczy to przewozów regularnych wykonywanych autobusami, busami, jak również przewozów osób wykonywanych w sposób naruszający przepisy ustawy w zakresie dotyczącym transportu drogowego taksówką.

Kontrole potwierdzają nieprzestrzeganie uzgodnionych rozkładów jazdy, tzw. podjeżdżanie, pomijanie lub korzystanie z przystanków nie ujętych w rozkładach jazdy. Ukazują duży zakres naruszania warunków, na jakich zezwolenia były wydawane. Paweł Usidus zgłosił Wojewodzie potrzebę zakupu videorejestratora, który byłby montowany w pojazdach nieoznakowanych ITD, co pozwoli na dokumentowanie naruszeń przepisów prawa i zdecydowanie poprawi skuteczność przeprowadzanych kontroli, w szczególności w zakresie walki z nieuczciwą konkurencją.

Główny Inspektor pogratulował Wrocławiowi udziału w Mistrzostwach Europy EURO 2012. To wydarzenie nakłada również dodatkowe obowiązki na Wojewódzki Inspektorat. W związku z przewidywanym zwiększonym ruchem pojazdów ciężarowych podczas budowy i modernizacji dróg oraz obiektów, natężonym ruchem autokarowym związanym z przyjazdem turystów do Wrocławia, działania ITD będą musiały być efektywniejsze i skuteczniejsze w zapewnieniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.źródło: GITD

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL