Dodatkowe zezwolenia na przewozy do Serbii

Dodatkowe zezwolenia na przewozy do Serbii
Image W dniach 10-11 października 2006 r. podczas spotkania polsko – serbskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych, w wyniku negocjacji delegacja polska uzyskała dla polskich przewoźników dodatkowo na 2006 rok 500 zezwoleń na przewozy tranzytowe
i  500 zezwoleń na przewozy dwustronne. Zezwolenia te stworzą nowe możliwości przewozowe polskim przedsiębiorcom do końca br.

Spotkanie odbyło się w Warszawie, po 21 latach od ostatnich rozmów z przedstawicielami Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Jugosławii. W trakcie spotkania podjęto ważne ustalenia dla polskiej branży międzynarodowego transportu drogowego.

Podczas rozmów ustalono także, że od 1 stycznia 2007 roku w miejsce dotychczasowych zezwoleń dwustronnych i tranzytowych wprowadza się jeden rodzaj zezwoleń ogólnych. Zezwolenia te będą uprawniały do wykonywania przewozów dwustronnych lub tranzytowych lub do przewozów do/z krajów trzecich, pod warunkiem tranzytowania kraju rejestracji pojazdu.

Mając na uwadze możliwość bardziej efektywnego wykorzystywania zezwoleń ustalono, że zezwolenie ogólne uprawnia również do: · przejazdu tranzytem przez terytorium drugiej umawiającej się strony, a następnie w drodze powrotnej do zabrania ładunku z terytorium drugiej Umawiającej się Strony w celu przewiezienia go do kraju rejestracji pojazdu lub do kraju trzeciego pod warunkiem tranzytowania kraju rejestracji pojazdu, · do wjazdu na terytorium drugiej Umawiającej się Strony w celu pozostawienia ładunku i wyjazdu „na pusto” do kraju trzeciego, a następnie w drodze powrotnej do przejazdu tranzytowego przez terytorium drugiej Umawiającej się Strony do kraju rejestracji pojazdu lub do kraju trzeciego pod warunkiem tranzytowania kraju rejestracji pojazdu.

Wstępny kontyngent zezwoleń ogólnych na 2007 rok podwyższono do 5000 dla każdej ze stron. Stanowi to ponad 60% wzrost w stosunku do kontyngentu wstępnego na 2006 rok. Jednocześnie uzgodniono, że obie strony będą pozytywnie odnosiły się do wystąpień o dodatkowe zezwolenia w ciągu roku.

Ponadto zapoczątkowane zostały rozmowy na temat liberalizacji przewóz drogowych rzeczy, zgodnie z którą mogłoby dojść w przyszłości do zniesienia, na zasadzie wzajemności, obowiązku zezwoleń w przewozach do/z i przez terytorium Serbii.

Powyższe decyzje i ustalenia stanowią istotnym i ważny krok w kierunku zwiększenia aktywności przewozowej polskich firm transportowych w kierunku na południe Europy, szczególnie wobec bliskiego członkostwa Rumunii i Bułgarii w Unii Europejskiej.

źródło: MT

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL