75 zł za rejestrację samochodu !

75 zł za rejestrację samochodu !
Biuro Informacji i Promocji informuje, że realizując uzasadnienie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, 28 marca 2006 r. Minister Transportu i Budownictwa Jerzy Polaczek podpisał rozporządzenie, które obniża wysokość opłaty za kartę pojazdu z 500 zł do kwoty 75 zł.
Opłata ta będzie pobierana za wydanie karty pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez właściwego w sprawach rejestracji starostę. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2006 r.

Mając na uwadze fakt, że dotychczas obowiązujące rozporządzenie traci moc z dniem 15 kwietnia 2006 r., obecna opłata za wydanie karty pojazdu w wysokości 500 zł jest opłatą pobieraną przez starostę na podstawie i w granicach powszechnie obowiązującego prawa.

Jednocześnie wyjaśniamy, że w przypadku wniosków o zwrot pobranej opłaty za wydanie karty pojazdu, uznanej przez wnioskującego za zawyżoną, nie ma zastosowania administracyjny tryb ich rozpatrzenia. Rozpatrywanie takich spraw może być prowadzone w drodze postępowań przed sądami powszechnymi.

Obniżka opłaty jest skutkiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 17 stycznia 2006 roku. Trybunał orzekł wówczas, że przepis określający na 500 zł wysokość opłaty za wydanie karty pojazdu rejestrowanego w Polsce po raz pierwszy jest niezgodny z konstytucją i prawem o ruchu drogowym.źródło: Ministerstwo Transportu

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL