Wyniki finansowe Michelin za okres 01.01 - 30.09. 2011 r.

Wyniki  finansowe Michelin  za okres 01.01 - 30.09. 2011 r.

Grupa Michelin odnotowała wzrost sprzedaży netto po pierwszych 9 miesiącach  2011 r. o 17,3 proc. do kwoty 15 246 mln euro. Wzrost wolumenu sprzedaży o 9,3 proc. Rozszerzanie się rynków pomimo niższej dynamiki wzrostu w trzecim kwartale, warte zauważenia są również  dobre wyniki marki MICHELIN oraz  wzrost sprzedaży w okresie 9 miesięcy o 10 proc. będący następstwem polityki cenowej, która zgodnie z oczekiwaniami skompensuje wpływ podwyżek cen surowców w ujęciu całorocznym.

Zgodnie z ogólnymi trendami ekonomicznymi, latem rynki opon, w szczególności segment opon ciężarowych dotknęło spowolnienie, co potwierdziło umiarkowany optymizm, jaki Michelin wyrażało pod koniec lipca.  Wzrost w czwartym kwartale roku na europejskim rynku wymiany opon osobowych i dostawczych będzie uzależniony od sprzedaży opon zimowych użytkownikom końcowym. Sytuacja na rynku opon ciężarowych pozostaje niepewna, zwłaszcza w Europie, podczas gdy tamtejszy rynek opon specjalistycznych pozostanie w bardzo dobrej kondycji. W tym kontekście, Grupa Michelin potwierdza, że wzrost wolumenu sprzedaży powinien zbliżyć się pod koniec roku do 8 proc. Michelin kontynuuje efektywne zarządzanie swoją działalnością. W związku z wpływem wzrostu cen surowców na zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, w roku 2011 Michelin potwierdza, że wartość wolnych środków pieniężnych będzie tymczasowo ujemna, oczekuje jednak znacznie wyższego zysku operacyjnego na koniec roku niż w roku 2010.

Podsumowanie rynku – opony do samochodów osobowych i dostawczych
Pierwsze wyposażenie -  europejskie rynki opon na pierwsze wyposażenie cechuje nieprzerwany wzrost, z rosnącym popytem na opony Premium i opony do pojazdów na eksport. Po lekkim spadku liczby pojazdów zakupionych na początku roku, na rynku północnoamerykańskim, pomimo wysokich cen paliwa, nastąpiło ożywienie. W Azji (bez Indii) rynek chiński odnotował wzrost o 5 proc. w trzecim kwartale i po wprowadzeniu programów rządowych zachęcających do kupna pojazdów powrócił do silnego wzrostu. Popyt w Japonii spadł o 20 proc. i przewiduje się, że na koniec bieżącego roku będzie niższy niż w roku 2010. Powodem jest spadek produkcji pojazdów po tegorocznym trzęsieniu ziemi w Japonii. W trzecim kwartale roku odnotowano spadek popytu w Ameryce Południowej na skutek spadku krajowej produkcji pojazdów w obliczu rosnącej sprzedaży pojazdów importowanych.

Rynek wymiany -  wzrostu rynku w Europie należy upatrywać w silnym popycie dilerów na opony zimowe. Ma to związek z odbudowywaniem zapasów mocno uszczuplonych podczas ciężkiej zimy 2010 -2011. Popyt w Rosji utrzymuje się na wysokim poziomie. Liczba przebytych km w Ameryce Północnej pozostaje na tym samym poziomie co rok temu pomimo podwyżek cen paliwa. Ponadto, tempo rozwoju segmentu opon z indeksami prędkości V i Z przewyższa ogólne tempo wzrostu całego rynku. W Azji (bez Indii), rynek chiński zanotował wzrost o 21 proc. dzięki silnemu popytowi ze strony użytkowników końcowych. Rynek japoński zyskał 11 proc. dzięki wzrostowi sprzedaży samochodów używanych (zazwyczaj wyposażanych w nowe opony), którymi zastępowane są samochody zniszczone przez tsunami. Trend rosnący na rynku południowoamerykańskim, w szczególności w Brazylii (wzrost o 5 proc.), pomimo wysokiej inflacji.

Opony ciężarowe
Pierwsze wyposażenie - europejski rynek pierwszego wyposażenia zwolnił w trzecim kwartale wraz ze spadkiem liczby zamówień na nowe pojazdy, co ostudziło nieco optymizm ich producentów. Ciągły ostry wzrost popytu w Ameryce Północnej powyżej poziomów sprzed roku odzwierciedla prężną sprzedaż nowych ciężarówek.  Spadek popytu w Azji (bez Indii), w szczególności w Chinach (spadek o 10 proc.), na skutek zacieśnienia polityki kredytowej od początku bieżącego roku. W Ameryce Południowej popyt jest nadal napędzany przez zakupy dokonywane w Brazylii (wzrost o 20 proc.) przed planowanym wprowadzeniem w roku 2012 nowych norm technicznych samochodów ciężarowych. Popyt wzrósł także w regionie Afryka/Indie/Bliski Wschód na skutek coraz powszechniejszego przechodzenia na opony radialne, co jest widoczne zwłaszcza w Indiach.

 Rynek wymiany -  spadkowi popytu na europejskim rynku wymiany w lipcu towarzyszył większy rozłam w jego zachodniej części spowodowany spadkiem zapotrzebowania na transport lądowy i pozbywaniem się nadwyżek magazynowych przez dilerów. Rynek rosyjski zachowuje dużą prężność z cechującym go wzrostem popytu na opony ze stalową technologią radialną. Przez cały okres rynek opon bieżnikowanych zachował stabilność. Spowolnienie na północnoamerykańskim rynku nowych opon było zgodne z osłabieniem trendów długofalowych w środowisku kształtowanym przez niepewne wskaźniki optymizmu i tonaż przewozu towarów na poziomie sprzed recesji. W Azji (bez Indii) chiński rynek wzrósł o skromne 2 proc., natomiast popyt na rynku japońskim po spowolnieniu, które nastąpiło po trzęsieniu ziemi podskoczył o mocne 30 proc. Spadek popytu w Ameryce Południowej w trzecim kwartale spowodowany uszczupleniem zapasów magazynowych dilerów po bardzo ożywionej pierwszej połowie roku. Rządy wielu krajów wprowadziły środki mające na celu ochronę rynku przed zalewem towarów importowanych spowodowanym wahaniami kursowymi na początku roku.

 Opony specjalistyczne -  opony przemysłowe  - na rynkach rozwiniętych popyt na opony na pierwsze wyposażenie utrzymywał duże tempo wzrostu, co było spowodowane ostrym wzrostem zapotrzebowania na sprzęt w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Odnotowano wysoki popyt na rynkach infrastruktury, pomimo pewnej stabilizacji w Europie w trzecim kwartale roku. Segment wydobywczy utrzymuje tempo wzrostu na poziomie ponad 10 proc. rocznie. Opony rolnicze -  globalny popyt na opony na pierwsze wyposażenie napędzany wysokimi cenami produktów rolnych znacznie przekracza poziomy z roku 2010. Popyt na rynkach wymiany w Europie wykazuje w trzecim kwartale oznaki spowolnienia, ale pozostaje silny w Ameryce Północnej i na nowych rynkach. Opony motocyklowe -  trend zwyżkowy na rynkach, ale z oznakami stabilizacji. Miks cenowy w dalszym ciągu przesuwa się w górę łańcucha wartości. Opony lotnicze -  popyt w dalszym ciągu rośnie.

 Sprzedaż netto (podsumowanie) -  skonsolidowana sprzedaż netto w pierwszych dziewięciu miesiącach roku 2011 osiągnęła poziom 15 246 mln euro, co oznacza wzrost o 17,3 proc. w stosunku tego samego okresu w roku ubiegłym, na co miały całościowy wpływ następujące czynniki: wzrost wolumenu sprzedaży o 9,3 proc. odzwierciedla dobre wyniki Grupy na wciąż rozszerzających się rynkach;  zysk z miksu cenowego na poziomie 10, proc. za sprawą efektywnej polityki cenowej dostosowanej do skompensowania wszystkich podwyżek cen surowców. Efekt miksu nie był znaczący, ponieważ ostry wzrost sprzedaży opon na pierwsze wyposażenie zrównoważył poprawę w miksie segmentowym, geograficznym i markowym; ujemny wpływ kursów wymiany walut na poziomie 2,4% spowodowany głównie spadkiem wartości dolara amerykańskiego w stosunku do euro.

Sprzedaż netto wg segmentów sprawozdawczych 
Opony do samochodów osobowych i dostawczych wraz z dystrybucją  - w pierwszych dziewięciu miesiącach roku 2011 sprzedaż netto wzrosła o 10,9 proc., sięgając 7916 mln euro. Wolumen sprzedaży wzrósł o 5,6 proc. dzięki poprawie pozycji w segmentach opon zimowych i sukcesowi gam opon MICHELIN Super Pilot Sport i MICHELIN Primacy HP. Wzrost wolumenu oznaczał, że fabryki Grupy utrzymywały pełną zdolność produkcyjną w całym okresie.  Na sprzedaż netto miała także korzystny wpływ dynamiczna polityka cenowa Grupy. Nieznaczna poprawa miksu cenowego odzwierciedlała wpływ względnego wzrostu sprzedaży na rynkach pierwszego wyposażenia i wymiany oraz utrzymującej się poprawy w miksie segmentu/symbolu prędkości.

Opony ciężarowe wraz z dystrybucją  - sprzedaż netto w pierwszych dziewięciu miesiącach roku 2011 sięgnęła 4995 mln euro, czyli wzrosła o 22 proc. w stosunku od tego samego okresu  roku ubiegłego. Wzrost sprzedanego tonażu o 10,5 proc. na równi z popytem. Przy obecnej niepewnej sytuacji na rynkach, zwłaszcza w Europie, produkcja jest dostosowywana tak, aby reagować na wahania popytu pod koniec roku. Grupa realizowała swoją politykę podnoszenia cen na wszystkich rynkach, chociaż na miks cenowy miał niekorzystny wpływ fakt, że sprzedaż opon na pierwsze wyposażenie rosła szybciej niż sprzedaż na rynkach wymiany.

Opony specjalistyczne  - sprzedaż netto opon specjalistycznych w pierwszych dziewięciu miesiącach roku 2011 wzrosła o 32,3 proc. do poziomu 2335 mln euro. Miał na to wpływ wzrost wolumenu sprzedaży o 24,1 proc. oraz korzystny wpływ zastosowania klauzul kontraktowych dotyczących indeksowania cen produktów wobec cen surowców. Opony przemysłowe - mocny wzrost sprzedaży netto odzwierciedlający zarówno zwiększenie wolumenu sprzedaży, jak i umiejętne przeniesienie wzrostu cen surowców na konsumentów. Silny wzrost cechował wszystkie segmenty (wydobywczy, pierwszego wyposażenia i infrastruktury). Opony rolnicze -  znaczny wzrost sprzedaży na rynkach pierwszego wyposażenia i wymiany. Podwyżki cen surowców zostały uwzględnione w cenach, natomiast Grupa umocniła swoją pozycję. Opony motocyklowe -  wzrost sprzedaży w całym okresie wspierany poprawą pozycji w Europie i Brazylii. Ostry wzrost sprzedaży w segmencie sportowych opon radialnych wspierany sukcesem MICHELIN Pilot Road 3, pierwszej gamy opon motocyklowych z lamelami. Opony lotnicze -  pomimo niekorzystnego wpływu kursów wymiany walut, sprzedaż netto rosła nieznacznie przez cały okres, odzwierciedlając wzrost rynku transportu powietrznego.

 Najważniejsze wydarzenia operacyjne w III kwartale 2011 r. - utworzenie w Chinach spółki joint z Double Coin i Huayi; wprowadzenie na rynek chiński nowej opony MICHELIN ENERGYTM XM2 opracowanej specjalnie na rynki krajów BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny); premiera nowej opony MICHELIN Primacy 3 oferującej bezpieczeństwo do potęgi trzeciej;  Michelin przedstawia nową oponę ciężarową MICHELIN X® WorksTM wraz z towarzyszącymi usługami ; wprowadzenie opon ciężarowych 275/70 X InCity XZU na rynek europejski i 315/80 XZE3 R (Reinforced - wzmocniona) na chiński rynek regionalny; francuska fabryka Le Puy uruchamia 17 000 dachowych paneli słonecznych ;  ludzik Michelin wybrany Ikoną Roku przez magazyn <i>Advertising Week</i>, czym dołączył do panteonu gwiazd na Alei Sław Reklamy na nowojorskiej Madison Avenue.

Źródło:  Michelin Polska

 

 


 

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL