Roczne podsumowanie działalności resortu

Roczne podsumowanie działalności resortu
Image „Nasza roczna praca w dziedzinie transportu przynosi efekty. Poprzez oddziaływanie na gospodarkę i tworzenie nowych miejsc pracy, tworzy szanse rozwoju kraju” – powiedział Minister Transportu Jerzy Polaczek podsumowując rok pracy resortu

Tylko od listopada 2005 r. w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport (SPO-T) udało nam się wydać 104 mln euro, podczas gdy w okresie od maja 2004 do października 2005 wydatkowano zaledwie 174 tys. euro” – dodał. Minister poinformował, że w okresie ostatniego roku. z zakresu działania resortu Sejm uchwalił 10 ustaw oraz wydano 87 rozporządzeń. Ponadto 4 projekty ustaw są przedmiotem prac Sejmu, natomiast 11 projektów ustaw i 44 projekty rozporządzeń znajdują się w toku procesu legislacyjnego. Za najważniejsze zadania zrealizowane w ciągu roku Minister uznał:


1. Przeprowadzenie modernizacji ok. 2000 km polskich dróg,
2. Zintensyfikowanie prac przygotowawczych projektów drogowych,
3. Znaczne zwiększenie absorpcji środków unijnych, pozwalające na uniknięcie ich zwrotu do UE,
4. Wzrost inwestycji kolejowych,
5. Radykalną poprawę warunków finansowych w ramach grupy PKP,
6. Przygotowanie programu rzeczowo – finansowego budowy autostrad i dróg ekspresowych na lata 2007 – 2013 z uwzględnieniem środków europejskich,
7. Uruchomienie zmian legislacyjnych, mających na celu skrócenie czasu przygotowania inwestycji,
8. Obniżenie kosztów usług telekomunikacyjnych dla klientów,
9. Urealnienie procesu realizacji inwestycji Terminal II na Okęciu.

„Działania w zakresie infrastruktury są jak ciężki pojazd, który się wolno rozkręca, ale jak już ruszy to pędzi”
– zobrazował prace resortu transportu Sekretarz Stanu Bogusław Kowalski

 

 

źródło: Ministerstwo Transportu 

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL