Kapsch TrafficCom ogłosił wyniki finansowe

Kapsch TrafficCom ogłosił wyniki finansowe

Kapsch_TrafficCom_6

Kapsch TrafficCom - międzynarodowy dostawca Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS), ogłosił wyniki za rok podatkowy 2009/2010. Firma zanotowała wzrost skonsolidowanych przychodów przy zmniejszonym zysku operacyjnym (EBIT), ale przy wyraźnym wzroście zysku zarówno przed, jak i po opodatkowaniu.

Notowana na Wiedeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych firma, wygenerowała znaczne wolne środki pieniężne i wyraźnie zwiększyła wskaźnik kapitału własnego. W Polsce, Kapsch TrafficCom uczestniczy w przetargu na zaprojektowanie, dostawę i obsługę krajowego systemu elektronicznego poboru opłat dla samochodów ciężarowych na autostradach i drogach ekspresowych.

Wyniki Kapsch TrafficCom za rok podatkowy 2009/2010: wzrost przychodów o 8 proc., do poziomu 216 mln euro (2008/09: 200,3 mln euro); wskaźnik EBITDA uległ zmniejszeniu o 9 proc. (2008/09: 35 mln euro), osiągając poziom 32 mln euro, zaś wskaźnik EBIT spadł o 15 proc., do poziomu 24,5 mln euro (2008/09: 29 mln euro); zysk firmy przed opodatkowaniem wzrósł do wysokości 43,9 mln euro (2008/09: 21,9 mln euro), a zysk po opodatkowaniu wzrósł, osiągając poziom 36,5 mln euro (2008/09: 16,4 mln euro) zysk przypadający na jedną akcję wzrósł z poziomu 1,06 euro w poprzednim roku fiskalnym 2008/09 do poziomu 2,64 euro w roku fiskalnym 2009/10; zarząd zaproponował, aby zgromadzenie akcjonariuszy przyjęło dywidendę na poziomie 0,75 euro na jedną akcję (2008/09: 0,50 euro na akcję), co daje stopę wypłaty w wysokości ok. 28 proc. (2008/09: ok. 47 proc.); firma wyraźnie zwiększyła wolne środki pieniężne do poziomu 41,6 mln euro w porównaniu do 19,9 mln euro w analogicznym okresie poprzedniego roku fiskalnego; przy całkowitych aktywach na poziomie 295,1 mln euro, wskaźnik kapitału własnego osiągnął poziom 57 proc. - stan na 31 marca 2010 (31 marca 2009: 41.4 proc.)

- Mając tak solidną strukturą finansową Kapsch TrafficCom przyjął kurs na dalszy wzrost - co oznacza, że  w przyszłości będziemy w stanie rozwijać się również w utrzymujących się trudnych warunkach rynkowych -  skomentował wyniki Georg Kapsch, dyrektor zarządzający firmy Kapsch TrafficCom.

Źródło: Kapsch TrafficCom

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL