Mapy ryzyka na drogach województwa pomorskiego

Mapy ryzyka na drogach województwa pomorskiego

Kierowcom i turystom planującym podróż po drogach Pomorza pomocna będzie mapa ryzyka drogowego w latach 2007 - 2009. Opracowana została ona przez naukowców z Politechniki Gdańskiej na zlecenie Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Mapa powstała w ramach realizacji Europejskiego Programu Oceny Ryzyka na Drogach EuroRAP.

Mapa prezentuje poziomy ryzyka bycia ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną w wypadku drogowym na drogach krajowych i wojewódzkich województwa pomorskiego. Przy jej tworzeniu wykorzystano czterostopniową skalę kolorów, gdzie zielony i żółty  oznaczają najniższą klasę ryzyka (najwyższy poziom bezpieczeństwa) a czarny najwyższą klasę ryzyka (najniższy poziom bezpieczeństwa). Kolorem czerwonym oznaczono odcinki o ryzyku niedopuszczalnym na podstawowej sieci dróg europejskich.

Mapa ryzyka indywidualnego na drogach województwa pomorskiego wskazuje, że: czarne odcinki - stanowiły 37 proc. długości analizowanych dróg (w tym: 28 proc. dróg krajowych i 41 proc. dróg wojewódzkich). Czarne i czerwone odcinki  - stanowiły 71 proc. długości analizowanych dróg (w tym: 73 proc. dróg krajowych i 70 proc. dróg wojewódzkich). Zielone i żółte odcinki  stanowiły 20 proc. długości analizowanych dróg (w tym: 16 proc. dróg krajowych i 22 proc. dróg wojewódzkich). 52 proc. ogółu ofiar śmiertelnych i ciężko rannych ma miejsce na czarnych odcinkach (w tym 37 proc. w przypadku dróg krajowych i 59 proc. w przypadku dróg wojewódzkich).

Mapę ryzyka indywidualnego opracowano z pomocą Generalnej Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w Gdańsku, Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, w oparciu o dane o wypadkach zebrane przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.  W 2009 r. w woj. pomorskim miało miejsce 2 848 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 257 osób, a rannych było 3 641 osób. Biorąc pod uwagę liczbę ofiar śmiertelnych woj. pomorskie w 2009 r. zajmowało 8 miejsce w Polsce.

Mapa ryzyka indywidualnego na drogach woj. pomorskiego będzie pomocna  w szczególności: kierowcom i turystom planującym podróż po drogach Pomorza, którzy mogą świadomie wybrać trasę według kryterium minimalizacji ryzyka w ruchu drogowym; administracji drogowej przy podejmowaniu decyzji o usprawnieniu systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz wyborze rodzaju i kolejności działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego; instytucjom nadzorującym ruch drogowy (policja, inspekcja transportu) przy efektywnym lokalizowaniu działań prewencyjnych i kontrolnych, instytucjom szkolącym i egzaminującym kandydatów na kierowców przy zwracaniu uwagi na zagrożenia czyhające na kierowców w ruchu drogowym oraz na ryzyko jakie podejmują jadąc po wybranej drodze; politykom do wspierania działań prowadzonych na rzecz bezpieczeństwa ruchu poczynając od odcinków dróg najbardziej niebezpiecznych.

W ramach Programu EuroRAP oprócz mapy ogólnej ryzyka indywidualnego opracowano również mapy ryzyka indywidualnego w podziale na najczęstsze przyczyny wypadków jak: nadmierna prędkość, najechanie na pieszego, młodzi kierowcy, zderzenie czołowe i boczne oraz najechanie na drzewo. Wszystkie mapy można pobrać ze strony internetowej Programu: www.eurorap.pl. EuroRAP umożliwia niezależną ocenę poziomu zagrożenia zdrowia i życia uczestników ruchu drogowego według jednolitej metodyki. Jest jednym z największych i najefektywniejszych w ostatnich latach programów na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach w Europie. Polska przystąpiła do Programu EuroRAP w 2006 r. Jego celem jest zmniejszenie o 50 proc. liczby ofiar śmiertelnych ruchu drogowego w ciągu dekady 2001-2010. Obecnie jest to wspieranie przygotowania IV Europejskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2011-2020. Program jest realizowany w ścisłej współpracy z ośrodkami badawczymi i uniwersyteckimi zajmującymi się bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz administracją drogową, policją i wieloma innymi organizacjami i instytucjami.  W ramach Programu EuroRAP realizowany jest trzyletni Projekt Europejski Atlas Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (współfinansowany przez Komisję UE). W 2008 r Polska włączyła się do realizacji tego Projektu. Dotychczas opublikowane zostały również mapy ryzyka na drogach krajowych w Polsce, które dostępne są na stronie www.eurorap.pl. Końcowym rezultatem Projektu będzie włączenie polskich map do Europejskiego atlasu bezpieczeństwa ruchu drogowego, który umożliwi porównania standardów bezpieczeństwa na drogach 10 państw Europy.

Źródło:  Europejski Program Oceny Ryzyka na Drogach

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL