Jak zmniejszyć korki w centrach miast?

Jak zmniejszyć korki w centrach miast?

korki_600

Kapsch TrafficCom i Busi Impanti, na zlecenie 26 miast we Włoszech, realizują zamówienia na budowę systemów monitorujących ruch samochodów w ich centrach. Rzym, Turyn, Bolonia i Bergamo -  w tych miastach inteligentne systemy konsorcjum Kapsch-Busi zmniejszają natężenie ruchu, poprawiają parametry ochrony środowiska i przynoszą znaczące dochody do miejskich budżetów.  Ruch w centrum Bolonii zmniejszył się o 25 proc., a wpływy do kasy miasta sięgnęły 28 mln euro.

Do 2025 r., dwie trzecie populacji na świecie będzie mieszkało i pracowało w miastach liczących ponad  1 mln  mieszkańców . Jednocześnie szacuje się, że natężenie ruchu drogowego wzrośnie o 30 proc. przed 2015 r. Ten wzrost zauważalny będzie nie tylko na głównych trasach krajowych, ale odbije się również na natężeniu ruchu w centrach miast. Bezpośrednimi konsekwencjami będzie zwiększenie ilości korków, emitowanych zanieczyszczeń, zmniejszenie jakości życia mieszkańców oraz związane z tym obciążenia dla miejskich budżetów.

Od 2008 roku, konsorcjum firm Kapsch TrafficCom i Busi Impanti dostarcza inteligentne systemy transportowe dla miast we Włoszech. Podstawowym rozwiązaniem wprowadzanym przez konsorcjum w porozumieniu  z władzami miast jest Zona a Traffico Limitato  - ZTL (strefa o zmniejszonym natężeniu ruchu). Wjazd do stref ZTL jest ograniczony jedynie do uprawnionych samochodów. Zazwyczaj pozwolenia otrzymują jedynie osoby mieszkające na terenie stref oraz dostawcy towarów dla punktów handlowych i hoteli.

Każde  z miast samo ustala zakres udzielanych pozwoleń oraz typy pojazdów uprawnionych do wjazdu. Dostęp do stref odbywa się pod okiem systemu kamer, które identyfikują tablice rejestracyjne pojazdów. Jeśli  pojazd łamie zasady dostępu, dane są kierowane bezpośrednio na policję, która wszczyna postępowanie wobec jego właściciela. Kara za nieuprawniony wjazd do strefy ZTL to około 70-80 euro. Obecnie, ruch kołowy w centrum Bolonii został ograniczony o ok. 25 proc. w porównaniu z 2005 r.

- Stale rosnące natężenie ruchu kołowego, ale również braki w miejskich budżetach sprawią, że właściwie każde większe miasto w Europie będzie wkrótce szukało całościowego rozwiązania tej kwestii  -  powiedział Erwin Toplak, członek Zarządu Kapsch TrafficCom.

W czerwcu 2010 r., Kapsch TrafficCom został zaproszony do złożenia oferty w przetargu na zaprojektowanie, dostawę i obsługę krajowego systemu elektronicznego poboru opłat dla samochodów ciężarowych na autostradach i drogach ekspresowych w Polsce. System ma zostać wprowadzony 1 lipca 2011 r. Jak dotąd, Kapsch TrafficCom dostarczył elektroniczne systemy poboru opłat drogowych typu DSRC m.in. w Czechach i Austrii. Według Zarządu Dróg i Autostrad Republiki Czeskiej, administratora systemu poboru elektronicznego myta w Czechach (MYTO CZ), pierwsze trzy lata działania systemu DSRC  w Czechach (2007, 2008 i 2009) potwierdziły słuszność wyboru technologii DSRC i jej wysokiej skuteczności - regularne pomiary niezależnego audytora wykazują, że efektywność poboru czeskiego myta przekracza 99,3 proc.

Według ASFINAG, spółki będącej własnością Republiki Austriackiej, która jest operatorem elektronicznego systemu poboru opłat drogowych w technologii DSRC oraz na podstawie danych, zbieranych w sekwencjach miesięcznych, pochodzących od niezależnych ekspertów, efektywność systemu poboru opłat w Austrii w 2009 r. wyniosła 99,78 proc.

Źródło: Kapsch TrafficCom

 

 

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL