Pozytywne trendy w transporcie

Pozytywne trendy w transporcie

 
W branży transportowej można zaobserwować kontynuację pozytywnego trendu z początku roku, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na przewóz towarów w Europie. W II kwartale roku liczba ładunków do Polski zamieszczonych na giełdzie Teleroute wzrosła dwukrotnie w porównaniu z pierwszymi trzema miesiącami roku. Liczba ładunków do przewiezienia z Polski do innych krajów europejskich nieznacznie spadła względem I kwartału br., ale i tak była o ponad połowę większa niż w analogicznym okresie 2009 r.

Spadek liczby ładunków był widoczny na początku kryzysu, w październiku 2008 r., a wzrosty  w ostatnich miesiącach 2009 r. Od początku 2010 r. liczba ładunków do Polski na giełdzie Teleroute systematycznie rosła, a w II kwartale 2010 r. była o 100 proc. większa niż w trzech pierwszych miesiącach roku. Dodatkowym potwierdzeniem ożywienia w branży jest rosnące zapotrzebowanie na pracowników. Według raportu <i>Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2010</i>, przygotowanego przez serwis rekrutacyjny Pracuj.pl, w tym okresie ukazało się o 16 proc. ofert więcej niż w I kwartale, a pracodawcy najczęściej poszukiwali kierowców z uprawnieniami w ruchu międzynarodowym oraz spedytorów i magazynierów.

Zapotrzebowanie na przewóz towarów do Polski systematycznie rośnie. Po wzrostach, odnotowanych w pierwszych miesiącach  2010 r., II kwartał przynosi kolejne pozytywne trendy. Całkowity wolumen ładunków zamieszczonych na giełdzie był niemal dwukrotnie większy niż kwartał wcześniej i 2,5-krotnie większy niż w II kwartale zeszłego roku.
W zależności od regionu, liczba zamieszczonych ładunków w analizowanym okresie, była wyższa nawet o 163 proc. w porównaniu do I kwartału, i nawet o 330 proc. wyższa niż w II kwartale 2009 r. Najlepszym miesiącem minionego kwartału pod względem liczby ładunków do przewiezienia, do naszego kraju był na większości kierunków kwiecień.

Największy wzrost, w liczbie ładunków eksportowanych do Polski w ciągu ostatnich trzech miesięcy względem I kwartału 2010 r., miał miejsce w Wielkiej Brytanii - liczba ładunków wzrosła o ponad 160 proc. Mimo przedostatniej pozycji pod względem liczebności ofert, dynamika ich przyrostu jest imponująca. Na podium znalazły się również: kraje Europy Centralnej (ze wzrostem o 145 proc.) oraz Półwysep Iberyjski (ze wzrostem o ponad 100 proc.). Najmniejszy przyrost liczby ładunków do Polski odnotowano w przypadku krajów Europy Wschodniej (o 12 proc.).

Zdecydowanie najwięcej ładunków jest wysyłanych z Polski do: Niemiec, Austrii i Szwajcarii, Francji oraz Europy Wschodniej. Na czwarte miejsce w zestawieniu awansowały kraje Beneluksu, wyprzedzając tym samym Europę Środkowo-Wschodnią. Mimo 10 proc. spadku całkowitej liczby ładunków eksportowanych z Polski, na niektórych kierunkach odnotowano znaczące wzrosty. Zapotrzebowanie na przewóz towarów do krajów Europy Wschodniej wzrósł w II kwartale 2010 r. o połowę względem pierwszych trzech miesięcy roku, natomiast w przypadku krajów Beneluksu liczba ładunków była wyższa o niemal 1/3. Liczba ładunków eksportowanych z naszego kraju w II kwartale 2010 r. jest o ponad połowę wyższa niż w II kwartale ubiegłego roku. W tym okresie najbardziej wzrósł wywóz towarów do krajów Beneluksu (o 319 proc.), Krajów Półwyspu Iberyjskiego (o 110 proc.) oraz Francji (o 95 proc.). W analizowanym okresie odnotowano spadek eksportu tylko do Wielkiej Brytanii i Skandynawii.

- Nasza giełda jest barometrem, który bardzo dobrze odzwierciedla tendencje widoczne na rynku - już na początku roku odnotowaliśmy znaczące wzrosty, a jak wynika z danych za II kwartał, liczba ładunków w giełdzie nadal rosła. Trendy widoczne na Teleroute potwierdzają dane GUS, z których wynika, że wolumen ładunków przewiezionych transportem samochodowym od stycznia do maja br. był o 10,5 proc. większy niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Pierwsza połowa roku pokazała, że branża TSL zaczyna powoli odrabiać kryzysowe starty, jednak nie można zapominać, że, tak jak wiele innych sektorów, jest podatna na zmiany sezonowe- mówi Mariusz Odkała, dyrektor zarządzający Teleroute na region Europy Centralnej i Wschodniej.

Źródło: Firma Teleroute

 

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL