Wyniki branży leasingowej - I półrocze 2010 r.

Wyniki branży leasingowej - I półrocze 2010 r.

W dniu 29. lipca 2010 r., w warszawskim hotelu Intercontinental odbyła się konferencja prasowa Związku Polskiego Leasingu, na której przedstawiono wyniki branży leasingowej za pierwsze półrocze 2010 r. Szybsze tempo rozwoju notują większe firmy leasingowe, spadki obrotu notują firmy w większym stopniu ukierunkowane na segment nieruchomości

W latach 2004-2007 średnioroczny wzrost rynku leasingu wyniósł 32 proc., wyprzedzając znacznie dynamikę inwestycji w gospodarce na poziomie 11 proc. Efektem był znaczny wzrost udziału leasingu w finansowaniu inwestycji. W 2008 r. rynek leasingu z wyprzedzeniem zareagował na nadchodzące spowolnienie gospodarcze, notując spadki obrotu już od maja 2008 roku. Do wyhamowania całego rynku najbardziej przyczynił się sektor pojazdów ciężarowych, osiągając już w II poł. tego roku spadki rzędu -40 proc. Branża transportowa jako pierwsza zareagowała na rozpoczętą już w II kw. 2008 r. recesję gospodarczą w strefie euro. Relatywnie niski spadek inwestycji w 2009 roku jest zasługą publicznych inwestycji infrastrukturalnych, w znacznym stopniu współfinansowanych przez fundusze unijne. Wskaźnik penetracji leasingu w inwestycjach ogółem spadł w ubiegłym roku do poziomu 10,5 proc., poniżej średniej europejskiej (12,2 proc. w 2009).

Obecne wyniki branży leasingowej są zapowiedzią wzrostu inwestycji firm i odbicia w całej gospodarce. Wartość netto pojazdów ogółem oddanych w lasing w I półroczu 2010 r. wynosiła 5  790, 97 mln zł, w tym pojazdów osobowych - 2 119,58 mln zł; autobusów - 148,65 mln zł; ciężarowych 2  195, 41 mln zł ( pojazdów do 3,5 t - 1 603,58 mln zł; powyżej 3,5 t - 453,32 mln zł); naczep/przyczep - 356,1 mln zł.

Wśród pojazdów ciężarowych największą wartość pojazdów oddanych w leasing zanotowały następujące firmy: Raiffeisen Leasing Polska - 406,8 mln zł; EFL - 404,07 mln zł; Pekao Leasing - 241,04 mln zł; BRE Leasing - 238,24 mln zł; Millennium Leasing - 139,96 mln zł; Volkswagen Leasing Polska - 108,12 mln zł; VB Leasing Polska - 102,47 mln zł.

Największą wartość wyleasingowanych naczep/przyczep zanotowały: Millennium Leasing - 51,4 mln zł; VB Leasing Polska - 47,9 mln zł; EFL - 45,28 mln zł; Pekao Leasing - 35,79 mln zł; Raiffeisen Leasing Polska - 31,36 mln zł; BRE Leasing - 23,21 mln zł.

Samochodów dostawczych (do 3,5 t) najwięcej wyleasingowały: Raiffeisen Leasing Polska - 381,0 mln zł; EFL - 318, 76 mln zł; Pekao Leasing - 201,98 mln zł; BRE Leasing - 193,93 mln zł;  Millennium Leasing - 105,87 mln zł; VB Leasing Polska - 70,91 mln zł.

W pierwszym półroczu 2010 firmy leasingowe sfinansowały aktywa o wartości 11 418 mln zł, w tym na rynku ruchomości 10 857 mln zł (976 mln zł sfinansowane pożyczką) oraz na rynku nieruchomości 793 mln zł. 5 proc. wzrost  wartości aktywów  sfinansowanych przez firmy leasingowe  został osiągnięty  dzięki bardzo dobrym wynikom notowanym przez wybrane firmy. Spadki obrotu w bieżącym roku notują firmy w większym stopniu ukierunkowane na segment nieruchomości. Odwrotnie niż w 2009 r. szybsze tempo rozwoju notują większe firmy leasingowe. W I półroczu  bieżącego roku  sprzedaż leasingu  ruchomości wzrosła u pięciu czołowych firm o +18,2 proc. r/r, podczas gdy wzrost ten dla pozostałej części rynku wyniósł +8,4 proc. r/r.

Rynek leasingu w 2010 r. z wyprzedzeniem reaguje  na oczekiwane w II połowie roku odrodzenie inwestycji firm prywatnych. Oczekiwany od przełomu III i IV kwartału tego roku wzrost inwestycji prywatnych w dużej mierze będzie sfinansowany pożyczkami. Sprzyjać temu będzie rosnąca absorpcja środków unijnych oraz coraz większe zainteresowanie firm leasingowych tym produktem.


Źródło: ZPL

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL