Przepisy dotyczace płacy minimalnej

Przepisy dotyczace płacy minimalnej

Zmiany w przepisach o delegowaniu pracowników oraz przepisy wykonawcze dotyczące płacy minimalnej.

Od 1 stycznia 2017 r. zaświadczenia o oddelegowaniu kierowców do pracy we Francji wprowadzone tzw. ustawą Macron składane będą drogą elektroniczną przez system informatyczny nazwany SIPSI. Dodatkowo Francja ustawą z dnia 8 sierpnia 2016 r. (el Khomri lub loi travail) wprowadziła nową opłatę, rodzaj podatku obciążającego pracodawców delegujących pracowników do tego kraju. Szczegóły dotyczące opłaty oraz data, od kiedy zacznie ona obowiązywać zostaną określone w przepisach wykonawczych. Maksymalnie może ona wynosić 50 euro i ma na celu sfinansowanie kosztów wprowadzenia oraz utrzymania systemu informatycznego do składania deklaracji i zaświadczeń oddelegowania.

27 października został opublikowany dekret wykonawczy do dekretu nr 136 z dnia 17 lipca 2016 r. dotyczącego płacy minimalnej we Włoszech. Przepisy wejdą w życie po upływie 60 dni od dnia opublikowania dekretu. Dekret wykonawczy określa standardy działania i zasady zgłaszania delegowania pracowników w ramach świadczenia usług we Włoszech przez pracodawców zagranicznych mających siedzibę w państwie członkowskim UE lub w kraju spoza UE.

Zagraniczny podmiot świadczący usługi musi wysłać w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem okresu oddelegowania zgłoszenie wstępne. Zgłoszenie może zawierać powiadomienie o rozpoczęciu jednego lub większej liczby delegowań ze wskazaniem, dla każdego okresu wykonania, miejsca pracy i liczby pracowników. Zgłoszenie może zostać anulowane w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem pierwszego okresu oddelegowania. Wszelkie późniejsze zmiany są możliwe, ale muszą być zgłoszone w ciągu 5 dni od zaistniałego zdarzenia, w trybie wskazanym w załączniku C do dekretu. W załączniku tym zostały przedstawione procedury techniczne wypełniania i przesyłania zgłoszeń, wprowadzania zmian lub anulowania dotyczących delegowania pracowników w ramach świadczenia usług dostarczanych we Włoszech. Zgłoszenie oddelegowania odbywa się za pomocą formularza UNI_Distacco_UE , którego opis znajduje się w załączniku A do dekretu wykonawczego . Formularz zawiera dane dotyczące zagranicznego przedsiębiorstwa, dane przedstawiciela we Włoszech, dane przedstawiciela podmiotu upoważnionego do kontaktów z zainteresowanymi partnerami społecznymi oraz do prowadzenia rokowań zbiorowych drugiego poziomu (osoba taka musi być do dyspozycji w razie uzasadnionego wniosku partnerów społecznych), dane odbiorcy usług, a także okres oddelegowania.

Wysłanie zgłoszenia odbywać się będzie za pomocą indywidualnego konta, utworzonego na stronie włoskiego Ministerstwa Pracy, po uprzedniej rejestracji podmiotu zagranicznego na portalu www.lavoro.gov.it.

Źródło: PISiL/4Trucks.pl

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL