Umowa pomiędzy EFL i EBI

Umowa pomiędzy EFL i  EBI

leasing

 Dnia 27 lipca 2010 r. Europejski Fundusz Leasingowy podpisał umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Dzięki niej  EFL otrzyma pożyczkę w wysokości 100 mln euro na finansowanie inwestycji dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to  kolejna umowa pożyczki jakiej EBI udziela Europejskiemu Funduszowi Leasingowemu.

Pierwsza umowa pomiędzy tymi instytucjami, na kwotę 80 mln euro, zawarta została w  2007 r. W oparciu o zawarte z EBI porozumienie, Europejski Fundusz Leasingowy stworzył specjalny produkt - Leasing Europejski. Produkt ten, jest tańszy od standardowej oferty leasingowej, a przez to łatwiej dostępny dla większej liczby małych i średnich przedsiębiorstw.

EFL traktuje współpracę z Międzynarodowymi Instytucjami Finansowymi jako ważny element swojej strategii. Programy te skierowane są z reguły do firm z sektora MŚP, który to sektor od początku działalności firmy stanowił kluczowy segment rynkowy. W oparciu o finansowanie pozyskane z MIF, EFL może przygotować korzystną ofertę, skierowaną do obecnych oraz nowych klientów.

Pożyczki z MIF przeznaczone są na rozwój  i wzrost konkurencyjności  firm  tego sektora, dla których leasing jest jedną z podstawowych form finansowania inwestycji. Przedsiębiorcy poprzez EFL będą mogli pozyskiwać kapitał na finansowanie środków trwałych takich jak: pojazdy, środki transportu drogowego, maszyny i urządzenia czy sprzęt IT.

Współpraca EFL z Międzynarodowymi Instytucjami Finansowymi ma długoletnią tradycję. Początki współpracy sięgają początku dekady, kiedy to EFL zawarł dwie umowy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w ramach projektów wspomagających rozwój sektora MŚP. W 2004 r. podpisana została duża umowa z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB).

Równocześnie z pracami nad wdrożeniem Leasingu Europejskiego prowadzone były kolejne rozmowy z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB), dotyczące możliwości dalszego rozwoju współpracy z tą instytucją. Rozmowy te, wsparte sukcesem pierwszego wspólnego programu z 2004 r. zakończyły się powodzeniem. Zwieńczeniem tych negocjacji było podpisanie 15. grudnia 2008 r. umowy w ramach Programu CEB II. Tym razem CEB zdecydował się zainwestować w program realizowany wspólnie z EFL kwotę 130 mln euro. Umowa dotyczy współfinansowania projektów  inwestycyjnych realizowanych przez polskie nowopowstające firmy oraz  małe i średnie przedsiębiorstwa.

W 2009 r. EFL we współpracy z dwiema instytucjami; Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Bankiem Rozwoju Rady Europy uruchomił II edycję produktu Leasing Europejski. Łączna kwota środków, jakie pozyskał EFL z tych instytucji na wsparcie polskiej przedsiębiorczości wynosi 230 mln euro. Szacowane jest, iż w ramach II edycji produktu zawartych zostanie ok. 20 000 umów leasingowych z firmami z sektora MŚP.

- Współpraca z Międzynarodowymi Instytucjami Finansowymi to dla EFL ogromny sukces. Podpisanie kolejnej umowy potwierdza stabilną pozycję EFL i jest przejawem zaufania oraz reputacji jaką cieszymy się wśród międzynarodowych instytucji finansowych. Nasza firma  jest wiarygodnym i odpowiedzialnym partnerem, który gwarantuje bezpieczeństwo realizowanych transakcji. Mamy nadzieję, że dzięki pozyskanym środkom będziemy mogli wspierać polskich  przedsiębiorców i przyczynić się do rozwoju ich biznesu, a tym samym do pobudzenia gospodarki, które po okresie kryzysu gospodarczego jest już widoczne - powiedział  Andrzej Krzemiński, prezes Zarządu EFL.

Źródło:  Europejski Fundusz Leasingowy

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL