Rejestracje nowych pojazdów użytkowych - sierpień 2016

Rejestracje nowych pojazdów użytkowych - sierpień 2016

Po słabszym lipcu, który tylko dzięki wysokiej dynamice w grupie autobusów zakończył się na poziomie wyższym niż rok wcześniej.

Sierpień znowu okazał się bardzo korzystny dla rynku nowych pojazdów użytkowych pow. 3,5t. Łącznie zarejestrowano 2011 pojazdów, czyli 4 sztuki więcej niż w lipcu. W grupie tylko samochodów ciężarowych pow. 3,5t sierpień br. zakończył się wynikiem 1883 rejestracji (+30% r/r) i po raz pierwszy od 2007 roku sierpień okazał się lepszy od lipca (+7,8%). Wzrost odnotowano również na rynku autobusowym. Zarejestrowano ich 128 szt. i tempo wzrostu wyniosło +13,3% r/r (+15szt.). W porównaniu do lipca br. przybyło ich mniej o 51% (-133szt.). 

Od początku roku użytkownicy odebrali 18 210 nowych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t. Wzrost w skali roku jest nadal bardzo wysoki i wynosi 25,5%.

W grupie używanych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t sprowadzanych do Polski z zagranicy, w sierpniu br. przybyło 2 540 szt. Przełożyło się to na wzrost ich liczby o 5,7% r/r i 16,1% m/m. W całej grupie wyróżniliśmy 2 113 samochodów ciężarowych (+11,2% r/r i +7,4% m/m) i 427 autobusów (-14,9% r/r i +95% m/m). Od początku roku w rejestrach centralnej ewidencji przybyło razem 21,2 tys. używanych pojazdów użytkowych. Nadwyżka nad wynikami analogicznego okresu ub.r. wzrosła do 2%. W całej grupie było 18,8 tys. ciężarówek i niemal 2,4 tys. autobusów. Razem przewyższyły one liczebność nowych pojazdów zarejestrowanych w tym samym czasie o ponad 16%.

Nowe samochody ciężarowe o DMC >3,5t
W sierpniu 2016r zarejestrowano 1 883 nowe samochody ciężarowe pow. 3,5t. Wzrost rok do roku wyniósł 30%. Po raz pierwszy od dziesięciu lat drugi miesiąc wakacyjny zakończył się wyższym rezultatem niż pierwszy. Ciągniki siodłowe, które dyktują tempo rozwoju całej grupy, przyhamowały sezonowo już przed miesiącem, w lipcu. W sierpniu utrzymały ten sam poziom 1 332szt. (+1). Ich rezultat z ostatniego miesiąca przełożył się na wysoki 30% wzrost. Mimo, że po styczniu kiedy zarejestrowano 1183 ciągniki jest to drugi najniższy miesięczny rezultat w tym roku, to jego poziom jest relatywnie wysoki. Po raz pierwszy od 2007r przekroczył w drugim wakacyjnym miesiącu 1200 szt. Ich udział w całej grupie w sierpniu nieco obniżył się i wyniósł 71% podczas gdy w lipcu wynosił 76%. Średnia dla bieżącego roku to ciągle 79%. W całym ubiegłym roku, ciągniki stanowiły blisko 76% a w przedkryzysowych latach 2007 – 2008, 62% - 51%. Widać, że struktura sprzedaży samochodów ciężarowych zmienia się i coraz większą część zajmują ciągniki, które są podstawą i świadectwem rozwoju przewozów międzynarodowych wykonywanych przez polskich przewoźników.
Skompletowane podwozia (razem z zabudowami specjalnymi) osiągnęły w sierpniu br. najwyższy miesięczny poziom tego roku (551 szt.). Ze względu na opisaną wcześniej zmianę struktury całej grupy, do średniomiesięcznego poziomu podwozi z roku 2007 (709szt.) czy tym bardziej 2008 (832 szt.) jest daleko w tej części rynku.

Pierwsze rej ogolnie sierpien

Od początku roku zarejestrowano 16 879 szt. (+26%) nowych samochodów ciężarowych. Wśród nich było 13 360 ciągników (+31%), które stanowią zasadniczą część łącznie średnich i ciężkich pojazdów (79,2% udz.), i zwłaszcza tych najcięższych o DMC od 16t. (85,9% udz.). Od początku roku przybyło samochodów najcięższych o dmc od 16t. 15 541 (+29,2%). Pojazdy o tonażu poniżej 16t. skupiły zainteresowanie 1 323 nabywców, o 36szt. mniej niż rok wcześniej (-2,6%). Wśród podwozi tego segmentu masowego wyróżnia się IVECO (644;+1,6%) z blisko 49% udziałem. Następny w tej grupie MAN (297; -2,9%) skupia 22,5% tej części rynku a kolejny MERCEDES-BENZ już tylko 15% (200;
-24,5%).

Do końca sierpnia br. najsilniejsza grupa odbiorców wszystkich samochodów ciężarowych pow. 3,5t – firmy prowadzące leasing czy CFM - odebrały blisko 76% nowo zarejestrowanych pojazdów. Podczas, gdy rok wcześniej ich udział był niższy o 4,1 pkt. proc. O początku br. przypadło na nie blisko 12,9 tys. nowych rejestracji wobec 9,6 tys. szt. rok wcześniej. Wszystkie podmioty instytucjonalne odebrały od początku roku 15,1 tys. nowych pojazdów, co przekłada się na 89,6% rynku.

W rankingu marek w grupie samochodów o DMC powyżej 3,5t w sierpniu br. najwięcej pojazdów dostarczył klientom DAF wydając 362 szt., więcej o 80 szt. (+28,4%) niż w analogicznym miesiącu ub.r. Następny był MAN, który wydał 327 szt. (+27,2%). Trzeci MERCEDES-BENZ bez wzrostu uzyskał wysoki rezultat 313 szt. Na czwartą pozycję wskoczyło IVECO z liczbą 268 wydań, większą o 30,1% niż w sierpniu przed rokiem. Na piątej wyróżniła się najwyższym tempem wzrostu wśród pierwszych pięciu marek SCANIA (264; +84,6%). VOLVO znalazło się poza pierwszą piątką (242; +53,2%).
Od początku roku, po sierpniu na czele jest DAF (3224; +33,4), który utrzymuje udział bliski 1/5 rynku (19,1%). Następnie na drugim SCANIA z liczbą 2977 pojazdów (+41,9%). Przypadł na nią 17,6% udział. Na trzeciej pozycji jest MAN (2908; +19,2%) z 17,2% udziałem. VOLVO utrzymuje się na czwartej po rejestracji 2734 szt. (+43,3%). Pierwszą piątkę zamknął bez zmiany MERCEDES-BENZ z liczbą 2442szt. (+11,7%) i 14,5% udziałem w rynku.

Rankingi dla samochodów ciężarowych o DMC >= 16t
Od początku roku w grupie najcięższych pojazdów po sierpniu kolejność taka jak w I półroczu. Pierwszy jest DAF (3168; +33,9%) przed SCANIĄ (2977; +41,9%). Za nią na trzecim VOLVO (2728; +43,3%). Następny jest MAN (2606; +22,3%). Piątkę zamyka MERCEDES-BENZ (2240; +16,6%).

pierwsze rej sierpien


Nowe samochody dostawcze o DMC<=3,5t
W grupie samochodów dostawczych do 3,5t w sierpniu br. odnotowaliśmy 5 412szt. nowo zarejestrowanych pojazdów. Zmiana wymagań dla nowo rejestrowanych samochodów kategorii N1, która weszła od września br. wpłynęła zasadniczo na wyniki ostatniego miesiąca. Tempo wzrostu rok do roku w tej grupie pojazdów osiągnęło nie spotykany dotąd, poziom 51,5%. Ostatni miesiąc zamknął się nietypowo dla tej pory roku wysokim rezultatem – wypracowano 3. miesięczny rezultat tego roku. Zazwyczaj jest to jeden z najsłabszych miesięcy roku. W porównaniu do rezultatu sprzed miesiąca zarejestrowano więcej samochodów o 22,4% (+992 szt.). Nadwyżka nad ubiegłorocznym rezultatem wyniosła 1 840 szt. i był to najlepszy sierpień ostatnich dziesięciu lat.
Od początku roku przybyło 39 643 nowe samochody dostawcze o DMC do 3,5t. Jest to o 23,1% więcej niż w analogicznym czasie 2015r. W tej grupie pojazdów nadal będą sprzedawane samochody z odpowiednio niższą normą emisji spalin w ramach tzw. końcowej partii produkcji, ale będzie to odbywać się już mniej nerwowo. Jest na to czas 12 lub nawet 18 miesięcy w zależności czy sprzedawany jest samochód kompletny czy skompletowany.

Od początku roku wśród samochodów dostawczych w klasyfikacji marek nie ma zmiany na pierwszych miejscach. Liderem jest Fiat (7498). Jego udział stopniowo zmniejsza się i po sierpniu wynosi poniżej 1/5 rynku ( 18,9%). Tempo wzrostu tej marki skurczyło się do 2,3%. Na drugim miejscu Renault z liczbą 5614 zarejestrowanych samochodów w tempie +24,0%. Trzeci bez zmiany jest Ford (3928; +25,2%) a Peugeot (3704; +15,5%) czwarty. Piąte jest Iveco (3530) najbardziej dynamiczne wśród wymienionych marek ( +83,5%). Volkswagen (3084; +10,7%) choć przekroczył 3 tys. rejestracji jest poza pierwszą piątką.

Najpopularniejsze modele od początku roku 2016 roku to: Ducato (4849), Master (4794) i Daily (3528). Dalej Boxer (2255) i Sprinter (2103). Na szóstym Dokker (1695) a za nim Transit (1290), który nieznacznie wyprzedza Berlingo (1287). Dziewiąte teraz Doblo (1223). Pierwszą dziesiątkę zamyka Partner (1204).

Wśród samochodów dostawczych od początku roku zarejestrowano 2 032 samochody osobowo-ciężarowe (+10,7%), 9 515 kombivany (+5,7%), 1598 pick-upów (+63,2), 237 kempingowe (+75,6%) oraz 26 261 pozostałe (+29,7%). W poszczególnych segmentach najpopularniejsze były odpowiednio: Skoda Citigo (616; +130,7%); Dacia Dokker (1694; +30,9%); Volkswagen Amarok (386; +81,2%); Fiat Ducato (13; +160%) jako kempingowy, który wiódł prym również w pozostałych (4836; -3,7%).
Od początku roku najczęściej wybierane i rejestrowane przeznaczenie wśród samochodów dostawczych to izotermy (1054; +23,4%); zabudowy uniwersalne (788; +48,4%); chłodnie (368; +62,8%) i (+28,4%) zabudowy do przewozu pojazdów (344; 47,6%) czy kempingowe (237 (+75,6%) i pomoce drogowe 182 (+119,3%).

W ostatnim miesiącu najliczniej były rejestrowane Daily (776szt.), później Mastery (699) i dopiero Ducato (493). Następnie na czwarte miejsce w rankingu sierpnia przesunął się Boxer (303) a na piąte Movano (295). Dalej znalazły się Dokkery (264) i Sprintery.

Nowe autobusy o DMC>3,5T
W sierpniu na rynku autobusowym wzrost był bardziej umiarkowany niż miesiąc wcześniej. Zarejestrowano 128 szt. czyli więcej o 13,3% r/r (+15szt.). W porównaniu do lipca br. przybyło ich mniej o 51% (-133szt.) W ostatnim miesiącu najwięcej autobusów wydał Mercedes-Benz 61 szt. a o połowę mniej drugi Solaris 30 szt.

Pierwsze rej autobusy sierpien


Od początku roku zarejestrowano 1331 autobusów (+19,3%) a wśród nich 741 o DMC od 16t. (+18,2%)
W rankingu marek od początku roku pierwsze miejsce ma niezagrożenie MERCEDES-BENZ po wydaniu 633 (+50,4%) autobusów. Swoją przewagę nad drugą marką – SOLARIS (306; +123,4%), wzmocnił do 327szt. Trzecia jest SCANIA z liczbą 76 (+24,6%) mimo, że w ostatnim miesiącu nic nie zarejestrowała w tej grupie pojazdów pod swoją marką. Podobnie dalej SETRA po wydaniu 63 (+40,0%) autobusów, z którą wyrównał się Ford, który zarejestrował dokładnie tyle samo autobusów. Wśród firm zabudowujących (łącznie dla różnych rodzajów podwozi) od początku roku niezagrożenie na pierwszym miejscu MERCUS - 145 szt., następnie AUTO-CUBY 49szt. później HIGER – 44 szt., dalej BUS-PRESTIGE 36 i CMS-AUTO – 26 szt. a 23 AUTOMET.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL