EFL pomaga dotkniętym powodzią

EFL pomaga  dotkniętym  powodzią

Powódź, która w tym roku nawiedziła nasz kraj, spowodowała liczne zniszczenia i straty w wielu regionach Polski. Ogromem zniszczeń dotknięte zostały domostwa, gospodarstwa rolne oraz przedsiębiorstwa, w których niejednokrotnie zatrudnieni byli mieszkańcy danego rejonu. Wśród poszkodowanych przez żywioł znaleźli się również klienci Europejskiego Funduszu Leasingowego. Firma wdrożyła specjalne procedury mające zapewnić  wsparcie poszkodowanym klientom. Równocześnie opracowany został scenariusz awaryjny na wypadek ewentualnych strat własnych.

Zarząd EFL podjął decyzję o wprowadzeniu programu POW, mającego zapewnić wsparcie faktycznie poszkodowanym w skutek powodzi klientom. Istotą prowadzonego programu pomocowego była restrukturyzacja umów klientów, którzy w związku z zaistniałą sytuacją mieli lub przewidywali wystąpienie problemów z terminowym regulowaniem płatności. Wnioski od poszkodowanych klientów były gromadzone do 30 czerwca 2010 r.

Wnioski te  rozpatrywane były w trzech kategoriach spraw. Pierwsza, dotyczyła klientów, u których nastąpiło częściowe lub całkowite zniszczenie zakładu, a leasingowany sprzęt nie uległ zniszczeniu. Druga kategoria spraw, dotyczyła zniszczenia majątku głównego kontrahenta (dostawcy, odbiorcy). Trzecia, związana była ze zniszczeniem sprzętu pomimo bezpiecznej lokalizacji firmy. We wszystkich przypadkach pojawiały się problemy z płynnością finansową.

Równolegle prowadzona była weryfikacja klientów pod kątem możliwości dokonania przesunięcia terminu płatności i restrukturyzacji zadłużenia. Przeprowadzone zostały wizje lokalne, zgromadzono dokumenty potwierdzające fakt zalania przez powódź, a także wydane decyzje dotyczące prolongat i restrukturyzacji zadłużenia. Konsekwencją tych działań było podpisanie porozumienia z klientem o przesunięciu terminu płatności wyemitowanych wcześniej faktur.

Europejski Fundusz Leasingowy nie pobierał opłat za rozpatrzenie wniosku, ewentualną restrukturyzację, jak również po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku nie nakładał odsetek za opóźnienia w płatnościach. Ze względu na różne rozmiary zniszczeń jak i złożone procedury, każdy przypadek był rozpatrywany indywidualnie.

Wnioski były przyjmowane do 30 czerwca 2010 r. na specjalnie dedykowaną skrzynkę mailową Departamentu Obsługi Klienta EFL. Wpłynęły 32 wnioski powodziowe. Spośród nich 11 dotyczyło restrukturyzacji zadłużenia, z czego 4 klientów zrezygnowało z restrukturyzacji, a 5 wniosków po weryfikacji okazało się niezasadnych. Wobec 15 klientów zostały zastosowane prolongaty płatności wybranych rat leasingowych, a 4 klientów zgłosiło szkody całkowite w związku z powodzią i te umowy zostaną priorytetowo i preferencyjnie rozliczone.

Źródło: Europejski Fundusz Leasingowy

 

 

 

 

 

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL