Wadliwe nawigacje z serii nüvi

Wadliwe nawigacje z serii nüvi

Garmin Ltd. -  globalny lider w branży nawigacji satelitarnej, ogłosił  dobrowolne wycofanie ze sprzedaży ok. 1,25 mln osobistych urządzeń nawigacyjnych z serii nüvi. Część z tych urządzeń trafiła do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych.

Nawigacje z serii nüvi, podlegają wycofaniu ponieważ zostały w niej użyte wadliwe baterie, które, przy dłuższym jej używaniu mogą się przegrzać lub spowodować pożar.Wspomniany problem zidentyfikowano w mniej, niż dziesięciu przypadkach określonych modeli nüvi. Żadna ze zgłoszonych awarii nie spowodowała znaczącego zniszczenia mienia, nikt również nie odniósł obrażeń. Biorąc pod uwagę długofalowe zaangażowanie Garmin w sprawy bezpieczeństwa i poczucie satysfakcji klienta oraz ostrożność w postępowaniu, spółka podjęła działania mające na celu wycofanie ze sprzedaży  urządzeń  wyposażonych w wadliwe baterie.

Równolegle z wycofaniem ze sprzedaży obarczonych wadą urządzeń, Garmin oferuje klientom możliwość bezpłatnej ich naprawy. Aby wymienić baterię w ramach obecnej akcji, użytkownicy proszeni są o dostarczenie wszelkich wadliwych nawigacji do autoryzowanej filii Garmin. Problem dotyczy tylko modeli o numerach 200W, 250W, 260W, 7xx i 7xxT (gdzie w miejsce xx należy wstawić dwucyfrowy numer). Modele te sprzedawane były na całym świecie.

W celu określenia, czy dane urządzenie jest obciążone wadą, użytkownicy proszeni są o odwiedzenie strony http://www.garmin.com/nuvibatterypcbrecall. Zostaną poproszeni o podanie numeru seryjnego urządzenia nüvi. Jeśli ich nawigacja posiada wspomniany defekt, wówczas otrzymają instrukcje, w jaki sposób przesłać urządzenie  do naprawy bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Garmin dokona wymiany baterii oraz zainstaluje podkładkę dystansową na wierzchniej części baterii, bezpośrednio w sąsiedztwie płytki drukowanej, a następnie zwróci urządzenie klientowi bez pobierania jakichkolwiek opłat. W przypadku braku dostępu do Internetu, użytkownicy mogą skontaktować się z firmą Garmin telefonicznie.

Właściciele wspomnianych urządzeń nie powinni próbować usuwać lub serwisować baterii samodzielnie. Garmin dokłada wszelkich starań, aby współpraca spółki z klientami, dilerami i agencjami kontroli na całym świecie układała się harmonijnie. Spółka przeprasza za wszelkie niedogodności wynikające z zaistniałej sytuacji. Garmin nie przewiduje, aby obecna akcja wycofania urządzeń ze sprzedaży miała znaczący negatywny wpływ na wyniki przyszłych działań, kondycję finansową lub przepływ gotówki. Dostawca baterii zgodził się partycypować w kosztach wymiany tego elementu nawigacji oraz innych kosztach związanych z przeprowadzaną akcją.

Źródło: Garmin International

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL