GEFCO dołącza do UN Global Compact

GEFCO dołącza do UN Global Compact

 GEFCO dołącza do United Nations Global Compact  i nadaje nowy kształt swojej polityce etycznego i odpowiedzialnego zarządzania. Global Compact to inicjatywa która powstała w 2000r., zachęca firmy do przestrzegania dziesięciu podstawowych zasad dotyczących praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania  korupcji. Jest to dobrowolna inicjatywa skierowana do firm społecznie odpowiedzialnych. Członkowie Global Compact zobowiązują się wcielać zasady w swoje plany strategiczne i rzeczywiste działania. Jednocząc tysiące społecznie odpowiedzialnych firm na całym świecie, Global Compact przyczynia się do powstawania bardziej stabilnego, uczciwego i otwartego rynku. 

Decyzja o podpisaniu porozumienia z Global Compact jest odzwierciedleniem polityki GEFCO, na rzecz wcielania w swoje działania wartości reprezentowanych przez United Nations  i zaangażowania w rozwój tej inicjatywy. GEFCO zobowiązuje się przestrzegać poniższych zasad: popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową,  eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę, poszanowanie wolności stowarzyszania się, eliminacja wszelkich form pracy przymusowej, zniesienie pracy dzieci,  efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia, prewencyjne podejście do środowiska naturalnego, podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej, stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii, przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu.
 
Grupa GEFCO pragnienie nie tylko zwiększać swoją produktywność i konkurencyjność, ale również zapewniać przemysłowi wartość dodaną w postaci ochrony środowiska. Jako firma społecznie odpowiedzialna, która bierze udział w społecznym i ekonomicznym życiu państw, w których się znajduje, przyjęła trzy lata temu międzynarodowe  porozumienie o społecznej odpowiedzialności biznesu. Poprzez to porozumienie, Grupa GEFCO zobowiązuje się, m.in. przestrzegać uniwersalnych praw człowieka, przeciwdziałać dyskryminacji i wspierać mniejszości, promować dialog społeczny, i monitorować wpływ własnej ekspansji na nowe tereny. Porozumienie UN obejmuje również  22 spółki córki Grupy GEFCO.

Również w zakresie ochrony środowiska, GEFCO rozwija swoją strategię na różnych poziomach, weryfikując globalny wpływ swoich działań na środowisko (zużycie energii, produkcja odpadów itd.), jak i poprzez wiele inicjatyw, takich jak: podpisanie sporządzonego przez ADEME Objectif CO2, w którym GEFCO zobowiązuje się zmniejszyć produkowaną przez siebie  emisję CO2, uwzględnić propozycje departamentów transportu i logistyki dotyczące stosowania ekologicznych form transportu i dostosować swoje działania podczas budowy platform logistycznych do francuskich standardów ochrony środowiska.   GEFCO, jako firma społecznie odpowiedzialna, stawia zobowiązania społeczne i ekologiczne  w centrum swojej strategii.

Źródło: Grupa GEFCO Polska

 

 

 

 

 

 

 

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL