Kobiety w branży TSL

Kobiety w branży TSL

Branża TSL wydaje się być środowiskiem typowo męskim.


Europejski sektor transportu poprzez uwarunkowania wywodzące się z tradycji, został zdominowany przez mężczyzn we wszystkich gałęziach, poczynając od transportu drogowego a na kosmicznym kończąc. Taka sytuacja wynika przede wszystkim z faktu, iż politykę transportową opracowują zwykle mężczyźni, którzy patrzą na świat przez pryzmat swojego stylu życia.
Nie ulega wątpliwości, że sektor jest zdominowany przez mężczyzn i w związku z tym jest przystosowany do pracowników płci męskiej. Niestety, w Unii Europejskiej brak też działań na rzecz uwzględnienia aspektu płci.

Widać jednak pewne zmiany… Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny  zwrócił uwagę na pewne aspekty świadczące o podążaniu polityki w dobrym kierunku:
- sprawowanie urzędu komisarza UE odpowiedzialnego za transport przez Violetę Bulc;
- przeprowadzenie badań udowadniających, że większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych, przynosi przedsiębiorstwom znaczące korzyści. Podkreśla się, że kobiety w procesach decyzyjnych wprowadzają innowacyjność i opracowują nowe koncepcje na rynku.
Raport Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zaleca Komisji Europejskiej zbieranie danych i analizę statystyczną uwzgledniającą podział ze względu na płeć w zakresie:
- wytycznych i doradztwa w ramach szkolnictwa średniego i wyższego;
- kwalifikacji i szkoleń, w tym szkolnictwa średniego i wyższego;
- poziomów wynagrodzeń;
- możliwościach rozwoju kariery i przeszkód w tym zakresie;
- godzenia życia zawodowego z prywatnym;
- zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy;
- kultury pracy, w tym podział na role przypisywane płci;
- udziału kobiet w polityce i podejmowaniu decyzji, w tym ich poziom zaangażowania w zarządy spółek;
- przeznaczanie zasobów dla kobiet prowadzących własną działalność gospodarczą.

W raporcie opublikowanym przez Komisję Europejską (o nazwie: II wydanie tabeli wyników UE w transporcie) pokazana jest zmienna ilości kobiet zatrudnionych w sektorze transportu w poszczególnych państwach Unii Europejskiej. Według raportu Polska uplasowała się nieco poniżej średniej UE.Analizując odsetek kobiet zatrudnionych w sektorze transportu i magazynowania w stosunku do ogółu zatrudnionych w transporcie najlepszymi wynikami mogą poszczycić się: Cypr (32%), Estonia (28%), Litwa (28%), Czechy (28%), Węgry (26%), Francja (26%),  Niechlubne najgorsze pozycje osiągnęły następujące państwa: Luksemburg (15%), Grecja (16%), Słowenia (16%), Rosja (17%), Belgia (18%), Hiszpania (18%), Portugalia (20%).  Polska uplasowała się na 18 miejscu w Unii Europejskiej, z wynikiem 21%. Dodajmy, że jest to osiem pozycji poniżej średniej europejskiej.

Kobiety tabela
Jednak, jak podaje Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, w ostatnich dekadach udział kobiet na europejskim rynku pracy zwiększył się we wszystkich segmentach. Choć pozytywna tendencja jest utrzymywana, sektor transportu wciąż w dużym stopniu nie jest przyjaznym otoczeniem dla pracujących kobiet. Branża w dalszym ciągu jest zdeterminowana przez mężczyzn, którzy wykonują pracę jako kierowcy, piloci, technicy oraz pracownicy fizyczni. Natomiast kobiety są zatrudnione głównie na stanowiskach związanych z usługami i administracją. A widok kobiety za kierownicą samochodu ciężarowego dzisiaj również stanowi dość niecodzienny widok. W krajach wysokorozwiniętych kobiety pracujące w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego stanowią 1% - 5%  wszystkich kierowców.
Należy zauważyć, że płeć piękna jest zatrudniona głównie na stanowiskach związanych z nowymi łańcuchami dostaw oraz w przedsiębiorstwach logistycznych.
Warto nadmienić, że nowe technologie umożliwiają obecnie zarówno kobietom jak i mężczyznom pracę na takich samych stanowiskach, ponieważ niwelują wymaganie odnoszące się do tężyzny fizycznej.
Statystyki pokazują też nadal wyraźne różnice związane z poziomem płac mężczyzn i kobiet.

Mężczyźni dominują na stanowiskach wyżej opłacanych: technicznych/kierowniczych. Natomiast kobiety zatrudniane są w działach administracji i obsługi klienta, gdzie zarabiają odpowiednio mniej. Ponadto, zauważalne są też różnice związane z czasem pracy. Mężczyźni przepracowują więcej godzin dziennie, podczas gdy kobiety często wybierają pracę w elastycznych systemach godzinowych, co w efekcie doprowadza do sytuacji, w której sektor transportu oferuje lepsze perspektywy rozwoju kariery mężczyznom.
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny zachęca przedsiębiorstwa do dzielenia się statystykami dotyczących aspektu płcy w ramach ich odpowiedzialności społecznej, a także do zaangażowania w propagowanie pracy kobiet w sektorze transportu. Co ma przyczynić się do stworzenia obrazu tego sektora, jako sektora preferowanego przez wszystkich bez względu na płeć.

PKS Gdańsk-Oliwa SA zatrudnia obecnie 55,5% kobiet. Stanowią one 44,4% kadry menadżerskiej firmy. Z ciekawostek, warto nadmienić, co nie zdarza się często, że w latach 1953-1979 na stanowisku kierowcy zatrudniona była kobieta - Pani Zofia Pułka. Pani Zofia na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego przepracowała przeszło 26 lat, godząc pracę z życiem rodzinnym i wychowując dwójkę synów.  Urodzona w 1919 roku, z zawodu Kierowcą kategorii C, w 1969 roku odznaczona srebrną odznaką Wzorowego kierowcy. Honorowa odznaka okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej była zaszczytnym wyróżnieniem oraz wyrazem uznania dla wzorowej zawodowej i społecznej postawy kierowców pojazdów samochodowych oraz motorniczych tramwajów.Na podstawie:
TEN/573 Kobiety a transport; Bruksela, 1 lipca 2015 r. „Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego: w sprawie: „Kobiety a transport”; Sprawozdawca: Madi Sharma; Współsprawozdawca: Raymond Hencks: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0001.01.POL&toc=OJ:C:2015:383:TOC
II wydanie tzw. tabeli wyników UE w dziedzinie transportu, Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/scoreboard/index_en.htm

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL