GITD: Wspólne działania z Policją

GITD: Wspólne działania z Policją

W ramach wspólnych działań, inspektorzy z Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego z oddziału terenowego w Lesznie, prowadzili czynności kontrolne wspólnie z patrolem motocyklowym policji z KPP w Wolsztynie.

Działania ukierunkowano na kontrolę prawidłowości zabezpieczenia ładunków oraz kontrole normatywności pojazdów. Patrol motocyklowy umożliwiał zatrzymywanie kierowców omijających punkt kontrolny.

W trakcie działań ujawniono dwa przypadki złamania prawa o ruchu drogowym w zakresie przejazdu pojazdem nienormatywnym bez wymaganego zezwolenia. Ze względu na stwierdzone naruszenia wszczęto postępowania administracyjne, a pojazdy zostały unieruchomione do czasu usunięcia nieprawidłowości. Kierujących naruszających przepisy w zakresie poprawnego mocowania ładunku ukarano mandatami karnymi.


4trucks.pl / GITD