Akcja Waga we Wrocławiu

Akcja Waga we Wrocławiu

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

W dniach od 6 do 8 maja inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu podczas działań ukierunkowanych na ważenie pojazdów zatrzymali do kontroli pojazdy, co do których zachodziło uzasadnione podejrzenie, że są przeładowane.

Jednym z takich pojazdów był "bus", którym przewożone były napoje alkoholowe do sklepów znajdujących się na terenie Wrocławia. Po zważeniu pojazdu okazało się, iż masa pojazdu wraz z ładunkiem wynosi 7250 kg wobec DMC określonej w dowodzie rejestracyjnym na 3500 kg. W celu sprawdzenia przestrzeni ładunkowej kierowcę poproszono o jej udostępnienie. W chwili otwarcia tylnych drzwi część towaru wypadła z samochodu rozbijając się o asfaltową nawierzchnie drogi. Podczas rozmowy kierowca przyznał, iż ładunek miał zabrać z hurtowni na dwa razy ale chciał szybciej rozwozić towar i skończyć pracę.

Niestety tym razem kierującemu to się nie opłaciło, oprócz mandatu karnego w kwocie 500 zł oraz konieczności przeładowania części ładunku na inny pojazd będzie musiał prawdopodobnie pokryć koszty zniszczonego towaru. W podobnej sytuacji było 19 innych kierujących, którzy oprócz mandatu musieli doprowadzić pojazd do wymaganych wymiarów.

Wrocławska Inspekcja zapowiada notoryczne kontrole zmierzające do likwidacji tego procederu.


4trucks.pl / GITD