×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 49.

Rejestracje pojazdów użytkowych w lutym 2012

Rejestracje pojazdów użytkowych w lutym 2012

Drogi_PL_4truckspl_7

Jak podaje Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego w lutym 2012 roku, zarejestrowano 3256 nowych i używanych pojazdów użytkowych powyżej 3,5t w tym autobusów.

Było to mniej o 1112 sztuk (-25,5%) niż przed rokiem i mniej o 109 (-3,5%) niż w styczniu 2012. Od początku roku pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych wyniosły 6 403 wobec 7 678 przed rokiem, co przełożyło się na spadek o 16,6%.

W lutym 2012, przybyło 2968 nowo zarejestrowanych (nowych i używanych) samochodów ciężarowych. Było to mniej o 1044 (-26%) niż przed rokiem i więcej o 180 sztuk (6,5%) niż miesiąc wcześniej. W ciągu dwóch pierwszych miesięcy przybyło 5756 samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony. Jest to mniej o 1303 (-18,5%) niż przed rokiem. Nowych i używanych autobusów zarejestrowano w lutym 288 w porównaniu do 356 w analogicznym miesiącu przed rokiem. Oznaczało to w tej grupie spadek rok do roku o 19,1%. Od początku roku przybyło 647 wszystkich autobusów, więcej o 4,5% niż w styczniu i lutym ubiegłego roku.

Nowe samochody ciężarowe o DMC >3,5
W lutym 2012, podobnie jak zazwyczaj, było więcej nowych rejestracji samochodów ciężarowych niż w styczniu, jednak wzrost okazał się nad wyraz skromny i wyniósł 6,5%. Zarejestrowano 1149 nowych samochodów ciężarowych pow. 3,5t, tj. mniej o 173 (-13,1%) niż przed rokiem. W tym powyżej 6 ton było 1131 wobec 1298 przed rokiem, przy czym samochodów najcięższych powyżej 16 ton odpowiednio 985 (-15,7%r/r) a przed rokiem 1169. W lutym odnotowany spadek rejestracji całej grupy przyhamowały samochody ciężarowe (+32,9%r/r), w odróżnieniu od ciągników samochodowych. Tych ostatnich przybyło 802, o 238 (-22,9% r/r) mniej niż przed rokiem.

W grupie samochodów o DMC powyżej 3,5t w lutym 2012, na pierwszej pozycji był MAN - 253, na drugiej DAF - 249 a na trzeciej MERCEDES - 179. Kolejność po dwóch miesiącach roku: DAF - 480, MAN - 458, MERCEDES - 416. Od stycznia do lutego 2012, zarejestrowano 2 228 samochodów ciężarowych powyżej 3,5t było to więcej o 3,1% niż w analogicznym okresie przed rokiem. W tej liczbie 1 826 pojazdów zostało zarejestrowanych na regon, dokładnie tyle
samo co w ciągu dwóch pierwszych miesięcy ubiegłego roku. Obecnie stanowiły one 82% nowych samochodów, przed rokiem 86%. Pojazdy wyleasingowane wliczając to również długoterminowy wynajem, stanowiły ok. 63% we wszystkich rejestracjach.


W lutym 2012, w sekcji transport i gospodarka magazynowa GUS odnotował nadal ujemny poziom wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury, który jednak był bardziej pesymistyczny niż w styczniu. Przy niekorzystnych ocenach ogólnej sytuacji gospodarczej bieżąca sytuacja finansowa, popytu i sprzedaży w tej sekcji była oceniana też niekorzystnie. Przewidywania w tym zakresie oceniane były mniej pesymistycznie niż w poprzednim miesiącu. Przewozy transportem zarobkowym wykazywały wzrost, chociaż już nie tak dynamiczny jak w poprzednim roku. W styczniu przewieziono 12,5 mln ton (+ 16,7%r/r).

Nowe samochody ciężarowe o DMC >= 16t
W lutym 2012 roku zarejestrowano 985 pojazdów w grupie samochodów najcięższych, powyżej 16t, mniej o 184 (-15,7%r/r) niż przed rokiem i więcej o 23 (2,4%) niż w styczniu. Udział samochodów powyżej 16t w liczbie wszystkich samochodów ciężarowych powyżej 3,5t zmniejszył się w lutym do 86% wobec 88% w lutym 2011 i 89,2% przed miesiącem. W ciągu dwóch pierwszych miesięcy roku zarejestrowano 1 947
(+4,6%r/r) pojazdów najcięższych.
Rejestracje ciągników samochodowych w lutym 2012 wyniosły 802, było ich mniej niż w styczniu o 20 (-2,4%) i mniej niż w lutym przed rokiem o 238 (-22,9%). Udział ich w grupie samochodów najcięższych zmniejszył się do 81% z 89% przed rokiem. Od początku roku zarejestrowano 1 624 ciągniki, niemal tyle samo co przed rokiem (+0,7%). W lutym 2012 w grupie najcięższych samochodów najwięcej zarejestrowały: DAF - 239, MAN - 185 i SCANIA -175. W ciągu dwóch miesięcy, od początku roku na pierwszej pozycji jest DAF - 465, następnie MERCEDES - 364 oraz MAN - 349

Nowe samochody dostawcze o DMC<=3,5t

Zgodnie ze szczegółowymi danymi z Centralnej Ewidencji Pojazdów w lutym 2012, przybyło 3 144 nowych samochodów dostawczych, było to więcej o 340 (12,1%) niż rok wcześniej i więcej niż przed miesiącem o 251 (8,7%).
Od początku roku zarejestrowano 6 037 samochodów w tej grupie o 15,1% więcej niż w ciągu dwóch pierwszych miesięcy ubiegłego roku. Po dwóch miesiącach najwięcej zarejestrowano samochodów dostawczych marki Fiat (1 468; +33,6%), następnie Peugeot (820; +37,4%) i Renault (795; +16,1%).
(UWAGA - Dane dla samochodów dostawczych zostały skorygowane w porównaniu z wcześniej publikowanymi danymi wstępnymi.)

Nowe autobusy o DMC>3,5T
W lutym 2012 zarejestrowano 86 nowych autobusów. Było to mniej o 41 sztuk (-32,3%) niż w analogicznym miesiącu rok wcześniej i mniej o 20 (-18,9%) niż w styczniu 2012. Autobusy powyżej 16t stanowiły 61% (55) wobec 46,5% (59) w lutym 2012 roku. Od początku roku zarejestrowano 192 autobusy (+0,5%) niemal tyle samo co w analogicznym okresie przed rokiem. W tym 135 autobusów powyżej 16t wobec 222 przed rokiem. W lutym 2012 najwięcej zarejestrowano autobusów MERCEDES (22), SOLARIS (19) i MAN (14). W ciągu dwóch pierwszych miesięcy roku: SOLARIS (57), MERCEDES (40) i IVECO-IRISBUS (27).

Szczegółowe zestawienie:
http://www.pzpm.org.pl/uzytkowe/luty2012

 

4trucks.pl / PZPM

 


facebook_100x100 twitter_logo youtube_logo