Szczegółowe kontrole tygodniowych odpoczynków we Francji

Szczegółowe kontrole tygodniowych odpoczynków we Francji

Francuskie służby kontroli drogowej rozpoczęły regularne i szczegółowe kontrole dotyczące odpoczynków w pojeździe.


Średnia wysokość rzeczywiście nakładanych kar za powyższe naruszenia wynosi ok. 2300 euro. Chociaż przepisy ustawy nr 2014-790 z dnia 10 lipca 2014 r. w zakresie „walki z dumpingiem socjalnym” są w zakresie zasad kontroli odpoczynków tygodniowych niejasne (nieprecyzyjne), francuska policja przyjęła określone metody weryfikacji okoliczności związanych z odpoczynkiem tygodniowym.

Mianowicie jeżeli z okazanych danych wynika, że kierowca realizował tygodniowy odpoczynek regularny we Francji, kontrolerzy żądają okazania jakichkolwiek dokumentów potwierdzających fakt spędzania odpoczynku poza pojazdem. Do tych dokumentów należą oczywiście rachunki hotelowe, a także zaświadczenia pracodawcy z podaniem okoliczności związanych z odbiorem odpoczynku (u rodziny, na bazie kontrahentaa, u klienta itp). Należy także podkreślić, iż w przypadku stwierdzenia przez kontrolującego naruszenia zasad odbioru odpoczynku tygodniowego, dalsza podróż może być kontynuowana wyłącznie po opłaceniu wymierzonej kary pieniężnej.

W celu zapoznania się lepiej z tematem warto przeczytać komunikat GITD "Kary za odbiór regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w pojeździe na terytorium Francji", który znajduje się tutaj.

4trucks.pl / PSPD