Wzrost rentowności Grupy PEKAES

Wzrost rentowności Grupy PEKAES

Strategia rozwoju w obszarze usług drobnicowych i intermodalnych, optymalizacji kosztowej oraz reorganizacji Grupy po raz kolejny przyniosła bardzo pozytywne efekty.

Grupa Kapitałowa PEKAES osiągnęła w I półroczu 2015 r. ponad 49 proc. wzrost zysku netto oraz 6,9 proc. wzrost EBITDA, które wyniosły odpowiednio

  • 11,37 mln zł i 18,9 mln zł. PEKAES poprawił również wszystkie kluczowe wskaźniki rentowności:
  • 11,37 mln zł zysku netto, wzrost r/r o 49,3 proc.;
  • 18,9 mln zł wyniku EBITDA, wzrost r/r o 6,9 proc.;
  • 5,5 proc. rentowności EBITDA wobec 4,9 proc. za I półrocze 2014 r.;
  • Wskaźniki rentowności sprzedaży 8,3 pp. i rentowności netto 3,3 pp. były wyższe
  • w porównaniu r/r o odpowiednio 0,8 pp. i 1,2 pp.;
  • 346,2 mln zł przychodów ze sprzedaży.

Pierwsze półrocze 2015 roku to dla PEKAES okres poprawy wszystkich kluczowych wyników finansowych. Wynik netto wyniósł 11,37 mln zł i był wyższy o 49,3 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wynik EBITDA wzrósł o 6,9% osiągając poziom 18,9 mln zł. Zysk brutto i zysk na działalności operacyjnej wyniosły 28,59 mln zł i 9,03 mln zł, wzrastając odpowiednio o 7 proc. i 14,1 proc. Przychody ze sprzedaży wyniosły 346,2 mln zł, gdzie największy udział tradycyjnie należał do segmentu spedycja i logistyka – 271 mln zł. PEKAES poprawił również wszystkie wskaźniki rentowności. Rentowność sprzedaży w pierwszym półroczu 2015 r. wyniosła 8,3 proc. i była wyższa o 0,8 pp. r/r. O 0,6 pp. wzrósł wskaźnik rentowności EBITDA wynosząc 5,5 proc. Wysoki wzrost – o 1,2 pp. do poziomu 3,3 proc. – zanotował wskaźnik rentowności netto.

- Wysoka dynamika wzrostu kluczowych wyników finansowych PEKAES to przede wszystkim efekt konsekwentnie i skutecznie realizowanej strategii optymalizacji kosztowej, a także dużego wysiłku organizacyjnego w poprzednich okresach pozwalającego dziś wykorzystać nasz potencjał w zakresie obsługi przesyłek drobnicowych i logistyki intermodalnej. Do końca 2015 roku planujemy kontynuować działania na rzecz poprawy rentowności wszystkich produktów oraz stałego podnoszenia jakości świadczonych usług. W związku z tym spodziewamy się utrzymania dwucyfrowej dynamiki wzrostu w segmencie usług drobnicowych i podobnego wzrostu ilości ładunków intermodalnych w kolejnych kwartałachmówi Maciej Bachman, prezes zarządu PEKAES.

Spółka cały czas dynamicznie się rozwija, wprowadza nowe usługi i dąży do wzrostu jakości i optymalizacji. Tylko w ostatnich miesiącach PEKAES zmienił swoje lokalizacje m. in. w Łodzi, Poznaniu, Gdańsku i  Krakowie oraz zwiększył zaangażowanie w nowym oddziale w Legnicy. PEKAES nawiązał również współpracę z węgierskim Englmayer Hungaria Kft. Wspólnie z nowym partnerem uruchomił nowoczesny serwis drobnicowy obsługujący swym zasięgiem Europę Środkowo-Południową. W efekcie rozwoju sieci terminalowej PEKAES odnotował znaczący wzrost w obszarze drobnicy krajowej i międzynarodowej. W minionym półroczu Grupa PEKAES uruchomiła nowe połączenia kolejowe z portów w Gdyni i Gdańsku do Łodzi i Warszawy. Dzięki temu oferuje dziś swoim klientom kompleksowe usługi spedycji intermodalnej. Plany rozwoju na kolejne miesiące obejmują dalszy rozwój sieci połączeń i terminali kolejowych.

Grupa PEKAES na koniec czerwca br. dysponowała 100,6 mln zł środków pieniężnych.

4trucks.pl / PEKAES

Przeczytaj też:
Dobre wyniki sprzedaży Schmitz w Europie

Producent przyczep i naczep, Schmitz Cargobull, zanotował wzrost sprzedaży swoich produktów w Europie Wschodniej i Środkowej. Przychody viaTOLL - 6,3 mld złotych w 5 lat

6 332 876 580 złotych – dokładnie taka kwota wpłynęła do końca czerwca br. na konto Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) z tytułu opłat drogowych pobranych w ramach Krajowego Systemu Poboru Opłat. Wyniki finansowe Wielton - I kwartał 2016

Wielton ogłosił swoje wyniki finansowe za I kwartał 2016 roku. Wyniki finansowa PACCAR - I kwartał 2016 r.

Przychody netto PACCAR ze sprzedaży oraz przychody z tytułu usług finansowych wyniosły za pierwszy kwartał 2016 roku 4,3 mld dolarów, w porównaniu z 4,83 mld dolarów za pierwszy kwartał 2015 roku. Wyniki finansowe Grupy MAN w 2015 r.

Grupa MAN zaprezentowała wyniki finansowe w 2015 r. DKV Euro Service: 2015 rok z pozytywnym wynikiem finansowym

DKV Euro Service osiągnął wynik finansowy na poziomie 5,8 miliarda euro w 2015 r. Nowy dyrektor finansowy w Grupie PEKAES

Ster Pionu Finansowego Grupy PEKAES, jednego z największych polskich operatorów logistycznych, przejął nowy dyrektor finansowy. Kulczyk Investments sprzedał udziały w PEKAES

Kulczyk Investments S.A. (KI) oraz Kulczyk Holding S.A. (KH) zbyły cały posiadany 63-procentowy pakiet akcji PEKAES SA, notowanej na GPW czołowej spółki logistyczno-intermodalnej. Jerzy Markow - nowy dyrektor operacyjny w PEKAES

Z początkiem grudnia br. Jerzy Markow objął stanowisko dyrektora operacyjnego w PEKAES – wiodącym polskim operatorze logistycznym. To jedno z kluczowych stanowisk w strukturze organizacyjnej Grupy PEKAES. 

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL