Nie warto oszczędzać na ubezpieczeniu

Nie warto oszczędzać na ubezpieczeniu

Ochrona przed stratami finansowymi to jeden z kluczowych priorytetów każdej firmy niezależnie od jej branży.

Zabezpieczeniem szczególnie ważnym dla każdego przewoźnika, jest ubezpieczenie towarów na czas transportu, czyli ubezpieczenie Cargo.

Ubezpieczenie Cargo nie uchroni firmy przed przykrymi zdarzeniami, zapewni jednak rekompensatę finansową w postaci pokrycia niespodziewanych, często bardzo wysokich kosztów. Podmioty gospodarcze korzystające z usług przewoźników krajowych lub międzynarodowych, często analizują konieczność ubezpieczenia ładunków, sprawdzając czy nie jest to zbędny wydatek, czy nie wystarczy ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej  Przewoźnika (OCP).

- Ubezpieczenie Cargo służy pełnemu zabezpieczeniu towarów klienta, podczas gdy ubezpieczenie OCP w swej istocie ma zabezpieczyć interes przewoźnika.  Zakres polisy OCP oparty jest na Prawie Przewozowym lub Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), istnieje więc wiele sytuacji, w których odpowiedzialność przewoźnika jest wyłączona lub ograniczonamówi Natalia Skorupka, Specjalista ds. Zarządzania Ryzykiem i Bezpieczeństwem w DSV Road. Oznacza to między innymi, że w sytuacji w której zostanie stwierdzone, iż przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za daną szkodę, ubezpieczyciel (w ramach OCP) odszkodowania nie wypłaca.

W przypadku ubezpieczenia Cargo, by uzyskać odszkodowanie w ramach polisy wystarczy by właściciel ładunku udowodnił, że szkoda objęta ubezpieczeniem nastąpiła w czasie transportu lub w objętym polisą okresie. Dodatkowo czas jaki ma ubezpieczyciel na wypłacenie odszkodowania jest znacznie krótszy, niż w przypadku polisy przewoźnika i przeważnie pokrywa pełną wartość ubezpieczonego towaru. Kolejną korzyścią ubezpieczenia Cargo jest możliwość wykupienia pakietu w ramach którego otrzymamy rekompensatę kosztów transportu, opłat celnych i spodziewanego zysku 10 proc. towaru.

- W transporcie towarów występują zagrożenia, na które ani przewoźnik, ani klient nie mają wpływu, ale zawsze można spróbować się zabezpieczyć przed ich negatywnymi skutkami. Przykładem może być uszkodzenie w wyniku żywiołu dużej partii komponentów niezbędnych do produkcji produktu finalnego. W takiej sytuacji szybki proces odszkodowawczy polisy Cargo oraz szansa na uzyskanie pełnej wartości utraconego towaru daje możliwość wznowienia produkcji w minimalnym czasie i przy małych stratach, zarówno finansowych, jak i wizerunkowych firmywyjaśnia Natalia Skorupka, specjalista ds. Zarządzania Ryzykiem i Bezpieczeństwem w DSV Road. Więksi przewoźnicy w większości przypadków rekomendują dodatkowe ubezpieczenie towaru dla każdej przesyłki zwłaszcza, że stawki ubezpieczenia są atrakcyjne, a jego zakres szeroki. W tym roku w ofercie DSV pojawiły się nowe rodzaje polis cargo. Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia specjalnie dla towarów wystawowych (Fairs and Exhibitions Insurance) oraz dodatkowego zabezpieczenia na czas składowania (Storage Insurance).

4trucks.pl / DSV

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL