Pierwsze rejestracje przyczep i naczep: styczeń - lipiec 2015

Pierwsze rejestracje przyczep i naczep: styczeń - lipiec 2015

Według wstępnych danych w lipcu 2015r. zarejestrowano 6 428 nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów.

Jest to więcej o 6,8% niż rok wcześniej i mniej o 11% niż w czerwcu. Sprzedaż i w związku z tym rejestracje zasadniczej grupy przyczep lekkich zamknęły się na poziomie wyższym o 14,5% niż w lipcu ub.r. Zarejestrowano ich 3 432, prawie tyle samo co miesiąc wcześniej (-20szt). Sprzedaż ciężarowych przyczep rolniczych przyhamowała do 761szt. i była niższa o 28,9% niż rok wcześniej. Sezonowy pik wypadł w czerwcu, chociaż zazwyczaj występuje w lipcu. Spadek tej grupy liczony do poprzedniego miesiąca wyniósł 46%. Ciągle jednak, jak to kształtuje się w letnich miesiącach, liczba przyczep rolniczych była większa niż ciężarowych. Tych ostatnich zarejestrowano 571 i było to więcej o 12% niż przed rokiem. Wśród największych grup całego rynku, rejestracje naczep zwiększyły się w tempie 14,3% rok do roku do poziomu 1 571szt. W podgrupie przyczep i naczep ciężarowych o DMC pow. 3,5t wzrost był nieco niższy (12,3%) a liczba ich rejestracji wyniosła 1 689 szt.

Od początku 2015r., licząc razem wszystkie rodzaje, przybyło 41 575 nowych przyczep i naczep. Jest to więcej o 16,1% (+5 752 szt.) niż w analogicznym czasie przed rokiem. Ogólnie przyczepy od początku  roku ciągną rynek w górę (+18,7%) a wśród naczep wyniki systematycznie poprawiają się i po lipcu wskazują wzrost w skali roku o 8,6%. W podgrupie  przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t. do końca lipca zarejestrowano 10 977 szt. czyli więcej o 734 szt. (+7,2%) niż w takim samym okresie ub.r.

Nowe przyczepy i naczepy o DMC>3,5t
W grupie przyczep i naczep ciężarowych o DMC pow. 3,5t w lipcu br. tempo wzrostu wyniosło 12,3% wobec 47,2% notowanych miesiąc wcześniej. Zarejestrowano 1 689 szt.. Było to więcej niż w lipcu przed rokiem o 185 szt. (12,3%) i mniej niż w czerwcu br. o 64 szt. (-3,7%).

Do końca lipca 2015r. zarejestrowano 10 977 przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t. szt. czyli więcej o 734 szt. (+7,2%) niż w takim samym okresie ub.r. Rynek przyczep ciężarowych o tonażu pow. 3,5t. od stycznia do lipca br. skurczył się o 38 szt. (-3,7%) do 996 szt. Nadwyżka omawianej całej grupy została wypracowana przez sprzedawców ciężkich naczep, których zarejestrowano w tym czasie 9 981. Osiągnięty przez nie poziom jest wyższy o 8,4% niż w ciągu siedmiu miesięcy 2014r.

W grupie nowych przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t, na szczycie rankingu marek po lipcu br. niezmiennie pierwszy jest KRONE – zarejestrował 2 412 sztuk i zniwelował spadek do -0,5%. Jego udział w rynku wynosi 22%. Na drugiej pozycji SCHMITZ CARGOBULL z liczbą 2177 nowych rejestracji, który po siedmiu miesiącach reprezentuje wzrost 7,1% zgodny z osiągniętym przez cały rynek. Trzeci niezagrożenie jest WIELTON, który wydał 1 595 przyczep i naczep i zmniejszył tempo wzrostu do 13,1% w skali roku. Zwiększył swój dystans zarówno do drugiego jak i pierwszego miejsca. Czwarty ze sporą stratą do podium, jest KOEGEL, który dostarczył klientom 940 szt. Więcej o 31 szt. niż w analogicznym czasie przed rokiem. W pierwszej piątce zmieścił się BODEX z liczbą 277 zarejestrowanych pojazdów, którego goni KAESSBOHRER wydając 270 szt. Marka ta osiągnęła wysoki wzrost 61% w skali roku.

Nowe przyczepy lekkie
W lipcu br. sprzedaż i w związku z tym rejestracje przyczep lekkich zamknęły się na poziomie wyższym o 14,5% niż w lipcu ub.r.
Od początku roku przybyło 21 894 lekkie przyczepy tj. więcej o 3 148 szt. (+16,8%) niż w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy ub.r. W rankingu marek na pierwszej pozycji umocnił się NEPTUN-SORELPOL rejestrując 4986 szt. czyli 2,6 razy więcej w skali roku (+159,7%). W związku z tym jego udział wyniósł 22,8%, podczas gdy przed rokiem w tym czasie miał 10%. Na drugiej pozycji utrzymuje się TEMA po bardzo dobrych wynikach w czerwcu i lipcu. Łącznie od początku roku zarejestrowała 4158 przyczep. Poprawiła swój rezultat sprzed roku o ponad 32% i skupiła 19% udział w rynku. Trzeci jest BORO z liczbą 3384 szt. i mimo spadku o 36% skupia 15,5% rynku. Kolejna Grupa BRENDERUP - THULE TRAILERS zarejestrowała 1806 sztuk przy wzroście 15,8%.

Dodatkowo od stycznia do lipca 2015r 384 lekkich przyczep pozostało na rejestracji czasowej. Rok wcześniej było ich o 10 szt. więcej. Z pewnym prawdopodobieństwem część tych przyczep mogło być skierowane do odbiorców zagranicznych ale też mogły uzyskać stałą rejestrację i być użytkowane w kraju.

4trucks.pl / Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL