Weekendowe ograniczenia w ruchu dla pojazdów pow. 12t

Weekendowe ograniczenia w ruchu dla pojazdów pow. 12t

W weekend 14-15 sierpnia spodziewany jest zakaz ruchu pojazdów o dmc. powyżej 12t.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. nr 147, poz. 1040) w okresie od ostatniego piątku czerwca do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach: od godziny 18:00 do godziny 22:00 w piątek,od godziny 8:00 do godziny 14:00 w sobotę, od godziny 8:00 do godziny 22:00 w niedzielę, oraz:

14 sierpnia 2015 roku od godziny 18:00 do godziny 22:00 i 15 sierpnia 2015 roku od godziny 8:00 do godziny 22:00 obowiązywał będzie zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.

4trucks.pl / GDDKiA

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL