Otwarcie jezdni na Trasie AK i Wisłostradzie w Warszawie

Otwarcie jezdni na Trasie AK i Wisłostradzie w Warszawie

8 sierpnia kierowcom zostanie udostępniona przebudowana ul. Wybrzeże Gdyńskie pod węzłem Wisłostrada, 9 sierpnia zaś planowane jest oddanie  nowej jezdni południowej Trasy AK i łącznic na węźle Wisłostrada.W najbliższy weekend szykują się znaczne zmiany w organizacji ruchu na trasie  S8 na odcinku od ul. Powązkowskiej do węzła Wisłostrada – kierowcy będą mieli do dyspozycji kolejne fragmenty przebudowywanej jezdni i   nowe połączenia trasy AK z Wisłostradą. Przebudowa trasy AK wraz z Mostem Grota jest już w ostatniej fazie realizacji.  Spośród 63 obiektów inżynierskich (takie jak choćby kładki dla pieszych, łącznice itp.), których przebudowę, budowę lub remont obejmował kontrakt, do  udostępnienia kierowcom pozostało już tylko 16, w tym  jezdnia Mostu Grota  prowadząca ruch z Poznania w kierunku Białegostoku.

Kierowcy wrócili już na ponad 70 proc. ciągu głównego  przebudowywanej trasy - na otwarcie, po zakończeniu ostatnich prac czeka jeszcze  fragment południowej jezdni trasy S8 na odcinku od  węzła Wisłostrada do węzła Modlińska wraz z mostem Grota. Zaplanowane na ten weekend  otwarcia  uzależnione są od  wydania pozwolenia na użytkownie  kolejnego fragmentu trasy przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego i zatwierdzenie przez Miasto St. Warszawa  tymczasowej organizacji ruchu.

Inwestycja (przebudowa trasy  na odcinku w. Powązkowska – w. Modlińska wraz z przebudową Mostu Grota) której  kontraktowy termin zakończenia to październik 2015 roku,  jest  już zaawansowana w ponad 92 proc. Kolejne zmiany wprowadzane na trasie AK w ten weekend  będą wiązać się z odczuwalną poprawą dla kierowców. W planach jest m.in. udostępnienie  kolejnej jezdni Trasy AK i jej połączenie z Wisłostradą  jadąc od strony Poznania w kierunku Centrum i Gdańska.

Nowe drogi w kolejne dni weekendu
Od soboty planowane jest udostępnianie kierowcom kolejnych, przebudowywanych i remontowanych fragmentów trasy AK. 8 sierpnia  od godz. 22.00  kierowcy wrócą na  wschodnią jezdnię Wisłostrady – prowadzącą z  Centrum w kierunku Gdańska, tym samym poprawę odczują wybierający się nad morze i wracający z wakacyjnych wyjazdów. Droga  zostanie przekazana już w  docelowym kształcie - kierowcy zarówno na jezdni w kierunku północnym jak i południowym  będą mieć do dyspozycji po dwa pasy ruchu.

9 sierpnia, w nocy otwarte zostaną kolejne fragmenty realizowanej inwestycji . W planach na niedzielny wieczór  jest  oddanie  przebudowanej jezdni południowej  trasy S8  o długości ok. 3,4 km na odcinku od ul. Powązkowskiej do węzła Wisłostrada oraz łącznic  umożliwiających zjazd z Trasy AK  na węźle Wisłostrada w kierunkach Centrum i Gdańska jadąc  z Poznania. Jednym pasem nowej jezdni w kierunku Białegostoku kierowcy będą poruszać się od niedzielnego wieczoru również na odcinku od węzła Powązkowska do węzła Wisłostrada.

Prace nadal trwają
Otwarcie  południowej jezdni głównej dla ruchu samochodowego umożliwi  realizacje niezbędnych prac w pasie rozdziału – w tym celu konieczne będzie  zwężenie jezdni   północnej o wewnętrzny pas ruchu i  jezdni południowej o skrajne pasy ruchu. Kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w obu kierunkach dwa w stronę Poznania na jezdni północnej, natomiast rozdzielone zostaną dwa pasy w stronę Białegostoku – jeden pas będzie dostępny na jezdni południowej z możliwością zjazdu na Wisłostradę lub kontynuacją jazdy przez most Grota oraz jeden tranzytowy na jezdni północnej – bez możliwości zjazdu na Wisłostradę.

Realizacja kolejnego etapu prac wiąże się m.in. z koniecznością  weekendowego zamknięcia  w obu kierunkach ul. Słowackiego na odcinku od ul. Stefana Żeromskiego do ul. Włościańskiej. Nastąpi to w piątek w  godzinach do0 niedzieli 9 sierpnia  do godziny 22.00.

4trucks.pl / GDDKiA

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL