Sytuacja na rynku przyczep i naczep w czerwcu 2015 roku

Rejestracja przyczep i naczep

Według wstępnych danych w czerwcu 2015r. zarejestrowano 7 228 nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów. Jest to więcej o ponad 42% niż rok wcześniej i więcej o prawie 12% niż w maju.

Sprzedaż i w związku z tym rejestracje zasadniczej grupy przyczep lekkich zamknęły się na poziomie wyższym o 26% niż w czerwcu ub.r. Zarejestrowano ich 3 452 szt.. W ostatnim miesiącu bardzo przyspieszyła sprzedaż ciężarowych przyczep rolniczych. Ich rejestracje wyniosły 1 418 szt., o 71% więcej niż w maju i 103% więcej niż rok wcześniej ale sezonowy pik ich sprzedaży jeszcze przed nami i zazwyczaj występuje w lipcu. Nieznacznie szybciej niż rynek przyczep lekkich rozwijał się rynek przyczep ciężarowych. Tempo wzrostu w tej grupie wyniosło 27% r/r, co przełożyło się na 632 nowe pojazdy, których zarejestrowano o 26 szt. więcej niż miesiąc wcześniej. Wśród największych grup całego rynku, rejestracje naczep zaprezentowały wysokie 50% tempo wzrostu w porównaniu do czerwca w ub.r. Przybyły 1602 nowe naczepy. W podgrupie przyczep i naczep ciężarowych o DMC pow. 3,5t wzrost wyniósł 47% a rejestracje 1 753 szt.

W I półroczu 2015r., licząc razem wszystkie rodzaje, przybyło 35 147 nowych przyczep i naczep. Jest to więcej o 17,9% (+5 343 szt.) niż w analogicznym czasie przed rokiem. Ogólnie przyczepy od początku roku ciągną rynek w górę (+21,6%) a naczepy nadrobiły straty z dwóch pierwszych miesięcy i po czerwcu wskazują wzrost w skali roku o 7,6%. W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t., sytuacja jest analogiczna. Do końca czerwca zarejestrowano ich 9 288 szt. czyli więcej o 549 szt. (+6,3%) niż w takim samym okresie ub.r.

Nowe przyczepy lekkie
W czerwcu br. sprzedaż i w związku z tym rejestracje zasadniczej grupy przyczep lekkich zamknęły się na poziomie wyższym o 26% niż w czerwcu ub.r. Zarejestrowano ich 3 452 szt.. i jest to więcej o 25 szt. (+0,7%) niż miesiąc wcześniej. Od początku roku przybyło 18 462 lekkie przyczepy tj. więcej o 2714 szt. (+17,2%) niż w ciągu I półrocza ub.r. W rankingu marek na pierwszej pozycji umocnił się NEPTUN-SORELPOL rejestrując 4089 szt. czyli 2,6 razy więcej w skali roku (+158,3%). W związku z tym jego udział wyniósł 22,2%, podczas gdy przed rokiem w tym czasie miał 10%. Na drugą pozycję wysunęła się TEMA po bardzo dobrych wynikach w czerwcu. Łącznie w ciągu sześciu miesięcy zarejestrowała 3447 przyczep. Poprawiła swój rezultat sprzed roku o ponad 26% i skupiła 18,7% udział w rynku. BORO jest trzeci z liczbą 3089 szt. mimo spadku o 30,0% skupia 16,7% rynku. Kolejna Grupa BRENDERUP - THULE TRAILERS zarejestrowała 1 525 sztuki przy wzroście 14,7%.


Dodatkowo od stycznia do czerwca 2015r 308 lekkich przyczep pozostało na rejestracji czasowej. Rok wcześniej było ich o 3 szt. więcej. Z pewnym prawdopodobieństwem część tych przyczep mogło być skierowane do odbiorców zagranicznych ale też mogły uzyskać stałą rejestrację i być użytkowane w kraju.

Nowe przyczepy ciężarowe rolnicze
W czerwcu br. bardzo przyspieszyła sprzedaż ciężarowych przyczep rolniczych. Ich rejestracje wyniosły 1 418 szt., o 71% więcej niż w maju i 103% więcej niż rok wcześniej ale sezonowy pik ich sprzedaży jeszcze przed nami i zazwyczaj występuje w lipcu. W I połowie roku zarejestrowano 4077 nowych przyczep rolniczych, więcej o 45% (1267 szt.) niż w analogicznym czasie przed rokiem. Niezmiennie dominującą część rynku stanowią przyczepy marki PRONAR. Zarejestrowano ich od początku roku 1612 szt.. Przełożyło się to na 39,5% udział. Towarzyszyło temu najwyższe wśród pierwszych pięciu marek tempo wzrostu rejestracji w skali roku (+61,8%). Na drugim miejscu są przyczepy rolnicze METAL-FACH 576 szt. (+41,5%) a za nimi przyczepy METALTECH – 525 szt. (+47%). Pierwsza przekracza 14% rynku a druga sięga 13%. Czwarty WIELTON zarejestrował 396 szt. osiągając 48,3% wzrost w skali roku i blisko jedną dziesiątą rynku. ZASŁAW zamyka pierwszą piątkę marek, z liczbą 263 nowych rejestracji (+30%). W grupie przyczep rolniczych niemal nie występują pojazdy z rejestracja czasową. Na koniec czerwca było ich zaledwie 7 szt.

4trucks.pl / Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL