IKEA testuje paliwo LNG

IKEA testuje paliwo LNG

W czerwcu IKEA we współpracy z firmami Cryogas M&T Poland oraz Iveco Poland rozpoczyna testy wykorzystania paliwa LNG w transporcie drogowym w łańcuchu dostaw.

Zadaniem projektu jest sprawdzenie czy stosowanie alternatywnego paliwa, uznawanego za bardziej ekologiczne i ekonomiczne, pomoże IKEA w redukcji emisji dwutlenku węgla w transporcie produktów.

IKEA Distribution Services S.A., Cryogas M&T S.A. oraz Iveco Poland Sp. z o.o. zawarły w październiku 2014 porozumienie o współpracy w zakresie testowania ciężarówek w sieci dystrybucyjnej IKEA, które zasilane są paliwem LNG. Jednym z celów projektu jest przybliżenie tej technologii wszystkim dostawcom usług transportowych dla IKEA. Firmy będą mogły również w praktyce zweryfikować ekonomiczne i techniczne aspekty jej stosowania w odniesieniu do polskiego rynku.

- Jest to, wg mojej wiedzy, pierwszy w Polsce projekt pilotażowy na taką skalę dotyczący wykorzystania paliwa LNG w transporcie drogowym. Jak pokazują doświadczenia z innych krajów, głównie USA, Wielkiej Brytanii, Holandii i Hiszpanii, LNG staje się realną alternatywą dla powszechnie używanego w transporcie drogowym oleju napędowego, dlatego warto jest podjąć próbę wdrożenia tej nowej technologii na nasz lokalny rynek.-  powiedział Marcin Barankiewicz Kierownik Transportu IKEA w Polsce.

Korzyści ekologiczne paliwa LNG to główny powód, dla którego IKEA zdecydowała się na jego przetestowanie. W IKEA zrównoważony rozwój jest integralną częścią działalności biznesowej, firma nieustannie pracuje nad tym, aby wywierać pozytywny wpływ na ludzi i środowisko naturalne, podejmując różne, długoterminowe inwestycje. Obejmują one również operacje transportowe, czyli organizowanie sieci dostaw i przewożenie produktów IKEA do sklepów bezpośrednio od producentów lub poprzez Centrum Dystrybucji. W Polsce za koordynację i realizację tych działań odpowiada IKEA Distribution Services S.A., która w 2014 roku przetransportowała od producentów do odbiorców ostatecznych w sumie 7,5 mln metrów sześciennych produktów. Ilość ta odpowiada 130 tysiącom pełnych ciężarówek - z tego 25 tysięcy dostarczonych zostało do sklepów IKEA zlokalizowanych na terenie naszego kraju, natomiast pozostała ilość została wyeksportowana na rynki zagraniczne, głównie w Unii Europejskiej.

- W IKEA bierzemy odpowiedzialność za wpływ, jaki wywieramy na środowisko naturalne prowadząc naszą działalność biznesową, dlatego wyznaczamy sobie konkretne i ambitne cele, aby ograniczyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery i poprawić wydajność transportu.- dodał Marcin Barankiewicz. Globalnym celem firmy do 2020 roku jest redukcja emisji CO2 w łańcuchu dostaw o 30% w odniesieniu do roku 2011, w przeliczeniu na m3 transportowanego towaru. IKEA realizuje to założenie, dążąc do osiągnięcia jak najwyższego współczynnika wypełnienia środków transportu, rozpoczynając już na etapie projektowania produktów i pakowania ich w płaskie paczki, a kończąc na optymalnym ich załadunku. Nieustannie optymalizuje również łańcuch dostaw poprzez skracanie odległości między miejscem produkcji a rynkiem docelowym, a także poprzez zwiększanie udziału transportu intermodalnego. Ponadto, współpracuje z dostawcami usług transportowych, edukując kierowców w zakresie ekologicznej jazdy oraz inwestując w bardziej oszczędne i wydajne pojazdy. Do transportu produktów dopuszczane są wyłącznie pojazdy nowsze niż 10 lat, ze względu na dużą ilość zanieczyszczeń emitowanych przez starsze ciężarówki. Podejmowane są również przedsięwzięcia dotyczące wykorzystania technologii paliw alternatywnych oraz odnawialnych - w ramach tych działań podjęta została właśnie współpraca z firmami Iveco Poland oraz Cryogas M&T.

Zgodnie z porozumieniem, Iveco dostarczyło do testów trzy ciężarówki zasilane LNG, które będą przewozić produkty IKEA w ramach krajowej sieci dystrybucyjnej, a także transportować załadowane kontenery do i z terminali intermodalnych, z których IKEA korzysta w transporcie morskim. Cryogas natomiast uruchomi mobilny punkt zasilania LNG, który utworzony zostanie na terenie Centrum Dystrybucyjnego IKEA w Jarostach koło Piotrkowa Trybunalskiego. Testy zaplanowane są na pierwsze tygodnie czerwca bieżącego roku.

Testowane samochody to ciągniki Iveco Stralis Natural Power LNG. Samochody spełniają normę emisji EUROVI. Stralis Natural Power LNG zasila silnik 330 KM Cursor 8 CNG. Jest on wyposażony w kriogeniczny zbiornik paliwa LNG o pojemności 510 litrów i 4 zbiorniki 70-litrowe CNG zapewniające zasięg ponad 750 km. Dzięki temu pojazdy mogą być używane na średnich i długich dystansach.

Największą barierą we wdrożeniu wykorzystania LNG w transporcie w Polsce i środkowo-wschodniej Europie jest brak infrastruktury stacji tankowania tego typu paliwa. Rozwiązanie dla tego problemu oferuje firma Cryogas, która jest wiodącym dostawcą LNG w Polsce dla celów napędowych, jak i przemysłowych. Zamontowana instalacja w Jarostach pozwoli na efektywne tankowanie pojazdów ciężarowych w czasie testów, dzięki czemu możliwe będzie potwierdzenie ekonomicznych i ekologicznych aspektów wykorzystania LNG. Firma Cryogas oferuje kompleksowo dostawy i tankowanie LNG wraz z niezbędną infrastrukturą. Posiada w tym zakresie bogate doświadczenie, potwierdzone wykonaniem ogólnodostępnych stacji LNG w Olsztynie oraz Śremie.

- Paliwo LNG ma duży potencjał - wg powszechnie dostępnych informacji szacowane zasoby metanu znacznie przewyższają zasoby ropy naftowej, ponadto z roku na rok wzrasta w Europie jego dostępność. Dzięki temu stosowanie tego paliwa w samochodach ciężarowych stanie się wkrótce bardziej opłacalne i łatwiejsze.- uważa Marcin Barankiewicz.

Testy ciężarówek w ramach tego projektu potrwają 6 miesięcy.


4trucks.pl / IVECO Poland

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL