W 2014 roku Grupa GEFCO uzyskała satysfakcjonujące wyniki finansowe

W 2014 roku Grupa GEFCO uzyskała satysfakcjonujące wyniki finansowe

Grupa GEFCO osiągneła w 2014 roku obroty rzędu 4,1 miliarda euro, co daje wynik wyższy o 1,5% w stosunku do roku 2013.

Zysk operacyjny wyniósł z kolei w tym okresie 105 milionów euro, a więc więcej o 10,5% w porównaniu do roku ubiegłego.

- GEFCO, na przekór trudnej koniunkturze gospodarczej, może podsumować ubiegły rok jako bardzo udany. W czasie, gdy od efektywnego zarządzania całością łańcucha dostaw zależy konkurencyjność przedsiębiorstwa, GEFCO oferuje swoim Klientom unikalną wiedzę będącą wartością dodaną na każdym etapie łańcucha dostaw. Najlepszym tego przykładem jest właśnie ponad 10% zysk Grupy GEFCO w 2014 roku, który uzyskaliśmy dzięki zaufaniu, jakim obdarzyli nas Klienci. - podkreśla Luc Nadal, Prezes Zarządu Grupy.

Grupa GEFCO nie tylko oparła się wahaniom gospodarczym i sektorowym, ale też zwiększyła w tym okresie swoją rentowność, o czym świadczy wzrost wartości wskaźnika rentowności sprzedaży o 0,2% do 2,6% z 2,4% w 2013 roku oraz zysk operacyjny powiększony o 10,5% w stosunku do roku ubiegłego.

Plan finansowy przyjęty w połowie 2014 roku zakładający większą elastyczność kosztów oraz skuteczność modelu biznesowego "asset-light" przyczyniły się do utrzymania kosztów na zbliżonym poziomie.

Grupa GEFCO osiągnęła w 2014 roku obroty rzędu 4,1 miliarda euro, a więc o 1,5% więcej w stosunku do roku 2013. Firma odnotowała ponadto 10% wzrost (14% poza różnicami kursowymi) obrotów osiągniętych dzięki współpracy z Klientami z branży przemysłowej innymi niż PSA Peugeot Citroën oraz General Motors.

Dzięki nieustannym wysiłkom zespołów handlowych, GEFCO utrzymuje nadal wysoką pozycję pośród dziesięciu najważniejszych europejskich operatorów logistycznych oraz pierwsze miejsce w Europie w dziedzinie logistyki pojazdów gotowych.

Strategia dywersyfikacji Klientów

Bogate doświadczenie Grupy GEFCO w logistyce dla branży motoryzacyjnej, zdobyte dzięki długoletniej współpracy z PSA Peugeot Citroën, zostaje wykorzystywane na co dzień w pracy na rzecz Klientów z różnych sektorów przemysłowych: elektronicznego (Hitachi, Philips, LG), dóbr konsumenckich (Ikea, L’Oréal, Kering), z sektora aeronautyki (Safran, Zodiac, EADS) oraz wyposażenia dla przemysłu ciężkiego ("High and Heavy"). W 2014 roku, GEFCO poszerzyło wachlarz swoich Klientów spoza branży motoryzacyjnej o 10,6%.

Strategia dywersyfikacji Klientów doprowadziła do sukcesu, którego dowodem są umowy współpracy podpisane z firmami na całym świecie: współpraca z Panstar i World Duty Free Group w Hiszpanii, kontrakt podpisany w Turcji z Sirona Dental, producentem materiałów dla sektora stomatologicznego albo nowa współpraca zapoczątkowana w Rumunii z Timken, firmą produkującą na skalę światową łożyska i części przemysłowe.

Strategia dywersyfikacji Klientów okazała się opłacalna zwłaszcza w poszerzeniu działalności Grupy GEFCO w tzw. strefie "1520 " (Rosja, Ukraina, Kazachstan i państwa bałtyckie); GEFCO podpisało na tym obszarze w 2014 roku ok. 350 nowych umów współpracy z firmami o zasięgu lokalnym i międzynarodowym.

Transport intermodalny w planach rozwojowych GEFCO
GEFCO, posiadając bogate międzykontynentalne zaplecze logistyczne składające się z 80 hubów lotniczych i ośrodków na całym świecie, wprowadza odpowiednie rozwiązania, aby pomóc w międzynarodowym rozwoju swoich Klientów. Jedną z inwestycji poczynionych w tym kierunku jest choćby ostatnie otwarcie platformy lotniczej połączonej z międzynarodowym lotniskiem we Frankfurcie. Ten nowy hub lotniczy, który dołączył do platform w Paryżu, Szanghaju i Hong Kongu, jest odpowiedzią na potrzeby przemysłu, zwłaszcza w krajach WNP (Wspólnoty Niepodległych Państw).

Ponadto, w 2014 roku przypadło podpisanie przez GEFCO Hiszpania i GEFCO Rosja umowy z Talgo, hiszpańską firmą specjalizującą się w konstrukcji materiałów kolejowych. Kontrakt dotyczy dostawy do Rosji sześciu pociągów dzięki zastosowaniu specjalnego rozwiązania multimodalnego.

W celu wspierania tej strategii rozwoju, GEFCO przeznacza część inwestycji na systemy informatyczne, by zapewnić swoim Klientom dostęp do pełnego źródła informacji na temat logistyki ich produktów.

Grupa GEFCO wprowadziła także nową usługę transportu kolejowego "od drzwi do drzwi" pomiędzy Azją a Europą, korzystając z szerokiej sieci kolejowej Chin. Wszystko to, by dostarczyć towary do ponad dziesięciu krajów Azji i Europy, m.in. do Kazachstanu, Rosji, Białorusi, Uzbekistanu czy do Niemiec i na Węgry.

W stronę ekspansji międzynarodowej: podstawowa oś strategii GEFCO
Będąc jednym z głównych graczy sektora transportowo-logistycznego, GEFCO wzmacnia swoją pozycję w krajach Europy Zachodniej oraz prowadzi ekspansję w kierunku rozwijających się regionów świata.
- Z końcem 2014 roku Grupa poszerzyła swoją sieć w Afryce Północnej, otwierając oddział w Algierii, posiadającej jedną z największych gospodarek w Afryce i pozycję geograficzną umożliwiającą dotarcie do Europy, Środkowego Wschodu czy Ameryki Łacińskiej i Azji.
- Będąc świadomym ogromnego potencjału oraz dynamicznego rozwoju ekonomicznego państw ASEAN (Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej), GEFCO planuje otwarcie nowego oddziału w Wietnamie, istotnym z uwagi na wymianę handlową mającą miejsce w tej strefie, a także w Tajlandii i Indonezji. Przy 620 milionach mieszkańców, obszar ASEAN prawdopodobnie powinien rozwinąć się o 6,4% w 2014, a przypadający na tę strefę PKB może osiągnąć 3 miliardy dolarów w 2017 roku. Obszar ten stanowi także szósty co do wielkości rynek motoryzacyjny na świecie, którego rekordowa produkcja samochodów wyniosła w 2013 roku 4,3 miliony pojazdów.
- Obecna od 2003 roku w Rosji, Grupa GEFCO korzysta dziś w pełni z synergii, która jest wynikiem współpracy - od 2012 roku - z Kolejami Rosyjskimi. Wsparcie strategiczne zaplanowane zostało długoterminowo, co daje GEFCO możliwości rozwoju na terenie Rosji oraz w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw. Aby przyśpieszyć rozwój na tym obszarze, GEFCO zmodyfikował swoją strukturę, tworząc specjalną strefę "1520", w której skład wchodzi 50 ekspertów logistyki stacjonujących w Moskwie i podejmujących też działania operacyjne.
- GEFCO planuje także rozwój w Grecji, Serbii oraz Korei Południowej.


4trucks.pl / GEFCO

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL